Publicerad: 31.10.2018

Varför behöver vi ett privat cancersjukhus i ett land där cancervården inom den offentliga sjukvården hör till de bästa i världen?

Kategorier: Artiklar
Ingen vill insjukna i cancer, men om det sker så känns det bra att vara finsk eller svensk. Alla har tillgång till cancervård inom den offentliga sjukvården, bland den bästa i världen. Men varför finns det efterfrågan även inom den privata sektorn?

På privata Docrates Cancersjukhus:

 • Får du snabbt vård, du behöver ingen remiss. Behandlingarna kan inledas till och med inom en vecka.
 • Du får stöd av erfarna specialister inom cancervård.
 • Du får en egen erfaren cancerläkare som har satt sig in i just din situation samt en egen medicinskt ansvarig.
 • De senaste framforskade behandlingsmetoderna.
 • Tillgång till de nyaste läkemedlen. Vi tar snabbt i bruk de nyaste läkemedlen.
 • Modern utrustning och behandlingsteknik – allt under ett och samma tak.
 • Om du är från Sverige, får du ofta ersättning för dina behandlingar via din egen Försäkringskassa

Snabbt till behandling

Onödigt långa väntetider vad gäller undersökningar kan inom cancervården få ödesdigra följder, cancern kan spridas och bli kronisk. En orsak till att komma till Docrates Cancersjukhus är den korta väntetiden. Hos oss får du tid hos en erfaren cancerläkare inom några dagar och din behandling kan i de flesta fall påbörjas inom en vecka.

Erfarna specialister inom cancervård under ett och samma tak

På Docrates Cancersjukhus arbetar ett tiotal erfarna specialister inom cancervård och cancerdiagnostik. Du får stöd av en specialist på cancersjukdomar som har specialiserat sig på just din cancertyp och samma läkare tar hand om dig under hela vårdtiden. Alla undersökningar och behandlingar, med undantag av operationer, sker centralt under samma tak och vi utför ett intensivt yrkesövergripande samarbete.

Tid för patienten och ett eget behandlingsteam

Utöver din egen läkare ser din egen medicinskt ansvarige skötare till att ditt ärende handläggs snabbt och sömlöst. Vi ger patienten tid: vi vill säkerställa att våra patienter förstår vad deras cancersjukdom innebär och vilka behandlingsalternativ det finns. Man kan nämligen många gånger behandla cancer på olika sätt. Vi går igenom alternativen med patienten. Patientens anhöriga kan även delta i behandlingsdiskussionerna.

Vi utför ett äkta teamarbete utan avdelningsgränser, patienten står alltid i fokus. Hos oss har hela sjukhuset planerats efter patienten, inte efter organisationsroller.

Individuell vård

Vi ger varje patient individuell behandling. För varje patient upprättas en heltäckande optimal vårdplan utifrån medicinsk beprövade undersökningar och våra specialisters gedigna erfarenhet. Vi strävar efter att patientens livskvalitet ska vara så god som möjligt, både under och efter behandlingarna.

Vid behov utför vi preciserande undersökningar av cancervävnad, såsom genprofilering, till exempel i situationer där de oftast använda och mest undersökta läkemedlen har visat sig vara till ingen nytta vid behandlingen av cancertypen i fråga. Med hjälp av genprofilering kan man hitta nya vårdriktningar och läkemedel.

Vi tar hand om dig som en individ i en trivsam miljö, vi hjälper dig med praktiska saker, vi ger dig tid och ditt ärende förs snabbt vidare. Du kan lita på att ditt ärende fortskrider. Du behöver inte genast komma ihåg allt – du kan alltid söka upp din ansvarige och ställa frågor.

De senaste behandlingarna och läkemedlen

Docrates Cancersjukhus har möjlighet att använda de senaste cancerbehandlingsformerna och -teknikerna, medan man på andra håll ännu väntar på att ta dem i bruk.

Vi erbjuder patienten möjlighet att, om patienten så önskar och efter djupgående diskussioner, även delta i experimentella behandlingar och kliniska läkemedelsprövningar.

Patientnöjdhet

Docrates är det enda privata cancersjukhuset i Norden som erbjuder full service. Vi har redan nöjda patienter från Finland, från olika håll i Sverige och totalt från över 60 länder. Utöver den individuella vården satsar vi mycket på övergripande vård och mänskligt bemötande. Enligt den patientrespons vi har fått är sjukhusets trivsamma atmosfär samt den aktiva, servicevilliga och positiva personalen skäl till att stanna hos oss för vård. Många patienter har berättat att de hos oss har fått en unik vårdupplevelse – ett engagemang för just deras situation.

Internationellt expertnätverk

Läkarna på Docrates Cancersjukhus har även vid behov möjlighet att konsultera internationella experter inom cancervård för att nå det bästa behandlingsresultatet. Docrates Cancersjukhus samarbetar med Cancer Expert Now (CEN) , som är ett expertnätverk inom cancervård. I CEN-expertnätverket finns det över 70 amerikanska toppexperter inom cancervårdens olika delområden.

Övergripande behandling och stödtjänster

Vi erbjuder även aktivt cancerpatienten och hans eller hennes närstående stödtjänster, såsom rehabiliterings- och lymfterapi, psyko- och näringsterapi samt smärtvård.

Hela vårdkedjan eller en del av den

Vi erbjuder patienten hela vårdkedjan, från diagnos till behandlingar och uppföljning. Man kan även flexibelt kombinera behandlingarna hos Docrates och andra vårdenheter (till exempel inom den offentliga sektorn), till exempel så att undersökningar och behandlingar kan göras snabbare eller kompletteras hos Docrates.

En del av våra patienter kommer exempelvis för diagnostiska undersökningar eller strålbehandling, inom vilka Docrates är en föregångare, eller för en ny läkemedelsbehandling. Andra kommer för att få en så kallad second opinion, det vill säga en andra åsikt om vårdplanen, eller möjligheten att till exempel genomgå de senaste behandlingarna eller delta i kliniska läkemedelsprövningar. Andra går hela vårdvägen tillsammans med oss, från diagnos till uppföljning.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)