Skip to content

Gjennombrudd i oppfølging av kreftdiagnostikk: Tilbakefall av kreft kan oppdages før den når toppfart

En flytende biopsi som benytter markører som slippes ut i blodstrømmen av kreftceller kan avsløre mulig tilbakefall av kreft og gjenværende sykdom lenge før tradisjonelle metoder – i Finland er testen allerede i bruk ved Docrates Cancer Center.

Kreftbehandling blir mer og mer tilpasset. I de senere årene har de største fremskrittene innen tilpasset behandling kommet spesielt gjennom utvikling av genetisk og molekylær profilering av svulster. Utnyttelsen av informasjon basert på genetisk diagnostikk gir allerede kreftpasienter muligheten til å få målrettet behandling og unngå unødvendig behandling og bivirkningene det forårsaker.

Forskjellige tester som utnytter den genetiske informasjonen til celler blir også utviklet for å oppdage kreft på et tidligere stadium. Det siste tilskuddet er flytende biopsi, som kan brukes til å oppdage tegn på tilbakevendende kreft i blodet, noen ganger opp til måneder før konvensjonell bildebehandling eller blodprøver som brukes i kreftbehandling kan oppdage disse tegnene.

Testresultater gir ny informasjon for optimalisering av behandlingsbeslutninger og oppfølging

For øyeblikket kan testen brukes for eksempel for tarm-, bryst-, lunge- og blærekreft, både for å avgjøre responsen på behandlingen og før man starter farmakoterapi etter kirurgi eller for å forutsi mulig tilbakefall.

Testmetoden er basert på identifisering av svulst-DNA som sirkulerer i blodstrømmen. En flytende biopsi kan brukes til å identifisere mikroskopiske svulster etter kirurgi, kreft som utvikler seg på molekylært nivå eller en tilbakevendende kreft raskere enn de konvensjonelle metodene ved å spore svulst-DNA frigjort av kreftcellen inn i blodstrømmen.

Testpakken forberedes individuelt for hver pasient

Under testens utviklingsfase blir DNA fra pasientens svulstvev og friske hvite blodceller sekvensert og sammenlignet med hverandre, og hver svulst får sitt eget DNA-fingeravtrykk. Etter dette kan sirkulerende svulst-DNA påvises i pasientens blodstrøm med stor følsomhet og nøyaktighet, selv ved et svært lavt antall.

Pasientens kreft må ikke nødvendigvis ha kommet tilbake hvis svulst-DNA finnes i blodet, men en positiv test indikerer at sjansen for tilbakefall er betydelig. Et negativt testresultat indikerer at ingen svulst-DNA er blitt påvist og risikoen for tilbakefall er lav. Resultatet av testen krever alltid en klinisk tolkning. Leger kan optimalisere behandlingsbeslutninger og oppfølging i henhold til testresultatene.

Bedre behandling med færre bivirkninger

I tillegg til kirurgi brukes adjuvant terapi ofte til behandling av krefttyper som denne testen egner seg for. Disse behandlingene kan være tøffe for pasienter og svekke livskvaliteten betydelig. Den nye blodprøven gir onkologer viktig tilleggsinformasjon for å støtte behandlingsbeslutninger og gjør det mulig for pasienter å få bedre behandling.

Docrates Cancer Center innførte den nye testmetoden i begynnelsen av 2023.

– I beste fall kan vi oppdage kreft som er i ferd med å komme tilbake tidligere enn med konvensjonelle avbildningsmetoder, og det kan være mulig å starte behandling i tide før kreften, så å si, når toppfart, sier Chief Clinical Director Juha Kononen ved Docrates Cancer Center.

– Vi vil også kunne unngå eller i det minste redusere antallet medikamentelle behandlinger som forårsaker bivirkninger dersom testen viser at svulst-DNA fra kreftcellene ikke oppdages i blodet. I stedet vil vi nøye overvåke situasjonen i henhold til en individuelt utarbeidet behandlingsplan. Vi har allerede hatt slike tilfeller. Pasientene er selvsagt fornøyde når de blir spart for ubehagelige bivirkninger, sier Kononen.

