Publicerad: 25.07.2019

Sjukhus i Stockholmsområdet skickar patienter till Docrates Cancersjukhus för vård

Kategorier: Artiklar
Strålbehandlingsköerna i Stockholmsområdet är långa, bland annat på grund av utmaningar som uppstått med att ny strålbehandlingsutrustning tagits i bruk. I slutet av juli avtalades att sjukhusen i Stockholm skickar patienter till Docrates Cancersjukhus för strålbehandling tills kapacitetsproblemet i Stockholm lättar.

Möjlighet att åka till Finland för vård erbjuds nu i Stockholm, i första hand för bröstcancerpatienter. Att åka till Finland för vård är frivilligt för patienterna. Vården, resorna och login betalas av Stockholms läns landsting.

Docrates betjänar svenska sjukhus med en heltäckande servicekedja för cancervård och teknik. Den erfarna personalen vid Docrates är van att vårda patienter också på svenska, eftersom redan nu cirka en fjärdedel av patienterna vid Nordens enda privata cancersjukhus kommer från Sverige.

– I Sverige är det långa väntetider för att få vård och dessa dröjsmål publiceras öppet och sjukhusspecifikt. Svenskarna kan enligt EU:s patientrörlighetsdirektiv söka sig till ett annat EU-land för vård och från försäkringskassan i Sverige få ersättning för de undersökningar och den vård man genomgått. Enligt en enkätundersökning, som under våren genomfördes bland konsumenterna, är 92 procent av svenskarna beredda att resa utomlands, om det innebär att de får bättre eller snabbare vård i ett annat land, berättar Ilpo Tolonen, verkställande direktör vid Docrates Cancersjukhus.

– Vid behandling av cancer är snabb tillgång till vård av yttersta vikt. Naturligtvis stod vi genast redo att stödja Sveriges offentliga hälso- och sjukvård i deras kapacitetskris och hjälpa dem som har insjuknat i cancer att snabbt få vård av hög kvalitet. Vi har goda resurser på vårt sjukhus också under sommaren. I Finland idkar vi gärna motsvarande samarbete med enheter inom den offentliga cancervården, berättar Ilpo Tolonen.

– På 11 år har vi expanderat från ett uppstartsbolag till en av Finlands största exportörer av hälsovårdstjänster. Finland går i bräschen för cancervård och -undersökningar och vi tar hela tiden emot allt fler patienter från runtom i världen, redan nu från fler än 60 länder. För närvarande undersöker vi även den kinesiska marknaden. Där finns det stor potential, men i Kina är finländsk cancervård ännu ett okänt begrepp.

För mer information, kontakta:

Docrates Cancersjukhus, ledande överläkare Tom Wiklund, +358 50 500 1810, tom.wiklund(a)docrates.com

Pressansvarig på Stockholms läns landsting, Hanna Holmquist Karlsson, mobil tel. +46 70-003 80 01, E-post: hanna.holmquist-karlsso(a)sll.se

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus specialiserat på cancersjukdomar. Sjukhuset betjänar cancerpatienter under hela vårdkedjan från cancerdiagnostik till uppföljning. www.docrates.com

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Varför har våra patienter valt Docrates Cancersjukhus?

Här är några av de vanligaste orsakerna varför våra patienter har valt oss.

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)