Eturauhassyövän diagnostiikasta

Korkeat PSA-arvot tai nousu PSA-arvoissa voivat viitata eturauhassyöpään. Mikäli on syytä epäillä syöpää, tilanteen arvioimiseksi tehdään lisätutkimuksia, kuten magneettitutkimus. Diagnoosi varmennetaan aina koepalalla eli biopsialla.

PSA-testi ei kykene selkeästi erottelemaan aggressiivista syöpää vähemmän aggressiivisesta. Uusi 4KScore-testi täydentää eturauhassyövän diagnostiikkaa mittaamalla potilaan riskiä sairastaa nimenomaan aggressiivista eturauhassyöpää. Tämä auttaa lääkäriä arvioimaan potilaan tilanteen tarkemmin ja määrittämään onko jatkotutkimuksille tarvetta.

Mikä 4Kscore-eturauhassyöpätesti on?

4Kscore-testi on verikoe, jolla mitataan potilaan riskiä sairastaa aggressiivista eturauhassyöpää. Kliinisesti epävarmoissa tilanteissa 4Kscore antaa arvokasta lisätietoa erityisesti silloin, kun PSA-mittauksen tulos on kohtalaisen matala tai miehellä ei ole tietoa mahdollisesta PSA:n aiemmasta nousunopeudesta, vaan syöpäriskiä arvioidaan yksittäisen PSA-mittauksen perusteella.

Jos aggressiivisen syövän riski on 4Kscore-testin mukaan alhainen, eikä eturauhasen magneettitutkimuksessa todeta poikkeavaa, potilas voi yhdessä urologin tai onkologin kanssa päättää, ettei koepalaa oteta, jolloin potilas voi välttää toimenpiteestä aiheutuvat mahdolliset haitat.

4KScoren tulos perustuu neljään biomarkkeriin (kokonais-PSA, vapaa PSA, intakti PSA, hK2) sekä potilaan kliinisiin tietoihin.

Mitä hyötyä 4Kscore-testistä on?

 • Testi auttaa syövän arvioinnissa määrittämällä aggressiivisen eturauhassyöpäriskin
 • Se pystyy ennustamaan aggressiivisen syövän riskin pelkkää PSA-testiä paremmin
 • Parantaa lääkärin ja potilaan päätöksentekoa ja helpottaa yksilöllisen hoitosuunnitelman laatimista
 • Varhainen vakavan eturauhassyövän (Gleason-pisteet 7 tai enemmän) riskin arvioiminen:
  • Auttaa aggressiivisen eturauhassyövän todennäköisyyden arvioinnissa
  • Voi vähentää koepalatutkimuksia miehillä, joiden aggressiivisen eturauhassyövän riski on pieni
  • Ohjaa tarkempiin tutkimuksiin ja intensiivisempään seurantaan ne miehet, joilla aggressiivisen syövän riski on korkea. Näin syöpä voidaan löytää ja hoitaa ajoissa.

Tulosten tulkitseminen

Testin tulos voidaan jakaa matalaan riskiin ja kohonneeseen riskiin. Testitulokset  käydään aina läpi hoitavan lääkärin kanssa. Lääkäri arvioi 4Kscore-testin tulokset yhdessä muiden kliinisten tietojen kanssa ja päättää potilaan kanssa mahdollisista jatkotoimista.

4Kscore-testiä ei ole tarkoitettu miehille

 • jotka ovat alle 40- tai yli 80-vuotiaita
 • joilta on jo diagnosoitu eturauhassyöpä
 • jotka ovat syöneet 5-alfa-reduktaasin estäjiä viimeisten 6 kuukauden aikana
 • joiden eturauhasvaivoja on hoidettu invasiivisilla hoitomenetelmillä viimeisten 6 kuukauden aikana.
Kysy lisää eturauhassyövän diagnostiikkaan ja hoitoon perehtyneeltä henkilökunnaltamme.

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

 • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä, hoitoon viikossa
 • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
 • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
 • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta

Ajanvaraus

010 773 2000

ma-to 8-18, pe 8-16

Yhteydenottopyyntö