Spridd prostatacancer: Esa fick hjälp av ett radioaktivt läkemedel

Esa Rantahakala fick ny behandling för en långt spridd prostatacancer och tack vare den fick han tillbaka livskvaliteten.

Esa Rantahakala, 87 år gammal, född nära sjön Päijänne och numera bosatt i Esbo, insjuknade i aggressiv prostatacancer som spred sig. Behandlingarna upphörde, men Esa gav inte upp utan bokade tid hos privata Docrates Cancersjukhus för att få en s k second opinion.

– Jag hade i flera år haft prostatabesvär och godartad förstoring av prostatan, som behandlades med mediciner. Mitt PSA-värde följdes upp en gång om året. År 2012 förvärrades mina prostatabesvär. Allting sköttes mycket långsamt och jag blev lovad en behandlingstid flera månader framåt. Då, sommaren 2013, bestämde jag mig första gången för att besöka Docrates, minns Esa.

Martti Ala-Opas, urolog vid Docrates, sade att när det gäller en man i min ålder borde man ta biopsier (provbitar). Därefter fick jag de dåliga nyheterna. Resultaten visade att jag har aggressiv prostatacancer.

Då stannade Esa inte vid Docrates för vidare undersökningar och behandlingar, eftersom han ansåg att det var för dyrt. Den externa strålbehandlingen inleddes vid ett sjukhus inom den offentliga sektorn på hösten 2013.

– När strålbehandlingen inleddes började PSA-värdet snabbt sjunka, berättar Esa.

Livet hängde på en skör tråd

Efter strålbehandlingen följde man regelbundet upp Esas PSA-värde. År 2016 började PSA-värdet stiga. Vid de fortsatta undersökningarna konstaterades att Esa inte hade tillfrisknat från prostatacancern, utan cancern hade börjat sprida sig till andra organ.

– Läkartiderna och undersökningarna sköts hela tiden fram och min behandling framskred långsamt. Till slut fungerade inte längre tarmen, det enda jag klarade av var flytande föda. Jag kunde se på läkarens datorskärm att tarmen var nästan helt blockerad. Jag fick inte längre någon behandling utan hänvisades till hemsjukvården. I praktiken var det alltså fråga om vård i livets slutskede, men det var inte något jag ännu ville acceptera, säger Esa allvarligt.

Det nya läkemedlet hade bra effekt

Efter beskedet valde Esa till slut att söka hjälp från Docrates.

– Så länge dröjde det alltså innan jag slutligen kom till Docrates som cancerpatient. Vid den tidpunkten sade mina vänner att nu är det dags att boka tid. I slutet av juli 2017 diskuterade vi med överläkaren inom onkologi, Timo Joensuu, och isotopöverläkaren Kalevi Kairemo om möjligheterna till behandling. Läkarna berättade att situationen var sådan att man allvarligt borde överväga om det alls längre lönar sig att aktivt behandla cancern. Den hade redan spritt sig till olika delar av kroppen, med undantag av armar och ben.

Det fanns dock ett nytt experimentellt läkemedel, isotopbehandling, som hade gett goda vårdresultat. Efter noggranna undersökningar berättade Timo Joensuu att man kunde prova behandlingen på mig. I augusti inleddes den första behandlingen och redan kort efter den första behandlingen började min tarm att fungera. Detta var naturligtvis en viktig sak. Jag fick isotopbehandling en gång i månaden, den sista gången i december 2017, sammanlagt fem gånger, berättar Esa.

– Behandlingarna gick överraskande bra. En biverkning var att jag tappade smaksinnet för en tid och jag lider fortfarande av muntorrhet. På vintern övergick man till läkemedelsbehandling, eftersom mitt PSA fortfarande var över 20. Med hjälp av cytostatika kom vi ner till fyra.

Nu genomgår Rantahakala en hormonbehandling. Hans PSA-värde är 1,3.

– Hormonbehandlingen fortsätter, jag tar fyra piller varje dag. För närvarande mår jag överraskande bra.

“Här är attityderna inom vården de bästa, helt fantastiskt”, säger Esa tacksamt om den vård han har fått av Docrates personal.

