Jonas berättelse

Jonas Näslund fick diagnosen prostatacancer när han var 52 år. Han sökte sjukvård i Sverige men blev strandsatt ett par gånger och väntan på behandling drog då ut på tiden med flera månader. Med cancer i kroppen ville inte Jonas vänta längre och valde då att bli behandlad på Docrates Cancersjukhus.

Titta på videon om hans cancerresa