Kenneths berättelse: “Jag är mycket tacksam för den behandlingen som jag får här”

”När jag kliver in på Docrates känns det som att komma hem till någon, miljön är trivsam och välkomnande”, så beskriver Kenneth Bäckström känslan av Docrates. Kenneth har varit patient på Docrates i två år och har rest hit tillsammans med sin fru Carina många gånger. Under behandlingsperioderna är de här var tredje vecka. ”På Docrates behandlas jag som en individ och inte som en patient i mängden”.

Kenneth var beredd på att få vänta för att få en tid hos Docrates. Så när han fick en tid två dagar senare blev han ordentligt paff.

”Jag blev undersökt av Docrates personal på morgonen och klockan 13 samma dag fick jag träffa en av Nordens främsta cancerspecialister, onkologen Timo Joensuu, en av Docrates grundare. Timo var lugn, tydlig och förklarade allt om mitt tillstånd, vad proverna visade och presenterade en behandlingsplan. Han satte mig på behandling med cytostatika via dropp direkt. I Sverige hade jag hitintills inte fått hälften av den informationen som Timo nu gav mig. Det kändes väldigt tryggt och professionellt på Docrates från första mötet”.

Personligt bemötande

På Docrates har patienten sin personliga läkare och sjuksköterska. Förutom läkaren Timo hade Kenneth sjuksköterska Henna Ikäheimo som sin kontaktperson. ”Jag kan ringa och maila till Henna och får alltid snabbt svar på alla mina frågor. De ger mig all information om min sjukdom och behandling som gör att jag känner mig mycket trygg.

”Det finns ett stort personligt engagemang, som ett exempel så ringer min läkare Timo mig några dagar efter jul bara för att höra hur jag mådde. Ett annat exempel är när jag och min fru kom till Helsingfors en söndagskväll och jag hade tid för en behandling på måndagen då åkte Timo till sjukhuset samma kväll för att ta emot oss direkt.

Kenneths fru Carina instämmer. ”Jag har lärt känna personalen. Dem bryr sig om även mig. De tar sig tid, undrar hur jag mår och ser till att jag har det så bra som möjligt. Sjuksköterskorna kommer ofta och sätter sig med mig under tiden Kenneth blir behandlad”.

Kenneth och Carina är väldigt nöjda med vården på Docrates. ”På Docrates finns inga väntetider, här finnas allt under ett tak. Tar jag prover eller gör en undersökning får jag oftast svar samma dag. Som cancerpatient är det mycket påfrestande att vänta på besked. Sjukdomen kan ju förvärras under tiden men det är också mycket jobbiga tankar som hinner flyga omkring.

Män bör testa sig regelbundet

Genom att regelbundet gå och mäta sitt PSA-värde får man fram en kurva och på så sätt ser man ifall mannens PSA-värde förändras. PSA är en förkortning av prostataspecifikt antigen och är ett ämne som finns naturligt i kroppen hos friska män.  Vi förändring av prostatan så förändras också värdet, detta behöver inte betyda att mannen är drabbad av cancer.

Årliga PSA-tester för män över 50 rekommenderas av Docrates, eftersom tidig upptäckt av prostatacancer är avgörande för en god prognos, särskilt om sjukdomen upptäcks innan den har spridit sig utanför prostatan.

”Hade jag testat mig regelbundet hade man kunnat upptäcka min cancer tidigare och då hade jag kanske inte varit där jag är nu.”

Kenneths cancer upptäcktes när han i augusti 2012 besökte läkaren för att få ett friskhetsintyg för att skicka till sitt försäkringsbolag. Han hade inga misstankar om att något var fel. Kenneth var 58 år, egenföretagare i grossistbranschen, motionerade regelbundet och hade varit frisk hela livet. Testet visade att Kenneth hade prostatacancer som bildat metastaser, alltså spritt sig och bildat dottertumörer i bäcken och rygg.

”Beskedet kom som en fullständig chock, jag kände ju mig frisk. Jag fick en remiss till en urolog i Helsingborg tre veckor senare. Det var fruktansvärt att gå och vänta de tre veckorna för mig men också för min familj. Jag pratade inte ens med min fru under den tiden och jag kunde inte sova”.

Prostatacancer som spritt sig som Kenneths går inte att bota men den går att mildra och hålla i schack med hjälp av hormonbehandling och andra läkemedelsbehandlingar. I Sverige blev han skickad mellan olika läkare med lång väntetid emellan. Det var då när Kenneth kände att han inte fick hjälp och att den dröjde som han kontaktade sitt försäkringsbolag DKV Storebrand i Oslo. De rådde honom till att kontakta cancersjukhuset Docrates i Helsingfors. Försäkringen skulle täcka alla kostnader ifall han vårdades där.

kenneth potilastarina

Behandlingen

Kenneth och Carina bor i Rydebäck, ett litet samhälle utanför Helsingborg i södra Sverige. Första gången som Kenneth och Carina besökte Docrates var i juni 2013.

För att komma till Docrates tar de flyget från Kastrup. Under behandlingsperioderna har de oftast bott på patienthotell som ligger i samma byggnad som Docrates. ”Det är väldigt bekvämt att bo i samma byggnad som sjukhuset och hotellet håller mycket bra standard”.

Kenneth har fått flera olika behandlingar på Docrates, strålbehandling och läkemedelsbehandlingar. Bland annat har Kenneth genomgått isotopbehandling. Vid en isotopbehandling förs ett radioaktivt markörämne in i patientens blodomlopp. Denna isotop söker sig då till en tumör och förstör cancerceller med sin strålning.

Han får också cytostatika behandling. Cytostatika är ett cellgift som gör att cancerceller slutar att växa och som kan ta död på cancercellerna.

”Jag kom till Docrates när cancern redan spritt sig i kroppen. Men när jag väl kom hit fick jag snabbt den hjälp som jag behövde. Det är tuff för kroppen under behandlingarna och såklart blir jag trött. Men jag är mycket tacksam för den behandlingen som jag får här, den har gett mig en bättre livskvalitet”.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)