Rintasyopa

Syövän Color-geeniriskitesti

Onko syöpä perinnöllistä?

Yleensä syöpä ei ole perinnöllistä, mutta arviolta noin 5-10 prosenttia syöpätapauksista johtuu suvussa periytyvästä alttiudesta. Lähes kaikista syövistä tunnetaan harvinaisia periytyviä muotoja. Tavallisimmin periytyvä alttius tunnistetaan rinta ja -munasarjasyövän kohdalla tai paksusuolisyöpäsuvuissa. Rintasyöpään sairastuneista lähes 30 prosentilla on suvussa toinenkin rintasyöpä. Tällainen voi hyvinkin johtua sattumasta, mutta taustalla saattaa olla periytyvä alttius. Rintasyövistä noin 5-10 prosentin taustalla arvioidaan olevan suvussa periytyvä yksittäisen geenin mutaatio, josta ns. BRCA-geenivirheet ovat selvästi tavallisimpia.

Miten perinnöllisyysselvitys tehdään?

Hyvä aloitustapa on pohtia suvun syöpätapauksia ensin yhdessä perinnöllisyyslääkärin kanssa. Docrateelle voi varata ajan perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri Helena Kääriäisen vastaanotolle ilman lähetettä. Jos tilanne tuntuu viittaavan mahdolliseen periytyvään syöpäriskiin, suositellaan geenitestiä, jolla syövän perinnöllistä alttiutta voidaan selvittää.

Docrateella on käytössä sylkinäytteestä tehtävä Color-geeniriskitesti perinnöllisen syöpäalttiuden arviointiin. Color-testissä etsitään muutoksia 30 eri geenistä, joiden tiedetään liittyvän periytyvään syöpäalttiuteen. Kohonneen syöpäriskin tunnistaminen auttaa syövän varhaistoteamiseen tähtäävän seurannan suunnittelussa.  Jos geenivirhe löydetään, pyritään selvittämään myös sen kantajat suvussa. Vaikka suvussa olisi periytyvä syöpäalttius, eivät suinkaan kaikki suvun jäsenet ole sitä perineet.

Jos asiakas niin haluaa, voidaan lähteä liikkeelle toisinkin. Color-geeniriskitesti voidaan tällöin tehdä asiakkaan huoleen ja hänen omaan arviointiinsa (esim. suvussa useita syöpätapauksia) perustuen ja pohtia tilannetta ja testituloksen merkitystä perinnöllisyyslääkärin kanssa vasta sitten, kun geeniriskitestin tulokset ovat tiedossa.

Tulosten tulkinta riippuu aina potilaan ja suvun tilanteesta eli se, että geeniriskitestissä ei löytyisi syövälle altistavaa muutosta, ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö henkilöllä silti voisi olla periytyvä syöpäalttius ja tarve tavallista tarkempaan seurantaan. Geenianalyysit tehdään USA:ssa ja vastausaika on n. 3-6 viikkoa.

Docrateella tarjoamme Color-syöpägeeniriskitestin aina perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärin Helena Kääriäisen vastaanottoon yhdistettynä. Jos henkilöllä tunnistetaan perinnöllinen syöpäalttius, voidaan hänelle räätälöidä Docrates Syöpäsairaalassa henkilökohtainen seurantaohjelma.

Color-geeniriskitestin ja perinnöllisyyslääkärin vastaanoton (30 min) hinta yhteensä 739€.  Näyttämällä Kela-kortin hinnaksi jää 722,50€.

Ota yhteyttä ajanvaraus- ja neuvontanumeroomme ja kysy lisää, puh. 010 773 2000
Autamme mielellämme.

 

Lue lisää geeniprofiloinnista ja geenitesteistä

Lue lisää rintasyövän periytyvyysriskin arvioimisesta

Lue rintasyövän viiveettömästä ja kokonaisvaltaisesta diagnostiikasta ja hoidosta Docrates Syöpäsairaalassa

Testituloksen ja henkilön taustatietojen perusteella perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri voi arvioida testattavan henkilökohtaista sairastumisriskiä, ja yhdessä muiden erikoislääkäreiden kanssa arvioida mahdollisesti tarvittavaa syövän varhaistoteamiseen tähtäävää seurantaa. Testin perusteella voidaan myös arvioida muun suvun testauksen tarpeellisuutta.

Tom Wiklund Johtava ylilääkäri