Skip to content

Senaste nytt om forskningen inom cancervården

31.8.2020 Kategorier: Web nyheter
Diaknostik
9.5.2020 | För att bekanta sig med de nyaste forskningsrönen inom cancervården deltog läkarna vid Docrates Cancersjukhus i maj i ett evenemang som ordnades av den prominenta organisationen American Society of Clinical Oncology (ASCO). På grund av coronan ordnades evenemanget i år på distans. Vid Docrates drar man nytta av de senaste forskningsresultaten för våra patienters bästa.

Bröstcancer

Kemoterapi minskar temporärt den kognitiva förmågan men med ett gentest kan man undvika onödiga kemoterapeutiska behandlingar

Forskningsresultat har visat att det hos bröstcancerpatienter förekommer fler kognitiva problem vid kombination av kemoterapeutisk behandling och hormonbehandling jämfört med behandling enbart med hormoner. Dessa skillnader utjämnas emellertid efter ett år.

Enligt Docrates Cancersjukhus ledande överläkare Tom Wiklund kan man med gentestet Oncotype-DX undvika att behandla sådana patienter med kemoterapi som sannolikt inte har någon nytta av behandlingen. Dessa patienter kan alltså undvika tillfälliga kognitiva- och övriga bieffekter som cellgifterna kan orsaka.

Vid Docrates Cancersjukhus använder man sig av OncotypeDX-testet om läkaren och patienten tillsammans tycker att det är nödvändigt.

Prostatacancer

Det första orala läkemedlet som minskar testosteronhalterna

Kliniska forskningsresultat förutspår att ett nytt hormonpreparat, som tas oralt, är på väg till marknaden. Det är frågan om en internationell, tredje fasens klinisk studie, vars resultat publicerades i slutet av maj.

Läkemedlet, som skall användas vid behandlingen av spridd prostatacancer, minskar testosteronnivåerna hos män och kan därigenom stoppa prostatacancerns utveckling.

Enligt forskningsresultaten hade tabletten flera fördelar jämfört med traditionella behandlingar med injektioner. Förutom att man nu på ett lätt och säkert sätt kan ta läkemedlet hemma nås också kastrationsnivån snabbare och man undgår därtill den tillfälliga ökningen av testosteronnivån som vanligen sker vid början av behandlingar med injektioner.

Vid samma undersökning kunde man också notera att risken för hjärt- och kärlsjukdomar var mindre när behandlingen skedde med läkemedlet i tablettform. Läkemedlet kan också ges periodvis, och patienten kan då vid behov undvika kastrationseffekter.

När läkemedlet kommer ut på marknaden kan det snabbt tas i bruk vid Docrates Cancersjukhus.

Förbättrar en känsligare avbildningsmetod vårdresultaten vid prostatacancer?

Vid väldens största cancerkonferens ASCO diskuterade man också om avbildning med den mycket känsliga PSMA-PET-metoden förbättrar vårdresultaten vid prostatacancer. PSMA-PET-avbildning baserar sig på ett radioaktivt märkt ämne som via blodomloppet söker sig till PSMA-positiva cancerceller och avslöjar deras förekomstställen.

Fördelen med PSMA-PET-metoden är att när ett PSA-test indikerar en förnyad cancer, så kan man med metoden se var cancern finns. De traditionella avbildningsmetoderna förmår inte att påvisa det så kallade tidiga stadiets ”biokemiska förnyelse”.

Forskningen har visat att en användning av den känsligare avbildningsmetoden leder till en förändring av vårdplanen för 46–57 % av patienterna. Men man vet inte ännu hur förändringen av vårdplanen inverkar på patientens förväntade livstid. Det behövs alltså mera forskning för att klargöra detta.

Trots detta är det sannolikt att den noggrannare avbildningen och de förbättrade vårdplanerna också leder till förbättrade vårdresultat. Forskningen visar att då man strålbehandlar metastaser som hittats med PSMA-PET så kan hormonbehandlingen uppskjutas. Å andra sidan kan man med PSMA-PET upptäcka sådana metastaser som är resistenta mot behandling med läkemedel och därigenom kan man med med strålbehandlingen nå bättre vårdresultat.

Vid konferensen konstaterades att man vid kommande forskning om nyttan av PSMA-PET-metoden, gällande förväntad livslängd, också bör ta i beaktande patientens livskvalitet.

Docrates Cancersjukhus tog som första sjukhus i Norden i bruk PSMA-PET-metoden för några år sedan. Enligt vår erfarenhet lämpar sig metoden mycket bra vid planeringen av skräddarsydd cancervård. PSMA-PET kan användas vid utredning av cancer i tidigt stadium, för att upptäcka förnyad cancer och vid planering av Lu-PSMA-vård.

Tarmcancer

Patienter som har tjock- eller ändtarmscancer och som konstaterats ha mikrosatellit-instabilitet bör i första hand behandlas med immunterapi

Endast några procent av alla som har tjock- eller ändtarmscancer har tumörer med så kallad mikrosatellit-instabilitet. Enligt nya forskningsresultat bör dessa patienter, efter att ha diagnostiserats med spridd sjukdom, behandlas med immunterapi (pembrolizumab) i stället för att inleda behandlingen med cytostatika och först senare övergå till immunterapi.

Dessa forskningsresultat har tagits i beaktande vid Docrates Cancersjukhus redan på basen av tidigare forskningsresultat.

Levercancer

Immunonkologiska läkemedel används allt mer vid behandlingen av levercellscancer

Den senaste tidens forskningsresultat antyder att immunonkologiska läkemedel allt mer bör användas även vid behandlingen av levercellscancer. Det är sannolikt att en inledande behandling med kombinationen av två immunonkologiska läkemedel snart är den nya standarden vid levercellscancer som inte går att opereras.

Enligt forskningsresultaten är en kombinationsimmunonkologisk vård inte bara effektivare utan också bättre tolererad än det hittills i första hand använda läkemedlet sorafenib.

Även dessa resultat tillämpas i samband med vården av patienter vid Docrates Cancersjukhus.

 

Källor:

  • https://dailynews.ascopubs.org/do/10.5555/ADN.20.200151/full/?cid=DM5257&bid=47041285&
  • https://dailynews.ascopubs.org/do/10.1200/ADN.20.200201/full/
  • https://dailynews.ascopubs.org/do/10.1200/ADN.20.200065/full/
  • https://dailynews.ascopubs.org/do/10.1200/ADN.20.200206/full/?cid=DM5237&bid=46828129
  • https://dailynews.ascopubs.org/do/10.1200/ADN.20.200021/full/?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=ASCO_Daily_News_TrendMD_0

Läs mer

Öppettider under jultiden

Docrates är öppet även under jultiden, exklusive helgdagar. Kontakta oss och boka tid tel +358 10 773 2020 eller +46...

Läs mer

Utbyggnaden av Docrates Cancersjukhus slutförd – utökat tjänsteutbud

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors erbjuder allt mångsidigare utbud av tjänster, särskilt för kunder med misstänkt cancer och i behov av...

Snabbt till undersökningar och vård – på Docrates skräddarsys vården alltid individuellt för bröstcancerpatienter

En knöl i bröstet eller en bröstcancerdiagnos kan skapa mycket oro. Ur patientens synvinkel är det viktigt att snabbt uppsöka...

Tuomo Alanko vid Docrates Cancersjukhus vald till Årets forskare

På Forumet för kliniska prövningar den 26 oktober 2023 belönades årets forskningsexperter i Finland. Vid forumet valdes Tuomo Alanko vid...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)