Lennarts erfarenhet, spridd prostatacancer – Från dödsdom till nära frisk på 59 dagar

Min korta vård och mitt snabba tillfriskande vid cancerkliniken Docrates, som efter dödsdomen i Sverige gav mig livet tillbaka.

Trötthet som första symptom

Det hela började med att jag i slutet av september 2017, via ett privat internetbaserat labb, beställde provsvar för jag hade känt mig lite trött och hängig ett tag. Jag hade då ingen tanke på att jag skulle kunna ha prostatacancer, utan trodde jag kanske saknade vitaminer på något sätt.

Beskedet kom snabbt från dessa prov: högt PSA och ett meddelande att jag omgående skulle kontakta min vårdcentral, vilket jag då gjorde samma dag. Från dem fick jag dock ett besked om att de inte litar på dessa prover och deras attityd var att det nog inte var någon fara eller behov för nya prov.

Jag fick tjata rätt bra i telefonen den gången för att få komma in för ny provtagning. En vecka senare hade PSA dragit iväg ytterligare.

Tid att leva uppskattades till bara något år

Jag fick remiss till urolog i Sverige där resultatet var invasivt adenocarcinom Gleason 4+5 i samtliga 10 prover, alltså en elakartad cancer med stor spridning.

Den 8 november fick jag beskedet av svensk läkare att någon vård inte fanns att tillgå då spridningen redan var ett faktum, men för att lindra spridningen erbjöds hormonbehandling som kunde påbörjas efter en månad p.g.a. väntetiden.

Min tid att leva uppskattades av läkaren till ett år, eller kanske någonstans mellan sex månader och tre år. Trots att jag redan två dagar innan fick ett snarlikt besked av sjuksköterskan, var beskedet som läkaren gav chockerande.

Oron tog över

Mina tankar flög iväg där barnen och barnbarnet fanns i centrum, men även tankar om mina företag och hur jag bäst förberedde barnen på ett eventuellt övertagande av dessa.

En känsla av avvaktande kom över mig samtidigt som jag hela tiden planerade och tänkte min bortgång: när skulle döden inträffa och hur känns det, måste jag lida eller går det snabbt…

Känslorna flög upp och ner under dessa dagar. Att man som stark företagsledare sitter och är ledsen, eller en timme senare är arg så möblerna ryker, det var helt nya känslor som skakade om mig den där första natten som dödsdömd.

Min resa till Docrates

Som tur var hade jag en nära kontakt med cancerkliniken Docrates redan innan dödsbeskedet eftersom jag hade diskuterad med en bekant som visste om den. I mitt fall utgjorde detta ett hopp både för mig och för mina barn.

Redan dagen efter beskedet hos min läkare i Sverige, den 9 november 2017, reste jag till Docrates i Helsingfors där jag blev mottagen av underbar personal med otrolig kunskap inom området, vilket gjorde mig lugn. Samtidigt började jag få tillbaka livskänslan igen.

En noga undersökning påbörjades där man upptäckte en aggressiv spridd cancer såväl i bäckenområdet som i skelettet, vilket svensk sjukvård totalt missat några dagar innan. Efter att provtagningarna var klara träffade jag specialistläkare Timo Joensuu som gick igenom min status och vilka åtgärder som kunde erbjudas mig på Docrates. Timo presenterade ett vårdprogram vilket jag omedelbart accepterade – och bara 20 minuter senare var min vård påbörjad.

Då hade det gått sex dagar sedan dödsbeskedet i Sverige, åtta dagar sedan telefonbeskedet och ca en månad sedan provtagning där resultatet av elakartad cancerspridning presenterades.

Omfattande vårdplan gav hopp

Min vårdplan, som jag den 14 november fick av specialistläkaren Timo Joensuu på Docrates, innefattade behandlingar med en ny, ännu experimentell isotopbehandling*, samt behandlingar med cellgift och slutligen behandling med strålning. Samtidigt som jag mottog vårdplanen förstod jag rätt snart att jag var i goda händer.

Redan i slutet av november erhöll jag av Professor Kalevi Kairemo min första av planerade fyra behandlingar med radioaktiva isotopläkemedlet. Behandlingen var lika enkel som vanligt dropp och orsakade inte det minsta lidande när den vana personalen varsamt tog hand om allt.

Redan dagen efter såg man på PET-DT -avbildning att medlet hade påbörjat upprensningen av min cancer i kroppen. Redan då kunde man ge mig besked om att den nya isotopbehandlingen bearbetade mina metastaser i skelettet, och jag kunde återvända till Sverige med en påbörjad vård jag trodde på.

Mirakelresultat: Efter två behandlingar hade spridningen försvunnit

Jag var tillbaka vid Docrates den 3 januari för att behandlas för andra gången med isotopbehandling. Redan dagen efter fick jag beskedet att min cancer i stort sett var borta.

Från att i Sverige fått dödsbesked till att vara fri från cancer på bara 59 dagar är en otroligt snabb vårdtid, för vilket jag menar är ett mirakel, efter att ha haft ett tjugotal metastaser i skelettet och fullt med cancer i buken.

