Docrates först i Norden att erbjuda nytt hjälpmedel för minimering av risken för biverkningar vid strålbehandling av prostatacancer

Strålbehandling är en mycket effektiv behandlingsmetod för prostatacancer. Idag är överlevnaden för patienter som genomgår strålbehandling av sin prostatacancer bland de högsta av alla cancerformer.

Målet vid strålbehandling är att maximera stråldosen till prostatan och samtidigt minimera stråldosen till kringliggande organ. Men speciellt prostatan och ändtarmen är mycket nära varandra, vilket orsakar risk för att stråldosen till prostatan oavsiktligt skadar ändtarmen.

SpaceOAR injiceras i mellangården för att tillfälligt flytta bort ändtarmen från prostatan vid strålbehandling av prostatacancer.

För att minska denna risk har vi på Docrates Cancersjukhus, som det första sjukhuset i Norden, börjat använda SpaceOAR Hydrogel till våra patienter som får strålbehandling mot sin prostatacancer. SpaceOAR är ett gel-liknande material som tillfälligt flyttar bort ändtarmen från prostatan vid strålbehandling. På så vis minskar SpaceOAR stråldosen till ändtarmen och risken för långsiktiga biverkningar minskas. Även risken för inkontinens och försämrad sexuell funktion har i kliniska studier visat sig minska vid användning av SpaceOAR (1).

SpaceOAR injiceras i perinerum (mellangården) under lokal bedövning eller anestesi. Behandlingen kan ges i samband med placering av guldtrådar och guldkorn. Strålbehandling kan vid behov påbörjas redan följande dag. SpaceOAR absorberas av kroppen inom 3–6 månader.

Docrates Cancersjukhus har använt SpaceOAR vid behandling av prostatacancerpatienter sedan oktober 2017. Idag har nästan 40 patienter fått SpaceOAR vid strålbehandling av prostatacancer.

För mer information, kontakta oss eller besök www.spaceoar.com.

Referenser
1. Continued Benefit to Rectal Separation for Prostate RT: Final Results of a Phase III Trial. Daniel A. Hamstra, MD, PhD, Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2017 Apr 1; 97(5):976-985.