Stig upp från stolen! Stillasittande kan öka risken för cancer

De allra flesta av oss är idag fullt medvetna om vikten av regelbunden motion. Men vad många inte vet är att det inte räcker med att gå till gymmet några gånger i veckan. En stillasittande vardag kan ha förödande konsekvenser på din hälsa. Det kan till och med öka risken för cancer.  

Förutom att stillasittande länge har misstänkts vara en bidragande faktor till diabetes, övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar, så har forskare, enligt en studie från American Cancer Society från 2015, fastställt att det även finns ett samband mellan stillasittande och ökad cancerrisk. Studien jämför kvinnor som satt mer än sex timmar om dagen på sin fritid med kvinnor som satt mindre än tre timmar. Resultaten visade att de mer stillasittande löpte betydligt högre risk att drabbas av äggstockscancer (43 procent), bröstcancer (10 procent) och benmärgscancer/myelom (hela 65 procent).

Två andra cancertyper som man löper högre risk att utveckla vid en allt för stillasittande livsstil är tjocktarmscancer och livmodercancer. En ökning av sitt stillasittande i vardagen med bara ett par timmar kan innebära att risken att drabbas stiger, oavsett hur mycket annan motion man ägnar sig åt under veckorna.

En studie som presenterades i juni 2016 sammanställde tolv stora studier med en total omfattning av 1,4 miljoner människor i USA och Europa. Här kom forskarna fram till att vardagsmotion och regelbunden träning kan minska risken för hela 13 cancertyper.

Därför ska du röra på dig utanför gymmet

Forskarna tror att förklaringen till varför intensiva timmar på gymmet eller annan motion under kortare perioder ligger i skillnaden mellan fysisk och muskulär inaktivitet, enligt en ytterligare omfattande studie med totalt fyra miljoner deltagare världen över, som publicerades i Journal of the National Cancer Institute 2014. Fysisk inaktivitet och muskulär inaktivitet är nämligen två olika saker som inte kan motverka varandra. Fysisk inaktivitet – när vi inte tränar – kan inte kompensera för den muskulära inaktivitet som uppstår när våra muskler är stilla för länge. Det hjälper alltså inte att gå till gymmet och träna regelbundet och intensivt, om man resten av dagen sitter stilla på jobbet eller i hemmet.

Dessutom misstänker man att stillasittande kan påverka halterna av hormoner, vitaminer och inflammationsämnen som även dessa kan vara en bidragande orsak till cancer.

På privata Docrates Cancersjukhus i Helsingfors kan du som patient få rådgivning gällande både kost och friskvård före, under och efter din behandling av ett multiprofessionellt team bestående av dietister och fysioterapeuter som tar fram en individuellt anpassad hälso- och friskvårdsplan som passar dina behov.

Enkla tips för att få in mer rörelse i vardagen:

  1. Ställ alarm på mobilen med halvtimmesintervaller. Varje gång alarmet ljuder kan du ställa dig upp och göra en enkel styrkeövning eller hämta ett glas vatten.
  2. Försök att stå upp och jobba ett par timmar om dagen. Det är bra både för cirkulationen och förbränningen.
  3. Ta trapporna istället för hissen.
  4. Gå eller cykla till jobbet, eller hoppa av bussen en hållplats tidigare och gå sista biten.
  5. Ta en kort promenad på lunchen.

Källor: