Patiententerfarenhet: HDR-brakyterapi vid prostatacancer på Docrates

Hannu Remes, 66, fick precisionsstrålbehandling (HDR) mot sin prostatacancer på Docrates i slutet av 2015. HDR-brakyterapi används ofta som den enda behandlingen mot prostatacancer, men även för att effektivisera extern strålbehandling. HDR-brakyterapi har visat sig vara en synnerligen effektiv behandlingsform vid behandling av alla typer av prostatacancer. Hannus prostatacancer hejdades vid tredje HDR-behandlingen.

Hur mår du nu?

Det är nu mer än ett år sedan behandlingen; Hannus sista behandlingsomgång ägde rum i november 2015. ”Jag mår bra på alla sätt och vis!” konstaterar Hannu. Något slags bieffekter kommer alltid med behandling av prostatacancer. Hannu tycker dock själv att han klarat sig lindrigt undan. ”Många som behandlas enligt traditionell modell har mycket mer problem med urineringen.”

Hannu slutade också röka i samband med cancerbehandlingen. ”Samtalet jag hade med anestesiläkaren innan första behandlingen med HDR fick mig att inse att rökning och cancervård inte går bra ihop.”

Hannu har redan hunnit med två uppföljningsbesök. I samband med den andra kontrollen var PSA-värdena förhöjda, men vid följande besök hade värdena redan sjunkit i önskad riktning. Även om cancern nu är behandlad, fortsätter kontrollerna med ett års mellanrum. ”Sannolikheten att jag dör i den här cancern är ändå liten”, konstaterar Hannu glatt. Hannu har även deltagit aktivt i patientföreningens evenemang, och förundras över hur få andra HDR-patienter han har träffat på. ”Potensfrågor är ändå så viktiga för en man, att man skulle tro att det skulle talas mer om strålbehandlingens fördelar.”

Hannu planerar åter förnöjt en flytt till Medelhavet tillsammans med sin fru. Han rekommenderar gärna Docrates till andra. ”Med tanke på omständigheterna bemöter personalen kunden riktigt bra. Alla i personalen är riktigt trevliga och det var nästan som att bo på ett lyxhotell”, säger Hannu.

Läs mer om HDR-brakyterapin

Läs om behandling av prostatacancer