Jonas berättelse

Jonas Näslund fick diagnosen prostatacancer när han var 52 år. Han sökte sjukvård i Sverige men blev strandsatt ett par gånger och väntan på behandling drog då ut på tiden med flera månader. Med cancer i kroppen ville inte Jonas vänta längre och valde då att bli behandlad på Docrates Cancersjukhus.

Titta på videon om hans cancerresa

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)