Skip to content

Innvendig strålebehandling er en effektiv behandlingsmetode for metastaserende prostatakreft

14.3.2023 Kategoriat: Yleinen
Docrates Cancer Center studerte effektiviteten av 177Lu-PSMA-behandling med et behandlingsintervall på 4 uker for pasienter med metastaserende kastreringsresistent prostatakreft under ledelse av lege i nukleærmedisin Jukka Kemppainen.

Studien inkluderte 62 pasienter som ble behandlet med 177-Lu-PSMA-617 radiofarmasøytiske midler ved Docrates mellom 2017 og 2019. Studien viste at en 4-ukers behandlingsintervall er sikker for pasienter og fører til gode utfall. Nesten 60 % av pasientene i studien hadde en signifikant nedgang i PSA på mer enn 50 prosen. Dette ble også forbundet med lenger totaloverlevelse (OS) og lenger progresjonsfri overlevelse (PFS) uten å gå på akkord med behandlingssikkerheten.

Radiofarmasøytiske midler som 177-Lu-PSMA retter seg mot prostatakreftceller som uttrykker PSMA (prostata-spesifikt membran antigen), uansett hvor de er, og gjør kreftbehandling mulig selv om kreften har stor spredning. 177Lu-PSMA-radiofarmasøytisk behandling er en type målrettet strålebehandling der strålingskilden infunderes i en blodåre i armen, hvorfra det når kreftcellene i hele kroppen. Den forårsaker DNA-skade på kreftceller, noe som hindrer kreften i å dele seg og vokse, og fører til at kreftceller dør. Behandlingen påvirker både bein- og mykvevsmetastaser uten alvorlige bivirkninger.

«Sikkerheten og effektiviteten til intern 177-Lu-PSMA-behandling har allerede blitt påvist i mange studier. Denne behandlingsmetoden har vist lovende resultater i behandlingen av fremskreden kastrasjonsresistent prostatakreft. Den optimale syklusen og dosen til 177-Lu-PSMA er ennå ikke kjent. Det er heller ikke kjent hvordan man best identifiserer pasientene der slik behandling ville vært mest effektiv», sier Jukka Kemppainen.

Lovende resultater med en kortere, fire ukers behandlingsintervall

I 2017–2019 gjennomførte Docrates en registerstudie av pasienter behandlet med 177-Lu-PSMA under ledelse av Kemppainen, med sikte på å undersøke effektiviteten og effekten av et behandlingsintervall på fire uker hos pasienter og for å evaluere de potensielle bivirkningene av behandlingen. Effektiviteten til 177-Lu-PSMA-behandlingen ble vurdert i forhold til PSA-respons, totaloverlevelse (OS) og progresjonsfri overlevelse (PFS). Studien så også på hvorvidt 18F-PSMA-PET/CT-bilder før behandling ga ytterligere informasjon om hvilke pasienter som ville ha størst nytte av 177-Lu-PSMA-behandlinger.

Studien inkluderte 62 pasienter ved Docrates Cancer Center diagnostisert med metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft. Pasientene mottok 177-Lu-PSMA-behandlingen mellom januar 2017 og februar 2019. Median varighet på oppfølgingen var 1,4 år. Pasientene fikk et gjennomsnitt på tre behandlingssykluser over et behandlingsintervall på fire uker.

«Studien viste at en 4-ukers behandlingsintervall er sikker for pasienter og fører til gode utfall. Det kan være viktig å korte ned behandlingssyklusen fra 6–8 uker til 4 uker, spesielt hvis kreften er i et aggressivt stadium. Kortere behandlingsintervaller kan øke behandlingens effektivitet, spesielt hos pasienter med en aggressiv form av sykdommen. Behandling bør iverksettes så snart som mulig hos pasienter med metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft for å få bedre kontroll på sykdommen og dens progresjon. Imidlertid kunne ikke PSMA-PET-bilder forut for behandling forutsi hvilke pasienter som ville eller ikke ville respondere godt på behandlingen. I fremtiden vil vi trenge mer presise indikatorer eller andre biomarkører for å hjelpe oss med å finne pasientene som vil ha mest nytte av denne behandlingen», sier Kemppainen.

