Sädehoito tehokkaana eturauhassyövän hoitomenetelmänä on vakiinnuttanut asemansa 2000-luvulla. Käytännössä moni potilas on hyvin haastavan tilanteen edessä eri hoitomuotojen valinnassa: tieto omasta sairastumisesta on jo itsessään raskas. Olemme panostaneet Docrateella mahdollisimman täydelliseen eturauhassyövän diagnostiikkaan, tutkimukseen ja hoitoon. Erityisesti eri hoitovaihtoehtoja punnittaessa on tärkeää, että diagnostiset tutkimukset ja hoitosuositukset perustuvat viimeisimpään lääketieteelliseen, tutkittuun näyttöön ja koettuun tietoon. Docrateella potilas ja omaiset otetaan aina korostetusti huomioon keskusteltaessa eri hoitovaihtoehdoista, niiden eduista ja haitoista.

Brakyhoitoa  on kahta tyyppiä, LDR (low dose rate)-  eli  matalan  annosnopeuden ja HDR (high dose rate)–   eli  korkean  annosnopeuden  kudoksensisäinen sädehoito.  LDR-hoitotekniikassa säteilylähteenä toimivat jodi-125 -isotoooppi-jyvät, joita laitetaan ultraääniohjauksessa eturauhaseen.  Se tehdään kertahoitona. LDR-brakyhoidosta ollaan Suomessa luopumassa ja sen on korvaamassa korkean annosnopeuden brakyhoito eli HDR-brakyterapia , jossa säteilylähteenä käytetään korkea-aktiivista iridium-isotooppia (Ir-192).

Katso video HDR-brakyhoidosta:

HDR (High Dose Rate) -brakyhoitoa käytetään ensisijaisesti tehostamaan eturauhassyövän ulkoista sädehoitoa, mutta sitä käytetään myös ainoana eturauhassyövän hoitona. Toisin kuin LDR-brakyhoito (Low Dose Rate), HDR-brakyhoito soveltuu myös eturauhasen kapselin ulkopuolelle levinneisiin eturauhassyöpiin. Aiemmin Docrates Syöpäsairaalassakin käytössä olleeseen LDR-brakyterapiaan verrattuna HDR-brakyterapia tarjoaa merkittäviä etuja.

HDR-brakyterapia soveltuu kaikkiin eturauhassyöpätyyppeihin toisin kuin LDR-brakyterapia, jota suositellaan vain hyväennusteiseen (PSA < 10, Gleason 2-6) eturauhassyöpään. HDR-brakyterapiassa hetkellinen sädeannos on laskennallisesti jopa kymmeniätuhansia kertoja suurempi kuin LDR-brakyterapiassa ja siten se myös tappaa syöpäsoluja tehokkaammin. HDR-brakyhoito soveltuu erityisen hyvin korkean riskin eturauhassyövän  (Gleason 8-10, korkea PSA tai nopea PSA:n nousu, T3-luokan kasvain) hoitoon, sillä se mahdollistaa kaikkein korkeimpien sädehoitoannosten käytön eturauhasen sisäisesti ilman, että ulkopuolisten tervekudosten, kuten virtsarakon tai peräsuolen, sädeannos nousisi haitallisen korkeaksi. Korkean riskin eturauhassyövän sädehoidossa voidaan HDR-brakyterapiaa suositella kombinoitavaksi ulkoiseen sädehoitoon.

HDR-brakyhoitoa käytetään myös ns. salvage eli ”pelastushoitona” aikaisemmin suoritetun ulkoisen sädehoidon jälkeen taudin uusiutuessa, koska HDR-hoidossa tervekudosten annokset voidaan rajoittaa alhaisiksi. Salvage-sädehoito edustaa melko uutta ajattelua: aikaisemmin katsottiin, ettei samaa aluetta voi uudelleen sädettää ja julkaisut näistä hoidoista olivat harvinaisia. Julkaisut salvage HDR-brakyterapista ovat kuitenkin voimakkaasti lisääntyneet ja alustavat tulokset ovat erittäin lupaavia.

Eturauhassyövän HDR -brakyhoidot aloitettiin ensimmäisenä Suomessa Docrates Syöpäsairaalassa vuonna 2009. Teemme tälläkin hetkellä eniten Suomessa eturauhassyövän sädehoitoa HDR-brakyhoitomenetelmällä.

HDR-brakyhoito toimenpiteenä

HDR-brakyhoito tapahtuu tiimityönä yhdessä urologin ja sädehoidon tekniikan sekä annoslaskennan hyvin hallitsevan fyysikon kanssa. Tiimiin kuuluu myös anestesialääkäri, syöpätautien erikoislääkäri, anestesiahoitaja sekä avustavat röntgen- ja sairaanhoitajat.

HDR-brakyterapia tarkoittaa tekniikkaa, jossa välilihan- ja edelleen eturauhasen läpi laitetaan 10 – 20 neulaa rakon puolelle eli eturauhanen tavallaan varrastetaan neuloilla. Neulat ovat paksuudeltaan 1,5 mm.