Styrka ur körsång och naturen

– Jag har alltid varit en naturmäniska, jag föddes på stranden till Päijänne och där har jag campat och fiskat. Numera bor jag i Källstrand i Esbo. Jag promenerar varje dag en kilometer till stranden. Ibland säger knäet till att det räcker och jag blir tvungen att hålla en paus. Det är irriterande att jag har blivit så klumpig. Naturen har alltid betytt mycket för mig. Jag klarar ännu av att plocka lite svamp, främst kantareller och trattkantareller, berättar Esa.

Esa Rantahakala har sjungit i två olika körer, bland annat i veteranernas kör. Rantahakala var även närståendevårdare för sin fru åren 2004–2011. Rörd berättar han om den tiden.

– Jag beslutade ta hand om min hustru själv, även om det skulle ta kål på mig. Det tog inte kål på mig, men visst var det tungt. Som tur var kom en fysioterapeut och vårdade min fru och även från församlingen kom någon för att hjälpa så att jag kunde gå och sjunga i kören. Det höll mig vid liv under den tunga tiden. Idag fungerar min röst inte riktigt på samma sätt.

I år har Esa känt glädje över det fina sommarvädret:

– Vädret har varit helt fantastiskt den här sommaren. Jag tillbringade mycket tid utomhus.

Beslutet att komma till Docrates lönade sig

Trots kostnaderna anser Esa att det med tanke på hans liv var ett viktigt beslut att flytta vården till Docrates.

– Jag ångrar att jag väntade alltför länge med behandlingarna. När jag inte fick vård någon annanstans kom jag slutligen hit. Lyckligtvis.

– Det har känts bra här med endast samma två läkare, också skötarna är de samma och de ringer ofta till mig. Till en början var jag fundersam och räknade hur mycket vården skulle kosta. FPA ersatte nästan ingenting eftersom min behandling ännu är experimentell. Men om det går för någon annan som för mig kan jag nog, trots kostnaderna, rekommendera Docrates. Här är attityderna inom vården de bästa, det är helt fantastiskt. Platsen har känts hemtrevlig fastän det är frågan om ett sjukhus, säger Esa tacksamt om den vård han har fått av Docrates personal.

* Isotopbehandling som Esa fick är ännu en experimentell behandling som har specialtillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet i Finland (Fimea).

Docent Timo Joensuu om behandlingen:

“Den nya isotopbehandlingen som Esa Rantahakala fick är en ny radioaktiv behandlingsform, som kan ges till patienter med prostatacancer hos vilka PSMA-positiva metastaser har konstaterats genom F-PSMA-PET-TT-undersökning. Läkemedlet är ännu relativt nytt i Finland, men behandlingen har visat sig vara effektiv och vältolererad bland dem vars situation den lämpar sig för. Det radioaktiva läkemedlet söker sig till prostatacancercellerna oavsett var de finns, vilket gör det möjligt att behandla cancern även om den har spritt sig över ett stort område.

I Esas fall hade läkemedlet bra effekt. Trots den mycket stora tumörmassan och att tillståndet hade framskridit till terminalskedet var det möjligt att behandla Esas sjukdom effektivt och med mycket få biverkningar.

Denna erfarenhet ger nytt hopp till alla med cancer i skeden där det inte längre är möjligt att helt bota sjukdomen. Cancer kan också behandlas som en kronisk sjukdom. Under de aktiva behandlingsperioderna kan man även hålla långa pauser i behandlingen.”

Läs mer

/

Docrates Cancersjukhus utökar sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i...

Läs mer
/

Möt oss på Docrates: Intervju med koordinerande sköterska Michaela

En allvarlig sjukdom orsakar ofta förvirring, osäkerhet och rädsla. På Docrates Cancersjukhus är en av den koordinerande sjuksköterskans viktigaste uppgifter...

Läs mer
/

Undvik vårdköerna i Sverige – ansök enkelt om cancervård utomlands

Väntetiden mellan cancerdiagnos och behandling i Sverige är ofta lång. Många söker vård på Docrates Cancersjukhus i Finland för att...

Läs mer
/

Genombrott i diagnostiken av personer som haft cancer: Återkommande cancer kan avslöjas innan den börjar utvecklas

20.4.2023 | Vätskebiopsi som utnyttjar markörer som släpps ut i blodomloppet av cancerceller kan avslöja eventuell återkommande cancer och kvarvarande...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)