Så behåller du sexlivet efter prostatacancern

Kategorier: Nyheter
Att drabbas av prostatacancer är livsomvälvande för många. Förutom den psykiska och fysiska påfrestningen som en cancerbehandling innebär så får många män problem med potensen efteråt, vilket kan ha en negativ inverkan på både sex- och samlivet långt efter att cancern är behandlad. Men valet av behandling – strålning eller operativ - kan göra stor skillnad, menar experter på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors.

En omfattande undersökning från 2014 kartlade 7000 nordiska män med prostatacancer. Undersökningen fastställde att åtta av tio män någon gång upplever sexuella problem i samband med sjukdomen och behandlingen, då en vanlig biverkning av prostatacancer är svårigheter att få och upprätthålla potensen. För en betydande del av undersökningens deltagare innebar detta en upplevd ”förlust av manligheten”.

Prostatacancer kan behandlas med antingen operation eller strålning. Det förstnämnda alternativet medför dock ofta en försämrad potens, även om operationsteknikerna i sig har utvecklats till att vara mer sparande.

– Grundproblemet är att själva cancern ligger nära prostatakapseln, där nerverna som reglerar erektionen finns. Vid en operation riskerar man att skada dessa nerver, förklarar Timo Joensuu, onkolog och en av Docrates grundare.

Strålbehandlingar har visat sig vara en effektiv behandling; både när det kommer till cancerbehandlingen och att undvika potensproblem. Strålningen används antingen i botande och lindrande syfte. Ibland används strålningen som enda behandlingsmetoden, och ibland som ett komplement till exempelvis kirurgi eller läkemedel.

– Anledningen till att strålning är att föredra när det kommer till prostatacancer är att stråldoserna – särskilt när vi använder oss av HDR-brakyterapi med höga doser – kan riktas väldigt lokalt, vilket i sin tur sparar nerverna i prostatans kapsel, säger Timo Joensuu.

Docrates Cancersjukhus är föregångare inom strålbehandlingen, som ofta startar utan dröjsmål så fort behandlingsplanen har blivit bestämd. Ett nära samarbete mellan patienten och det egna läkarteamet leder till den form av strålbehandling som passar individen bäst, baserad på dennes behov och önskemål. Patienten hålls konstant uppdaterad genom hela processen från diagnos och behandling till efterbehandling.

En av de som vände sig till Docrates för att behandla sin prostatacancer är Claes Lund, 62. Han upplevde en känsla av trygghet ända från det ögonblick han anlände till det första mötet på Docrates.

– Efter första mötet med Timo, som rekommenderade strålning, kände jag mig trygg. Information ger trygghet – medan ovisshet och väntan skapar otrygghet. Jag fick veta allt om min sjukdom och hur den behandlades från dag ett. Jag fick svar på alla mina frågor, och då slappnar man av. Jag kunde själv styra tiderna för behandlingen, som dessutom startade direkt.

Och gällande sexlivet har Claes inga klagomål. Han berättar att den enda skillnaden är att prostatan nu producerar en klar vätska istället för sädesvätskan, men att produktionen av den sistnämnda beräknas återvända inom kort. Han understryker att kommunikation med sin partner är otroligt viktigt och att öppet prata med varandra om känslor, funderingar och önskemål.

 

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

 

Docrates Cancersjukhus är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer och ligger i Helsingfors. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården.  Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från alla håll i världen. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling. Patienter från över 60 länder har sökt vård hos oss. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper och vår internationella verksamhet växer starkt. www.docrates.com.

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)