Cancervård på distans

Docrates Cancersjukhus är öppet som normalt och vi behandlar cancerpatienter även via distansmottagning

Vårt sjukhus är öppet som vanligt för dig även under coronaepidemin. Du når våra cancerspecialistläkare snabbt och utan remiss även via distansmottagning. Fortsatta undersökningar och behandlingsstarter i Helsingfors ordnas fort. Under coronaepidemin rekommenderar vi i första hand distansmottagning för alla våra patienter. Vi rekommenderar att byta redan inbokade tider till distansmottagning, och gör det gärna i god tid. Vi arrangerar distansmottagning hos specialistläkare för dig via telefon eller video. Även våra sköterskor hjälper dig på distans.

Det går fortfarande att komma till Docrates för behandling fastän Nyland (där Helsingfors ligger) isolerats. Vi ger ett skriftligt certifikat om nödvändigheten att förflytta sig. Ifall du är en ny patient på väg till Docrates utifrån Nyland, var vänlig och ta kontakt med din sköterska eller tidsbokningen.

Hur bokar jag tid för distansmottagning?

Du kan boka tid för distansmottagning genom att kontakta vårt tidsbokningsnummer, +358 10 773 2020 (må-fre 8-16).

Varför distansmottagning?

Under pågående coronavirusepidemi har vi övergått till distansmottagning i så stor utsträckning som möjligt. Målet är att minimera patienternas förflyttelser och närkontakter, och på det viset försäkra oss så långt det är möjligt om våra patienters och vår personals säkerhet.

Distansmottagning är alltid den säkraste formen av mottagning, då det är möjligt att ordna med  hänsyn till patientens individuella situation.

Hur fungerar distansmottagningen?

Distansmottagningen är en telefon- eller videomottagning.

Telefonmottagning

Ifall du har bokat en telefonmottagning ringer vår specialist upp dig på den överenskomna tiden.

Videomottagning

Ifall du har bokat en tid för videomottagning behöver du internetanslutning. Mottagningen sker via den elektroniska Kaiku-servicen. Kaiku kan användas med dator, padda eller smartphone.

Ifall du ännu inte är användare av Kaiku så får du av tidsbokningen före mottagningen via mail en inbjudan att registrera dig själv som Kaikuanvändare. Du kan registrera sig som användare så fort du fått inbjudan via mail.

Videomottagningen öppnas i Kaiku. Det är bra att logga in på Kaiku i god tid (ca. 10 min) före videomottagingen.

Klicka här för mer detaljerade instruktioner för videomottagningen.

Logga in på Kaiku här >>

Hur förbereder jag mig inför distansmottagningen?

Distansmottagningen betalas direkt vid bokning. Du får närmare information om betalningen av vår tidsbokning. Till onlinebetalningen.

Ifall distansmottagningen är ditt första besök hos Docrates cancerspecialistläkare ber vi dig att i förhand sända oss dina läkarjournaler och möjliga patologutlåtanden, röntgenutlåtanden och bilder samt blodprovsresultat.

Ifall distansmottagningen är en videomottagning så registrera dig som användare i Kaiku i god tid före din mottagning via länken du får till din e-postadress.

Tilläggsinformation för nya patienter

Hurdana bokningar kan utföras via distanmottagning?

Största delen av våra specialistläkares förstabesök och uppföljningsbesök samt närings- och sexualrådgivning kan förverkligas via distanskontakt. Situationen bedöms vid behov av våra sköterskor samt läkare.

Boka en distansmottagning via vår tidsbokning: +358 10 773 2020 (mån-fre 8-16).

Vad kostar en distansmottagning?

Första mottagningen samt uppföljningsmottagningar som distansmottagning har exakt samma kostnad som en fysisk mottagning på sjukhuset.

Förstamottagning med telefon- eller videokontakt:

  • Kostnad 501€
  • patienten har möjligt att ansöka om 18€ FPA-ersättning i efterhand för videomottagning (gäller finska patienter)

Uppföljningsbesök med telefon- eller videokontakt:

  • Kostnad 322€ (max. 45 min)
  • FPA-ersättningen ingår

Telefonsamtal

  • Telefonsamtal 189€ (max. 20 min)

Distansmottagning bör betalas via Docrates onlinebetalning genast när bokning är utförd.

Onlinebetalning >>

Närmare information fås av vår tidsbokning.

Onkologmottagning på distans i Mariehamn

Patienten kan komma till Medimars mottagning i Mariehamn och en onkolog på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors tar emot patienten via en distansförbindelse. På så sätt får patienter som insjuknat i cancer snabbt på den egna hemorten en tid till onkologens mottagning och vid behov kan ett besök för fortsatt diagnostik och vård flexibelt och utan dröjsmål ordnas i Helsingfors.

För mer information:

Chefsläkare Axel Hansson, Medimar, axel.hansson@medimar.ax, 040 680 0999.