Prostatateamet

Toppexperter – multiprofessionell expertis

Diagnostik och behandling av prostatabesvär och -cancer är som bekant komplicerat: ovisshet, olika behandlingsalternativ samt eventuella konsekvenser av behandlingen oroar många män. För att få bästa möjliga uppfattning om situationen och hjälp för problemen behövs en så omfattande kompetens som möjligt. När man kombinerar en erfaren urologs och en erfaren onkologs synpunkter, där man utnyttjar specialister på canceravbildning, får man en heltäckande situationsbild av tillståndet för mannens prostata och de behandlingsalternativ som finns tillgängliga.

Docrates Prostatacancerklinik erbjuder ett team med gedigen erfarenhet som sträcker sig över många år och kompetens till patientens förfogande – med stöd av medicinvetenskapligt undersökta bevis. I Docrates behandlingsfilosofi ingår att patienten står i centrum för allt man gör; prostatans tillstånd, behandlingsalternativen och eventuella konsekvenser av dem diskuteras omsorgsfullt med mannen och hans anhöriga. Patienten får information, samtalshjälp och äkta omtanke som stöd för sitt beslut.

Prostatateamet – ledande expert till din tjänst

Vårt läkarteam vid Prostatacancerkliniken har många års erfarenhet av behandling av prostatabesvär och -cancer och därför kan vi tillsammans med patienten planera en behandling som passar honom bäst. Överläkaren för vår strålbehandling, specialistläkaren inom onkologi, Timo Joensuu,  är en föregångare inom behandling av prostatacancer och har utfört ett banbrytande arbete vad gäller strålbehandling och särskilt inom riktad strålbehandling av prostatacancer.

Docrates har specialkompetens vad gäller såväl extern strålbehandling som HDR-brakyterapi som ges inne i vävnaden. Under ledning av vår överläkare inom urologi, Martti Ala-Opas och specialistläkaren inom urologi, Lauri Taipale har vi genomfört de flesta HDR-strålbehandlingarna av prostata i Finland – och med synnerligen goda resultat. Martti Ala-Opas och Lauri Taipale har specialkompetens även vad gäller medhandling av godartad förstoring av prostata med laser-TULP-metoden samt av behandling av erektionsstörningar.

När robotassisterad operation är den optimala behandlingsformen utförs operationen av vår samarbetsnätverk, bland annat Eira sjukhusAava läkarcentralHelsinki HospitalHYKSin och Tammerfors universitetssjukhus.

På Docrates får varje patient ett eget vårdteam, en egen läkare och vårdare. Vår stödtjänst garanterar dig de bästa förutsättningarna att tillfriskna eller hantera prostatacancer och samtidigt bevara en god livskvalitet.

Teamet

KUVA-Petteri_Hervonen_16
Petteri Hervonen
MD, specialistläkare i cancersjukdomar
Docrates Cancersjukhus
Överläkare i  urologi,  HUCS Cancercentrum

Gedigen 15 års erfarenhet av behandling och undersökning av cancerpatienter och särskilt prostatacancerpatienter. Specialkompetens vad gäller läkemedelsbehandling av spridd prostatacancer, där han är speciellt intresserad av att hålla sig ajour med utvecklingen. Erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare på nationell nivå, bland annat vid TAYS och Tammerfors universitet.

kuva-martti-ala-opas
Ala-Opas, Martti

Överläkare i urologi
MKD, docent
Specialist i kirurgi och urologi

Lång karriär med patientarbete inom både den offentliga och den privata sektorn. Har arbetat aktivt för att skaffa en operationsrobot till HUCS. Är särskilt känd som banbrytare vad gäller strålbehandling av prostatacancer inuti vävnaden: Genomförde de första LDR (low dose rate)-strålbehandlingarna i Finland och Finlands första HDR (high dose rate)-strålbehandlingar på Docrates. Har med utmärkt resultat behandlat över hundra HDR-patienter på Docrates fram till år 2014.

KUVA-Timo_Joensuu_24


Joensuu
, Timo
Grundare, överläkare i strålbehandling
MD, docent
Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

Banbrytare inom strålbehandling och en av Finlands mest erfarna experter på prostatacancer. Vill att man på Docrates ska förnya cancerbehandling med en patientfokuserad behandlingsfilosofi – vandra som en människa bredvid en människa.

merja_raade_22Raade, Merja
Överläkare i radiologi
ML, Specialist i radiologi

Är känd för sin kraftfulla identitet som radiolog och förmåga att hitta svar och diagnos till patientens problem. Gedigen erfarenhet av både den offentliga och den privata sektorn, även som företagare

 

KUVA-Lauri_Taipale_15
Taipale
, Lauri

MD, specialistläkare inom kirurgi och urologi

Patientarbete inom både den offentliga och den privata sektorn. Specialområde prostatacancer och särskilt HDR-strålbehandling (High Dose Rate) inuti vävnaden. Specialkompetens även inom behandling av prostatans godartade förstoring med laser-TULP-metoden. Aktiv föreläsare, till exempel på temat erektionsstörningar.

KUVA-Aili_Aaltonen_2
Sihvo, Aili

Koordinerande sjuksköterska
Röntgensköterska
Avancerad klinisk sjuksköterska/prostatacancer

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Vi behandlar cancerpatienter även via distansmottagning

Under coronaepidemin rekommenderar vi i första hand distansmottagning för alla våra patienter.

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)