Metodens følsomhet har også sine utfordringer

Følsomheten til en flytende væskebiopsi har også sine utfordringer; den kan oppdage en mulig fremtidig tilbakefall av kreften lenge før kreftsvulsten eller svulstene kan sees med konvensjonelle metoder. Og hvis kreften ikke kan lokaliseres med bildeundersøkelse, er det mulig den ikke kan behandles.

– Man kan si at et positivt testresultat i en slik situasjon gir oss informasjon om at spiren til kreft er i blodet, men vi vet ennå ikke når det vil begynne å vokse, om i det hele tatt. Denne informasjonen hjelper imidlertid leger og pasienter med å utarbeide en mer effektiv og individuell overvåkningsplan, slik at vi er klare til å starte behandlingen så snart vi vet hvor svulsten befinner seg, sier Kononen.

Fordelene ved testen inkluderer også at man unngår stråling, i motsetning til for eksempel med CT eller mammografi. Overvåkningsfasen etter behandlingen kan for eksempel veksle mellom blodprøver og avbildningstester og således også redusere pasientens eksponering for strålebehandling.

– Vi kan ikke stole på kun én test. Vi vil fortsatt trenge bildeundersøkelser og andre tradisjonelle metoder. Som med andre diagnostiske metoder er en svulst-DNA-test alene ennå ikke tilstrekkelig, men den utfyller diagnostikk på en spesiell måte, sier Juha Kononen.

FORSIDE

20, April 2023

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Juha Kononen, Chief Clinical Director, Docrates Cancer Center
juha.kononen(at)docrates.com

Anna-Sofia Malmi, markeds- og kommunikasjonsdirektør, Docrates Cancer Center
Tlf. +358 50 4690 114, anna-sofia.malmi(at)docrates.com

Pasientkontakter gjennom Docrates timebestillingstjeneste
Tlf. +358 10 773 2020

Docrates Cancer Center er et finskeid internasjonalt sykehus i Helsinki som spesialiserer seg på kreftbehandling. Vi leverer individuelle tjenester for kreftpasienter i hele behandlingskjeden, fra diagnostikk til oppfølging etter behandling. Etter diagnose og bilder, kan behandlingen planlegges og iverksettes uten forsinkelse. Våre unike konsepter tiltrekker seg pasienter fra hele verden. Vi har behandlet pasienter fra flere enn 60 forskjellige land. Sammen med vårt nettverk av ledende kliniske eksperter, leverer vi genuint individuelle ledende kreftbehandlingstjenester.

Individuell og umiddelbar kreftbehandling.

Referanser:
Kotani, D., Oki, E., Nakamura, Y. et al. Molecular residual disease and efficacy of adjuvant chemotherapy in patients with colorectal cancer. Nat Med 29, 127–134 (2023). https://doi.org/10.1038/s41591-022-02115-4.

Coombes RC, Page K, Salari R, Hastings RK, Armstrong A, Ahmed S, Ali S, Cleator S, Kenny L, Stebbing J, Rutherford M, Sethi H, Boydell A, Swenerton R, Fernandez-Garcia D, Gleason KLT, Goddard K, Guttery DS, Assaf ZJ, Wu HT, Natarajan P, Moore DA, Primrose L, Dashner S, Tin AS, Balcioglu M, Srinivasan R, Shchegrova SV, Olson A, Hafez D, Billings P, Aleshin A, Rehman F, Toghill BJ, Hills A, Louie MC, Lin CJ, Zimmermann BG, Shaw JA. Personalized Detection of Circulating Tumor DNA Antedates Breast Cancer Metastatic Recurrence. Clin Cancer Res. 2019 Jul 15;25(14):4255-4263. doi: 10,1158/1078-0432.CCR-18-3663. Epub 2019 Apr 16. PMID: 30992300. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30992300/

Flere og flere kommer til kreftbehandling til Finland

I 2022 ga Docrates Cancer Center behandling til internasjonale pasienter fra over 40 land.

Les mer