Publicerad: 03.03.2018

Stig upp från stolen! Stillasittande kan öka risken för cancer

Kategorier: Artiklar
De allra flesta av oss är idag fullt medvetna om vikten av regelbunden motion. Men vad många inte vet är att det inte räcker med att gå till gymmet några gånger i veckan. En stillasittande vardag kan ha förödande konsekvenser på din hälsa. Det kan till och med öka risken för cancer.

Förutom att stillasittande länge har misstänkts vara en bidragande faktor till diabetes, övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar, så har forskare, enligt en studie från American Cancer Society från 2015, fastställt att det även finns ett samband mellan stillasittande och ökad cancerrisk. Studien jämför kvinnor som satt mer än sex timmar om dagen på sin fritid med kvinnor som satt mindre än tre timmar. Resultaten visade att de mer stillasittande löpte betydligt högre risk att drabbas av äggstockscancer (43 procent), bröstcancer (10 procent) och benmärgscancer/myelom (hela 65 procent).

Två andra cancertyper som man löper högre risk att utveckla vid en allt för stillasittande livsstil är tjocktarmscancer och livmodercancer. En ökning av sitt stillasittande i vardagen med bara ett par timmar kan innebära att risken att drabbas stiger, oavsett hur mycket annan motion man ägnar sig åt under veckorna.

En studie som presenterades i juni 2016 sammanställde tolv stora studier med en total omfattning av 1,4 miljoner människor i USA och Europa. Här kom forskarna fram till att vardagsmotion och regelbunden träning kan minska risken för hela 13 cancertyper.

Därför ska du röra på dig utanför gymmet

Forskarna tror att förklaringen till varför intensiva timmar på gymmet eller annan motion under kortare perioder ligger i skillnaden mellan fysisk och muskulär inaktivitet, enligt en ytterligare omfattande studie med totalt fyra miljoner deltagare världen över, som publicerades i Journal of the National Cancer Institute 2014. Fysisk inaktivitet och muskulär inaktivitet är nämligen två olika saker som inte kan motverka varandra. Fysisk inaktivitet – när vi inte tränar – kan inte kompensera för den muskulära inaktivitet som uppstår när våra muskler är stilla för länge. Det hjälper alltså inte att gå till gymmet och träna regelbundet och intensivt, om man resten av dagen sitter stilla på jobbet eller i hemmet.

Dessutom misstänker man att stillasittande kan påverka halterna av hormoner, vitaminer och inflammationsämnen som även dessa kan vara en bidragande orsak till cancer.

På privata Docrates Cancersjukhus i Helsingfors kan du som patient få rådgivning gällande både kost och friskvård före, under och efter din behandling av ett multiprofessionellt team bestående av dietister och fysioterapeuter som tar fram en individuellt anpassad hälso- och friskvårdsplan som passar dina behov.

Enkla tips för att få in mer rörelse i vardagen:

  1. Ställ alarm på mobilen med halvtimmesintervaller. Varje gång alarmet ljuder kan du ställa dig upp och göra en enkel styrkeövning eller hämta ett glas vatten.
  2. Försök att stå upp och jobba ett par timmar om dagen. Det är bra både för cirkulationen och förbränningen.
  3. Ta trapporna istället för hissen.
  4. Gå eller cykla till jobbet, eller hoppa av bussen en hållplats tidigare och gå sista biten.
  5. Ta en kort promenad på lunchen.

Källor:

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Vi behandlar cancerpatienter även via distansmottagning

Under coronaepidemin rekommenderar vi i första hand distansmottagning för alla våra patienter.

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)