Eturauhassyövän erilaistumis- eli pahanlaatuisuusaste luokitellaan Gleasonin summan eli Gleason scoren avulla

Eturauhassyövän erilaistumis- eli pahanlaatuisuusasteen määrittelee patologi mikroskooppitutkimuksen perusteella käyttäen kansainvälistä Gleason-luokitusta. Luokitus on saanut nimensä patologian erikoislääkäri Donald Gleasonin mukaan ja luokituksen perusta on eturauhassyövän rauhasrakenteiden erilaistumisaste tai muutoksen suuruus normaalirakenteeseen verrattuna. Mitä suurempi Gleasonin summaluku on, sitä suurempi on myös muutos ja sitä pahanlaatuisemmasta eli aggressiivisemmin käyttäytyvästä syövästä on kyse. Hyvin erilaistunut, lähinnä normaali rauhasrakenne kertoo matalasta pahanlaatuisuusasteesta ja huonosti erilaistunut eli suuresti muuttunut vastaavasti merkitsee aggressiivista syöpää. Syövän aiheuttaman muutoksen suuruus arvioidaan viisiportaisena (1-5) siten, että syöpänäytteestä luokitellaan kaksi yleisintä tyyppialuetta erikseen. Yhteenlaskemalla nämä pisteytykset saadaan Gleasonin summaluku.

Teoriassa eturauhassyövän Gleasonin summaluku voisi olla 2–10, jolloin 10 on huonoin arvosana. Nykyisten kehittyneiden tekniikoiden tultua osaksi patologista diagnostiikkaa tiedetään, että matalia Gleason-kasvutapoja ei käytännössä esiinny prostatasyövässä. Näin ollen eturauhassyövän Gleason-pisteytys on käytännössä välillä 6-10, jolloin Gleason-arvo 6 tarkoittaa yleensä hyväennusteista tautia. Hyvin korkeat Gleason-pisteet (8-10) merkitsevät aggressiivisesti käyttäytyvää korkean riskin syöpää. Mitä korkeamman riskin syöpä, sitä suurempi on myös syövän uusiutumistaipumus. Tämä pyritään huomioimaan hoidon yksilöllisessä toteutuksessa.

Vielä joitain vuosia sitten ajateltiin aika karkeasti yleistäen, että GS6-syövät paranevat aina hyvin kaikilla hoidoilla, mutta GS8 ja korkeamman luokituksen GS9-10 -eturauhassyövät eivät parane täydellisesti koskaan. Vaikka GS8-10 -eturauhassyövät alun perin näyttäisivät olevan paikallisia, niin hoidolliseksi haasteeksi on osoittautunut, että tällaiset syöpäsolut voivat levitä eturauhasen ulkopuolelle jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Toisaalta, kun tämä on opittu erilaisiin tutkimuksiin ja hoitokokemukseen perustuen näitäkin syöpiä on opittu hoitamaan tehokkaammin niin, että GS8-10 -syövistä yhä suurempi osa voi parantua täydellisesti. Näiden hoitamisen pitäisi kattaa myös eturauhasen ulkopuolella todennäköisesti olevien myös näkymättömien syöpäsolujen hävittämisen. Käytännössä se onnistuu parhaiten sädehoidolla ja lääkehoitojen yhdistämisellä muuhun hoitoon kuten muidenkin syöpien hoitamisessa nykyään tapahtuu.

Kun Gleason-luokitus on 6 (tai vähemmän), on eturauhassyöpä noin 70 %:lla potilaista paikallinen. Gleason 6 –pisteen syövän varhaisvaiheesta ja hyvänlaatuisuudesta on kokemuksemme mukaan merkkinä myös se, etteivät nämä syövät yleensä tule esiin edes magneettikuvantamisessa. Kun Gleason-luokitus on 8-10 on eturauhassyöpä usein levinnyt jo toteamisvaiheessa. Paikallisessa eturauhassyövässä Gleason luokitus on kuitenkin vain yksi ennustetta määrittävä tekijä. Muita ovat PSA-arvo ja sen nousuvauhti, eturauhassyövän paikallinen levinneisyys, joka voidaan selvitettää multiparametrisella magneettitutkimuksella ja erilaisia radiolääkkeitä hyödyntävillä PET-TT -kuvauksilla, sekä mahdollinen leviäminen eturauhasen ulkopuolella.

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä, hoitoon viikossa
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta

Ajanvaraus

010 773 2000

ma-to 8-18, pe 8-16

Yhteydenottopyyntö