Toimenpide tehdään anestesiassa, joko yleisnukutuksessa tai selkäydinpuudutuksessa. Lääkäri piirtää annossuunnittelutyöasemassa eturauhasen rajat ja määrittää virtsaputken paikan. Fyysikko tekee tämän jälkeen alustavan annossuunnitelman ja määrittää neulojen määrän ja paikat.  Sädehoito kohdistuu koko eturauhasen alueelle, mutta annossuunnittelussa huomioidaan erityisesti koepaloissa ja kuvantamisessa todetut eturauhassyövän alueet ja sädeannos pyritään maksimoimaan näille alueille. Tämän jälkeen laitetaan neulat niille määritellyille paikoilleen ulkoisen koordinaatiston avulla. Neulojen laitto muuttaa jonkin verran eturauhasen tilaa. Tämä huomioidaan korjaamalla siirtymän aiheuttamat muutokset eturauhasen ja virtsaputken ääriviivoihin. Viimeistään tässä vaiheessa piirretään myös muut säteilyherkät tervekudokset, kuten peräsuoli ja rakko. Tämän jälkeen fyysikko tekee lopullisen annossuunnitelman, jossa huomioidaan neulojen todellinen sijainti. Kun annossuunnitelma on valmis, yhdistetään jälkilataushoitolaitteen johdinlangat jokaiseen neulaan. Iridium -192 – säteilylähde käy johtimien kautta jokaisessa neulassa ja viipyy niissä annoslaskelman mukaisen ajan 2,5 mm siirroksin etäohjatusti. Mitä kauemmin lähde viettää tietyssä paikassa, sitä suurempi on paikallinen sädeannos. Sädetys kestää 10 – 20 minuuttia. Kun se on valmis, poistetaan neulat, avataan rakkokatetri, herätetään potilas ja hänet siirretään osastolle jatkoseurantaan. Potilas viettää seuraavan yön osastolla.

Eturauhassyövän sädehoidon aiheuttamien haittavaikutusten minimoimiseksi hyödynnämme ainoana Suomessa SpaceOAR Hydrogel -nimistä valmistetta osana jokaisen sädehoitoa saavan eturauhassyöpäpotilaan standardihoitoa. SpaceOar on eturauhasen ja peräsuolen väliin ruiskutettava geelimäinen materiaali, jonka tarkoitus on siirtää peräsuolta pois eturauhasen välittömästä läheisyydestä sädehoidon aikana, vähentäen peräsuolen saamaa sädetysannosta ja sädehoidon pitkäaikaishaittavaikutusten riskiä.

 

HDR-brakyhoidosta lupaavia tuloksia meillä ja maailmalla

Kansainvälisessä lääketieteellisessä kirjallisuudessa julkaistut raportit kertovat HDR-tekniikan tehokkuudesta matalan, keskikorkean ja korkean riskin potilasryhmissä. Tunnetun saksalaisen HDR-keskuksen, Offenbach sädehoitoklinikan, raportin mukaan 95 % 718 potilaasta oli tautivapaita HDR-yksittäisterapian jälkeen keskimäärin viiden vuoden seuranta-ajan jälkeen.  Hollantilaisten vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa 264 potilaan matalan ja keskikorkean riskin potilasryhmissä 97 % oli tautivapaita seitsemän vuoden kohdalla.  Niin ikään tunnetu newyorkilaisen syöpäkeskuksen, Memorial Sloan  Ketteringin, 229 potilaan aineistossa korkean riskin  potilaat  saivat erittäin korkean, 199 Gy annoksen ja heidän tautivapaaprosenttinsa seitsemän vuoden kohdalla oli 81 %. Erityisesti korkean riskin potilasryhmässä ulkoisen sädehoidon ja HDR-hoidon yhdistelmä vaikuttaa olevan tehokkaampi kuin pelkkä ulkoinen sädehoito. Haittavaikutukset yhdistelmähoidossa eivät ole yleisempiä tai vakavampia kuin ulkoisessa sädehoidossa.

Docrates Syöpäsairaalassa HDR-hoitoja on tehty eniten Suomessa. Urologimme Martti Ala-Opas on alan uranuurtaja Suomessa. Nykyisin HDR-hoidoista vastaa kirurgian ja urologian erikoislääkäri Lauri Taipale, joka on vahvistanut Docrateen HDR-hoitotiimiä jo vuodesta 2015. Heidän johdollaan Docrateella on tehty yli 1000 HDR-brakyhoitoa lupaavin tuloksin.

 

Laitteisto

  • Nucletron MicroSelectron HDR
  • Kudoksensisäisen sädehoidon hoitolaite
  • 30 hoitokanavaa
  • Ir-192 lähde (10 Ci, high dose rate)
  • Ohjelmistot HDR -hoitojen yleissuunnitteluun sekä erityislaitteisto ja -ohjelmisto (Oncentra Prostate) eturauhassyövän hoidon suunnitteluun

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä, hoitoon viikossa
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta

Ajanvaraus

010 773 2000

ma-to 8-18, pe 8-16

Yhteydenottopyyntö