Optune®-hoidot glioblastooma-aivokasvaimeen perustuvat heikkoon vaihtovirtaan, jota annetaan vähintään 18 tuntia vuorokaudessa kallon ihon pinnalle kiinnitettyjen antureiden kautta ulkoisesta, kannettavasta virtalähteestä. Hoito ei potilaasta tunnu miltään.

TTF-hoitojen taustaa

Soluissa on sähköisesti varautuneita molekyylejä. Vaihtovirtakentässä nämä liikkuvat. Tätä liikkumista kutsutaan dielektroforeesiksi. Dielektroforeesi vaikuttaa jakaantuvien solujen eri pienois­elimiin ja molekyyleihin. Soluviljelmissä on osoitettu, että TTF-hoidon aiheuttama dielektroforeesi vaurioittaa soluja niiden jakaantuessa (1, 2). TTF-sähkökentässä vaurioituvat ne solut, jotka ovat sähkökentän suuntaisia jakaantumisessaan. Aivoissa vain kasvaimen solut jakaantuvat ja lisääntyvät. Normaalit solut, jotka eivät jakaannu, eivät vaurioidu lainkaan tai olemattoman vähän. Näitä on aivoissa suurin osa. Mikäli sähkökentän virta suuntautuu vinosti tai kohtisuoraan jakaantuviin soluihin nähden, on jakaantumisen estovaikutus vähäisempi (3).

Onko sähkövirrasta ole haittaa elimistölle?

Jos virta olisi voimakkaampaa, se polttaisi. Tällaista, voimakkaampaa sähkövirtaa, käytetäänkin esim. leikkauksissa verenvuodon tyrehdyttämiseen polttamaan leikkauksessa vaurioituneita verisuonia. Huomattavasti heikommat sähkövirrat taas aiheuttavat esim. lihassupistuksia. TTF-hoidossa käytetty sähkökenttä ei aiheuta juuri mitään vaikutuksia normaalisoluihin.

Kenttien voimakkuus kasvainalueella riippuu virtalähteiden (=antureiden) sijainnista. Mm. iho ja kallo vaimentavat virtaa (4, 5).

Tehokkain sähkökentän taajuus vaihtelee jonkin verran eri solulinjoilla. Käytetyt taajuudet perustuvat aivokasvain­solulinjoilla tehtyihin kokeisiin.

Kentän suuntaan voidaan vaikuttaa kallon pintaan asetettavilla virtalähteillä. Kentän suuntaisesti jakaantuvat solut häiriintyvät eniten ja kohtisuoraan kenttäsuuntaa vastaan vähiten. Kentät eivät myöskään taivu eli ulotu laajalle ulkopuolelle kahden virtalähteen yhdistävää viivaa. Kasvaimen tulee siis sijaita alueella, jonne kenttä ulottuu.

Milloin kasvaimen solut kasvainalueella jakaantuvat, ei ole kovin hyvin tiedossa. Hoidon ajoitus ja kesto ovat nykytutkimuksen kohteena.

Edellä mainitut seikat selittävät sen, miksi TTF auttaa merkittävästi, mutta yleensä ei paranna.

TTF-hoidosta on julkaistu tulokset noin 600 glioblastoomapotilaan (glioblastooma= pahanlaatui­simpia aivokasvaimia) satunnaistetusta tutkimuksesta (6). Tavanomaiseen sädehoito-solusalpaaja­yhdistelmähoitoon lisätty TTF pidensi mediaanieloonjääntiä 16 kuukaudesta 20 kuukauteen. Toisin sanoen puolet TTF-hoidetuista potilaista eli yli 20 kuukautta. Viiden vuoden kohdalla oli elossa 13 % TTF-hoidetuista potilaista, vertailuryhmän potilaista 5 %.

Merja Kallio, Neurologian erikoislääkäri, LKT

(1) Mittal S, ym. J Neuro­surg 2018;128:414-421 (2) Schwartz MA, ym.. Clin J Oncol Nurs 2016; 20: (5 Suppl):S20-4  (3) Kirson ED ym. Cancer Res 2004;64: 3288–3295 (4) Korshoej AR, ym. PLoS One 2017 vol 12 no 6. (5) Latikka J ym. Phys Med Biol. 2001;46:1611-6. (6) Stupp R ym JAMA 2017;318: 306-2316

 

 

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä, hoitoon viikossa
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
Ajanvaraus 010 773 2000 ma-to 8-18, pe 8-16, 2.7.-4.8. ma-pe 8-16