Upptäck prostatacancern i tid med enkelt test

Kategorier: Artiklar
Prostatacancer i ett tidigt stadium ger oftast inga symptom, men kan upptäckas genom ett enkelt blodprov – ett PSA-test.  Ju tidigare cancern upptäcks desto bättre är prognosen. – Jag rekommenderar alla män över 50 år att låta mäta sitt PSA-värde varje år. Särskilt viktigt är det att börja i tid om det har förekommit cancer i släkten, säger Timo Joensuu, specialistläkare i cancersjukdomar och strålbehandling på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors.

Prostatacancer står för en tredjedel av den cancer som drabbar män, framför allt i äldre åldrar. En elakartad tumör bildas, ofta i den perifera delen av prostatakörteln, nära kapseln som omger prostatan – och som en följd av detta leder prostatacancer sällan till några symptom i ett tidigt skede. Genom ett PSA-test kan prostatacancern dock upptäckas i tid.

PSA står för prostataspecifikt antigen och är ett protein som produceras naturligt i prostatan. Genom ett blodprov kan man ta reda på mängden PSA i blodet – och om värdet är förhöjt kan det vara ett tecken på prostatacancer. Ett förhöjt PSA-värde behöver dock inte innebära en cancerdiagnos; förändringen kan även bero på exempelvis en godartad förstoring av prostatan.

Alternativt kan man också välja att ta ett STHLM3-test, med vars hjälp det bättre går att bedöma risken för prostatacancer än om man enbart använder ett PSA-test. STHLM3-testet kan dessutom upptäcka ännu lägre PSA-värden än hittills möjligt.  STHLM3 minskar behovet av biopsi i vissa situationer då PSA-värdet är förhöjt.

– Eftersom det sällan uppstår symptom i ett tidigt skede kan det dröja innan tumören trycker på urinröret så att problemet upptäcks när man urinerar. När cancertumören har vuxit så mycket att symptom uppstår, till exempel en svag urinstråle, att man behöver kissa oftare eller till och med ser blodspår i urinen är tumören ofta så stor att den är svårare att behandla utan att behandlingen förorsakar biverkningar, säger onkolog Timo Joensuu.

Timo Joensuu är en finsk specialistläkare i cancersjukdomar och strålbehandling. Han är forskare, docent i klinisk onkologi, samt en av grundarna till Docrates Cancersjukhus i Helsingfors. Han har arbetat med prostatacancer sedan tidigt 1990-tal och är en föregångare när det kommer till att använda nya metoder och mediciner för att behandla prostatacancer. Han har dessutom goda erfarenheter av att lyckas behandla även väldigt svåra fall och berättar att forskningen – och diagnostiseringen – har tagit stora kliv framåt de senaste decennierna.

Timo Joensuu

Enkelt att upptäcka cancern i tid

När en person drabbas av prostatacancer är det viktigt att snabbt utreda cancerns lokalisering i prostatan och dess spridning.

– Om man missar tumören och den fortsätter växa ytterligare är risken stor att den hinner sprida sig så pass mycket att det är svårt att göra något åt den utan bieffekter som exempelvis impotens eller inkontinens. Om cancern upptäcks i god tid är den ofta enkel att behandla – antingen genom strålbehandling eller operation, berättar Timo Joensuu.

Beroende på PSA- eller STHLM3-testets resultat och om prostatacancer misstänks, så ordinerar Timo Joensuu vidare undersökningar för att ställa en exakt diagnos.

Prostatacancer är inte alltid aggressiv – ibland behövs endast aktiv uppföljning

Särskilt äldre män kan ha andra sjukdomar som inverkar på livstidsprognosen i en så betydande omfattning att mannen inte skulle hinna uppleva symptom på prostatacancer med så kallad låg risk. Målet med aktiv uppföljning är att fördröja eller undvika eventuella biverkningar av behandlingarna. I vissa fall kan man därför utifrån grundliga förundersökningar (PSA- eller STHLM3-test, magnetundersökning och prostatabiopsier) även följa upp prostatacancer – utan behandling.

Personalen på Docrates har även erfarenhet av aktiv uppföljning; de känner igen situationer där aktiv uppföljning är det bästa alternativet och sörjer för att patienten följs upp regelbundet och omsorgsfullt.

Läs mer:

 

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

 

Docrates Cancersjukhus är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer och ligger i Helsingfors. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården. Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast.
Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från alla håll i världen. Patienter från över 50 länder har sökt vård hos oss. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper och vår internationella verksamhet växer starkt.
www.docrates.com.

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)