Docrates Privacy Plus

I fall med betonad integritet står tjänsten Docrates Privacy Plus till våra patienters förfogande. Inom ramen för tjänsten erbjuds specialarrangemang till exempel för ankomst till sjukhuset, säkerhetsarrangemang och anonyma undersökningar och behandlingar.

Mer information från vårt tidsboknings- och rådgivningsnummer: Tfn 010 773 2000.