Prostatacancer är cancerformen med längst väntetid i Sverige

Kategorier: Nyheter
Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer bland män, och drabbar framförallt äldre. Trots att det är den typen av cancer som drabbar flest män i Sverige, är det även den med de allra längsta väntetiderna. Socialstyrelsens rapport från 2015 visar att det inte heller är på väg att förbättras. En av de drabbade som tog saken i egna händer istället för att vänta på en kallelse i Sverige är Per Fagerlund, som valde att söka vård på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors. Han fick omgående diagnos och behandling och var redan friskförklarad när kallelsen till en svensk läkare slutligen dök upp – åtta månader senare.

Efter att Per Fagerlund hade blivit informerad av svenska läkare om att han hade en tumör på cirka nio millimeter i prostatan hände inte särskilt mycket.

– Jag ville givetvis att läkarna skulle ta reda på vad som var fel och göra något åt det. Men de var inte intresserade, upplevde jag. Vad gällde cancern skulle jag vänta på en kallelse.

Men Per gick inte med på att vänta i ovisshet. Istället tog han kontakt med Docrates Cancersjukhus. Där fick han direkt en tid för en magnetundersökning som utredde cancerns spridning – en metod som inte är rutin i svensk sjukvård. Där upptäckte man att tumören nu var av tredje graden och krävde omgående behandling. Den bestod av fem dagars strålbehandling under åtta veckors tid som ledde till Per Fagerlunds tillfrisknande. Läkarteamet föreslog dessutom att Per skulle komplettera med hormontabletter efteråt för att minska risken för återfall. Efter den personliga och konkreta diagnostiseringen, behandlingen och efterbehandlingen på Docrates kom så äntligen kallelsen till en onkolog i Göteborg, åtta månader efter hans senaste läkarbesök i Sverige.

– Då erkände läkaren att de missbedömt min cancer från början, och sa att det var bra att jag redan fått behandling.

Timo Joensuu ja potilas Docrates

Omgående undersökning och korrekt diagnos

Trots att Per Fagerlunds prostatacancer upptäcktes i ett tidigt skede gavs ingen behandling i Sverige. Att upptäcka prostatacancer tidigt är av största vikt för att öka chanserna för tillfrisknande. På Docrates fokuserar man därför på att omgående ge en heltäckande och korrekt diagnos. Diagnostiseringen av prostatacancer inleds alltid med ett besök hos en urolog eller cancerspecialist. Där mäts patientens PSA-värde (ett protein som produceras av prostatan) som vid ett förhöjt resultat kan avslöja symptomfri, lokal prostatacancer. Dock är den allra bästa metoden för att grundligt undersöka prostatacancer och dess spridning en magnetundersökning med tillhörande biopsi. Efter att diagnosen har fastställs diskuteras behandlingsalternativen i samråd med patienten för att komma fram till det som passar individen bäst. Varje patient får ett eget läkarteam som följer med före, under och efter behandlingen för att ge en så trygg och stabil vårdprocess som möjligt.

Banbrytande strålbehandlingar

Docrates är världsledande inom strålbehandlingar. Sjukhusets överläkare inom strålbehandling, Timo Joensuu, introducerade år 1999 som först i Norden intensitetsmodulerad strålterapi, eller IMRT. Som en utveckling av IMRT och stereotaktisk strålning, där det senare innebär att strålningen riktas exakt och tredimensionellt, har den unika Rapid Arc-tekniken tagit form. Behandlingen innebär att en extremt hög och precist riktad stråldos endast fokuserar på cancervävnaden, vilket minimerar skadan på frisk vävnad och därmed också minskar risken för biverkningar. För att tillämpa behandlingen används toppmoderna Rapid Arc-acceleratorer där varje session normalt sker 15 minuter åt gången, fem gånger i veckan under åtta veckors tid.

Rapid Arc-tekniken kombineras ibland även med brakyterapi; inre strålbehandling i själva vävnaden. Denna högeffektiva teknik kan också ges som enskild behandlingsmetod. En variant av denna metod är HDR-brakyterapi – High Dose Rate – och innebär att en extremt hög stråldos riktas inifrån vävnaden via ihåliga nålar som förs in i prostatan. Metoden introducerades allra först i Finland av Docrates. Varje strålningsbehandling tar ungefär en halvtimme och ges under narkos. HDR-terapin är särskilt lämpad för prostatacancer med medelhög och hög risk, men även för återfallspatienter.

Det finns även möjlighet att operera prostatacancer. Detta kan vara ett bra alternativ vid prostatacancer med låg risk, eller om prostatan är väldigt förstorad. Docrates har ett mycket kunnigt läkarteam som är specialiserat på prostatacancer där både onkologer och urologer ingår. Behandlingsalternativen diskuteras noggrant i samråd med patienten och dennes anhöriga, för att komma fram till den metod som passar varje individ bäst.

 

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

 

Docrates Cancersjukhus är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer och ligger i Helsingfors. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården.  Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från alla håll i världen. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling. Patienter från över 60 länder har sökt vård hos oss. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper och vår internationella verksamhet växer starkt. www.docrates.com.

Källor:

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)