Syömmekö itsemme sairaiksi?

2.6.2017

Se ei liene enää yllätys kenellekään, että ravinnolla on suora yhteys ihmisen terveyteen. Harva kuitenkaan tietää, millainen merkitys ravinnolla todella…