Den 22 januari 2019 öppnar Docrates Cancersjukhus en pop-upmottagning i Mall of Scandinavia. Där informerar och vägleder vi cancerpatienter som är intresserade av de möjligheter som Docrates Cancersjukhus har att erbjuda. Våra sköterskors besökstider är kostnadsfria och riktar sig till nya patienter som är intresserade av vård på Docrates Cancersjukhus i Finland.

»Vi har ett ökande antal kunder från Sverige som söker snabb vård och nya vårdmetoder. Hittills har den första kontakten alltid skett via telefon eller e-mail, men nu kan vi erbjuda de svenskar som insjuknat i cancer möjligheten att i Stockholm träffa en sköterska från oss, som är specialiserad inom cancervård. Patienten kan diskutera om sin situation med sköterskan och samtidigt gå igenom de vårdmöjligheter vi har att erbjuda på Docrates«, berättar Docrates Cancersjukhus kommersiella chef Jani Mikkola.

Vid besöket ges information om de olika vårdmöjligheterna och kostnaderna

Vid besöket på Docrates pop-upmottagning i Stockholm kartlägger sjuksköterskan patientens situation och ger information om Docrates Cancersjukhus, våra olika vårdmöjligheter och kostnader. Om patienten bestämmer sig för att boka sitt första besök i Helsingfors, kan vi göra bokningen genast. Sjuksköterskan ger vid behov råd om resandet och boendet samt hjälper till med andra eventuella frågor. Inför första besöket på Docrates Cancersjukhus behövs patientjournal gällande cancern på förhand. Journalen kan ges till sjuksköterskan vid besöket på Mall of Scandinavia.

Sjuksköterskan gör inga vårdplaner, utan de görs av de specialiserade läkarna på Docrates Cancersjukhus efter noggranna undersökningar. Alla undersökningar, konsultationer och behandlingar sker på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors.

Hur bokar jag tid?

Tider till Docrates pop-upmottagning i Stockholm kan reserveras från och med början av januari 2019 via Docrates tidsbeställningsnummer (+358 50 500 1800). Den digitala tidsbeställningen öppnar i mitten av januari. Huvudsakligen är sjuksköterskan anträffbar på tisdagar och onsdagar från och med den 22 januari 2019.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 50 500 1800 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)