Hotell Radisson Frösundavik

Optima Rehab erbjuder rehabilitering hemma i Sverige för Docrates prostatacancerpatienter

  • Individuella – och gruppsamtal med psykolog
  • Träning med fysioterapeut
  • Information om kost
  • Gästföreläsare i maj: Stefan Einhorn

Efter en prostatacancerbehandling är det viktigt med en framgångsrik rehabiliteringsplan. Fysisk aktivitet och träning är en av de viktigaste delarna för att uppnå gott resultat av cancerrehabilitering. Men även kosten är av betydelse, både under och efter cancerbehandlingen. Docrates Cancersjukhus har nu hittat en seriös partner i Sverige som kan erbjuda våra prostatacancerpatienter rehabilitering av hög kvalitet »på hemmaplan«.

För att må bra och återhämta sig är det viktigt att vistas i en berikande miljö. Därför är vi på en vacker anläggning. Här serveras vi god mat, rummen är fina och miljön utanför är avkopplande. Här erbjuds fysisk aktivitet och träning, psykisk stöd, kostrådgivning och stöd tillsammans med andra i liknande situation. Som gäst får du också tillgång till SPA-avdelningen.

Optima Rehab vänder sig till både patienter och deras anhöriga, då en livshotande sjukdom inte bara drabbar den enskilde patienten utan påverkar hela familjen. Anläggningen tar även emot andra patienter som inte kommer från Docrates. Patienter från Finland är också välkomna men observera att all kommunikation sker på svenska.

Årets rehabiliteringsprogram kommer att hållas på Radisson Blu Royal Park Hotel i Frösundavik/Stockholm dessa datum:

21-24 maj 2020
19-22 november 2020
10-13 december 2020

Bokning och information

Kontakta Optima Rehab via mail: info@optimarehab.se eller telefon: 08–663 33 49.

Läs mer

Optima Rehab cancerrehabilitering

Broschyr om Optima och Docrates rehabilitering