Efter detta besked ändrades min fortsatta vård vid Docrates till att vara mer en framtida säkerhetsvård och för att minimera risken för återfall. Då påbörjade jag cellgiftsbehandling för att senare även vårdas med strålning under en begränsad tid för att få bort de sista cancercellerna från prostatan.

Eftersom många svenskar har råkat väldigt illa ut med just behandlingen med strålning i Sverige bestämde jag mig att genomgå hela denna behandling vid Docrates. På Docrates har jag egentligen träffat många svenskar som enbart är här för strålning, just pga problemen i hemlandet.

Man borde tala mer om behandlingsalternativen vid spridd prostatacancer

Till er alla som undrar, så, ja – jag har kvar min prostata och kan leva ett helt normalt liv, förutom att jag inte kan få mer barn, vilket i mitt fall inte gör något när jag redan har tre underbara barn och ett barnbarn.

Jag tycker man borde tala mer om att även om det skulle finnas bättre metoder så blir många män med spridd prostatacancer opererade helt i onödan med enorma biverkningar som försämrar livskvaliteten betydligt. Prostatacancer är en tuff sjukdom som skall behandlas aggressivt och med personal som med kunskap, erfarenhet samt skicklighet utför behandlingen – Docrates har allt det. För mig var det livsviktigt att få aggressiv isotopbehandling.

Till dig som är drabbad

Efter behandlingen blev mitt fall uppmärksammat i olika medier, som t ex Aftonbladet och NLT Nya Lidköpingstidningen. Samtidigt har jag bekantat mig med många oroliga svenskar, där mitt besked till dem alla har varit: kontakta Docrates för ett vårdprogram så snabbt du kan.

Tiden är viktig och det är mycket viktigt att du kommer under vård så snabbt som möjligt, för cancern tar ingen hänsyn till vårdköer, långa provsvarstider eller läkare som inte tar dig på allvar. Den växer för var dag och blir bara svårare att vårda ju längre tiden går.

Gör som jag, ta möjligheten och kontakta Docrates, ett samtal är bara ett litet steg att ta men ger värdefull information för just dig och den vården du behöver.

Jag vill avslutningsvis tacka personalen vid Docrates cancerklinik i Helsingfors. Ett särskilt tack till specialistläkare Timo Joensuu, professor Kalevi Kairemo för sina unika kunskaper, samt alla ni andra underbara människor som t.ex. Liisa Kokko, Henna Lundenius, Johanna Baarman och Marianne Ekholm, men även annan personal som alltid med ett leende har gett mig den bästa vården och den bästa trygghet man som patient kan få.

Efter allt detta har jag börjat se på livet på ett annat sätt och kan uppskatta det som händer här och nu. Nu vill jag uppleva mera och planerar även flytt utomlands.

Tack Docrates för livet.

Lennart Andersson, Lidköping, augusti 2018.

*Isotopbehandling som Lennart fick är ännu en experimentell behandling som har specialtillstånd av Finland’s Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Docent Timo Joensuu om isotopbehandlingen:

“Den isotopbehandling som Lennart Andersson fick är en ny radioaktiv behandlingsform, som kan ges till patienter med prostatacancer hos vilka PSMA-positiva metastaser har konstaterats genom F-PSMA-PET-TT-undersökning. Läkemedlet är ännu relativt nytt i Finland, men behandlingen har visat sig vara effektiv och vältolererad bland dem vars situation den lämpar sig för. Det radioaktiva läkemedlet söker sig till prostatacancercellerna oavsett var de finns, vilket gör det möjligt att behandla cancern även om den har spritt sig över ett stort område.

I Lennart’s fall hade läkemedlet bra effekt. Trots den mycket stora tumörmassan var det möjligt att behandla Lennarts sjukdom effektivt och med mycket få biverkningar.

Denna erfarenhet ger nytt hopp till alla med cancer i skeden där det inte längre är möjligt att helt bota sjukdomen. Cancer kan också behandlas som en kronisk sjukdom. Under de aktiva behandlingsperioderna kan man även hålla långa pauser i behandlingen.”

Mer av Lennarts fall i svensk media:

Läs mer

Publicerad: 10.08.2021

Cancerläkare berättar om vilka levnadsvanor som ökar risken för genförändringar

Största delen av alla cancerformer kan härledas till våra levnadsvanor, inte till våra gener, säger professor Timo Joensuu, grundare av...

Läs mer
Publicerad: 10.08.2021

När en närstående får cancer – psykoterapeuten ger anhöriga tips för att hantera krisen

Vid en cancerdiagnos är chocken stor, inte bara för patienten utan även för de anhöriga. Vården fokuserar på den som...

Läs mer
Publicerad: 30.06.2021

Cancern tar inte sommalov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 06.05.2021

Prognosen för bröstcancer är god, när sjukdomen upptäcks i tid – Så här lyckas det bäst

Tid till 3 D-mammografi och magnetundersökning av brösten fås snabbt på Docrates Cancersjukhus i Finland. Ju snabbare bröstcancer upptäcks, desto...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)