Yhä useampi selviää syövästä – Suomi syövänhoidon kärkimaita

Lancetissa 30.1.2018 julkaistun CONCORD3-tutkimuksen mukaan yhä useampi selviää syövästä (5 vuoden seurannassa). Myös tappavimmista syövistä kuten maksa- ja keuhkosyövästä selvitään entistä paremmin.

Syövästä selviytyminen vaihtelee valtavasti eri maissa.  Eroja on erityisesti tietyissä lasten syövissä. Tutkimuksen mukaan Suomi kuuluu maailman kahdeksan parhaan selviytyjämaan joukkoon. Elossaololuvut ovat kasvaneet 2000-luvulla Suomessa etenkin suolisto-, eturauhas-, maksa- ja haimasyöpään sairastuneilla ja ihomelanoomaan- ja lymfoomiin sairastuneilla.

Syöpätutkimusta tarvitaan edelleen syövän riskitekijöiden ymmärtämiseen ja ennaltaehkäisyn, varhaisen toteamisen ja uusien hoitojen kehittämiseen.

Tutkijat painottavat, että kansalliset syöpärekisterit ovat tehokkaita ja edullisia työkaluja, jotka tuottavat jatkuvasti arvokasta tietoa sekä syövän ehkäisytoimien onnistumisesta että terveydenhoitojärjestelmien tehokkuudesta. CONCORD-tutkimus kattaa 71 maata, joissa asuu kaksi kolmasosaa maailman väestöstä.

Docrates Syöpäsairaala on aktiivisesti mukana uusien entistä tehokkaampien syöpähoitojen kehittämisessä. Lue käynnissä olevista kliinisistä lääketutkimuksistamme >>

 

Linkki tutkimusartikkeliin:

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)33326-3/fulltext?rss=yes