Nesten 60 % av pasientene i studien hadde en signifikant reduksjon i PSA på mer enn 50 %, noe som også ble forbundet med lenger totaloverlevelse (OS) og lenger progresjonsfri overlevelse (PFS) uten å gå på akkord med behandlingssikkerheten. Noen pasienter får umiddelbar nytte av behandlingen, og noen selv på lang sikt.

Ingen alvorlige bivirkninger ble observert hos pasientene, kun mildere effekter, blant annet tørrhet i munnen og magesymptomer. Generelt tålte pasientene fire ukers intervallet med behandling ved fast dose godt.

«Med fremveksten av nye, lovende kreftmarkører, vil Lutetium-behandling for andre krefttyper også bli innført i nær fremtid. For eksempel, effekten av behandlingen på metastaserende kreft i bukspyttkjertelen der mer effektive behandlinger er nødvendige, studeres for tiden rundt omkring i verden», sier Kemppainen.

Docrates har allerede behandlet flere enn 1 000 pasienter med lutetium

177-lutetium-PSMA-legemiddelbehandling som en metode for behandling av metastaserende prostatakreft ble innført ved Docrates Cancer Center i januar 2017 som det første i Finland, og lutetiumbehandling har nå blitt gitt til flere enn 1 000 pasienter. Spesielt svenske og norske pasienter fra de nordiske landene søker lutetiumbehandling her. I tillegg til Docrates, tilbys lutetiumbehandling også i det offentlige helsevesenet ved universitetssykehusene i Helsinki og Kuopio.

Source: Single Center Experience with a 4-Week 177Lu-PSMA-617 Treatment Interval in Patients with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Jukka Kemppainen, lege i nukleærmedisin, Docrates Cancer Center
jukka.kemppainen(at)docrates.com

Anna-Sofia Malmi, markeds- og kommunikasjonsdirektør
Tlf. +358 (0)50 4690 114, anna-sofia.malmi(at)docrates.com

Docrates Cancer Center er et finsk internasjonalt privat sykehus i Helsinki som spesialiserer seg på kreftbehandling. Vi leverer individuelle tjenester for kreftpasienter i hele behandlingskjeden, fra diagnostikk til oppfølging etter behandling. Etter diagnose og bilder, kan behandlingen planlegges og iverksettes uten forsinkelse. Våre unike konsepter tiltrekker seg pasienter fra hele verden. Vi har behandlet pasienter fra flere enn 60 forskjellige land. Sammen med vårt nettverk av ledende kliniske eksperter, leverer vi genuint individuelle ledende kreftbehandlingstjenester.

Velkommen til Docrates Cancer Center i Helsinki!

Sykehuset vårt ligger i den finske hovedstaden Helsingfors, hvor det er gode transportforbindelser. Vi snakker svensk og engelsk, og vi tar imot pasientjournaler på norsk.

Ring oss +358 10 773 2020 (man-fre 9-16 finsk tid) eller legg igjen en kontaktforespørsel. 

Kontaktforespørsel

Les mer

Gjennombrudd i oppfølging av kreftdiagnostikk: Tilbakefall av kreft kan oppdages før den når toppfart

En flytende biopsi som benytter markører som slippes ut i blodstrømmen av kreftceller kan avsløre mulig tilbakefall av kreft og...

Les mer

Dekning av utgifter til behandling av Helsenorge

Visste du at du kan få dekket hele eller deler av behandlingen din for kreft av det offentlige?

Antall norske pasienter økte i 2023

Docrates Cancer Center har behandlet finske og internasjonale pasienter i Helsingfors i mer enn 15 år. I 2023 økte spesielt...

Flere og flere kommer til kreftbehandling til Finland

I 2022 ga Docrates Cancer Center behandling til internasjonale pasienter fra over 40 land.