Flere og flere pasienter kommer til Finland for å søke bedre behandling – inkludert kreftbehandling. Finsk kreftbehandling er blant de beste i Europa og i verden. Hos Docrates har vi behandlet pasienter fra over 60 land.