Skip to content

Innvendig strålebehandling er en effektiv behandlingsmetode for metastaserende prostatakreft

14, March 2023 | Docrates Cancer Center studerte effektiviteten av 177Lu-PSMA-behandling med et behandlingsintervall på 4 uker for pasienter med metastaserende kastreringsresistent prostatakreft under ledelse av lege i nukleærmedisin Jukka Kemppainen.

Studien inkluderte 62 pasienter som ble behandlet med 177Lu-PSMA-617 radiofarmasøytiske midler ved Docrates mellom 2017 og 2019. Studien viste at en 4-ukers behandlingsintervall er sikker for pasienter og fører til gode utfall. Nesten 60 % av pasientene i studien hadde en signifikant nedgang i PSA på mer enn 50 prosen. Dette ble også forbundet med lenger totaloverlevelse (OS) og lenger progresjonsfri overlevelse (PFS) uten å gå på akkord med behandlingssikkerheten.

Radiofarmasøytiske midler som 177Lu-PSMA retter seg mot prostatakreftceller som uttrykker PSMA (prostata-spesifikt membran antigen), uansett hvor de er, og gjør kreftbehandling mulig selv om kreften har stor spredning. 177Lu-PSMA-radiofarmasøytisk behandling er en type målrettet strålebehandling der strålingskilden infunderes i en blodåre i armen, hvorfra det når kreftcellene i hele kroppen. Den forårsaker DNA-skade på kreftceller, noe som hindrer kreften i å dele seg og vokse, og fører til at kreftceller dør. Behandlingen påvirker både bein- og mykvevsmetastaser uten alvorlige bivirkninger.

«Sikkerheten og effektiviteten til intern 177Lu-PSMA-behandling har allerede blitt påvist i mange studier. Denne behandlingsmetoden har vist lovende resultater i behandlingen av fremskreden kastrasjonsresistent prostatakreft. Den optimale syklusen og dosen til 177Lu-PSMA er ennå ikke kjent. Det er heller ikke kjent hvordan man best identifiserer pasientene der slik behandling ville vært mest effektiv», sier Kemppainen.

Lovende resultater med en kortere, fire ukers behandlingsintervall

I 2017–2019 gjennomførte Docrates en registerstudie av pasienter behandlet med 177Lu-PSMA under ledelse av Kemppainen, med sikte på å undersøke effektiviteten og effekten av et behandlingsintervall på fire uker hos pasienter og for å evaluere de potensielle bivirkningene av behandlingen. Effektiviteten til 177Lu-PSMA-behandlingen ble vurdert i forhold til PSA-respons, totaloverlevelse (OS) og progresjonsfri overlevelse (PFS). Studien så også på hvorvidt 18F-PSMA-PET/CT-bilder før behandling ga ytterligere informasjon om hvilke pasienter som ville ha størst nytte av 177Lu-PSMA-behandlinger.

Studien inkluderte 62 pasienter ved Docrates Cancer Center diagnostisert med metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft. Pasientene mottok 177Lu-PSMA-behandlingen mellom januar 2017 og februar 2019. Median varighet på oppfølgingen var 1,4 år. Pasientene fikk et gjennomsnitt på tre behandlingssykluser over et behandlingsintervall på fire uker.

«Studien viste at en 4-ukers behandlingsintervall er sikker for pasienter og fører til gode utfall. Det kan være viktig å korte ned behandlingssyklusen fra 6–8 uker til 4 uker, spesielt hvis kreften er i et aggressivt stadium. Kortere behandlingsintervaller kan øke behandlingens effektivitet, spesielt hos pasienter med en aggressiv form av sykdommen. Behandling bør iverksettes så snart som mulig hos pasienter med metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft for å få bedre kontroll på sykdommen og dens progresjon. Imidlertid kunne ikke PSMA-PET-bilder forut for behandling forutsi hvilke pasienter som ville eller ikke ville respondere godt på behandlingen. I fremtiden vil vi trenge mer presise indikatorer eller andre biomarkører for å hjelpe oss med å finne pasientene som vil ha mest nytte av denne behandlingen», sier  Kemppainen.

Nesten 60 % av pasientene i studien hadde en signifikant reduksjon i PSA på mer enn 50 %, noe som også ble forbundet med lenger totaloverlevelse (OS) og lenger progresjonsfri overlevelse (PFS) uten å gå på akkord med behandlingssikkerheten. Noen pasienter får umiddelbar nytte av behandlingen, og noen selv på lang sikt.

Ingen alvorlige bivirkninger ble observert hos pasientene, kun mildere effekter, blant annet tørrhet i munnen og magesymptomer. Generelt tålte pasientene fire ukers intervallet med behandling ved fast dose godt.

Les mer om Jukka Kemppainens studie her >>

«Med fremveksten av nye, lovende kreftmarkører, vil Lutetium-behandling for andre krefttyper også bli innført i nær fremtid. For eksempel, effekten av behandlingen på metastaserende kreft i bukspyttkjertelen der mer effektive behandlinger er nødvendige, studeres for tiden rundt omkring i verden», sier Kemppainen.

Docrates har allerede behandlet flere enn 1 000 pasienter med lutetium

177-lutetium-PSMA-legemiddelbehandling som en metode for behandling av metastaserende prostatakreft ble innført ved Docrates Cancer Center i januar 2017 som det første i Finland, og lutetiumbehandling har nå blitt gitt til flere enn 1 000 pasienter. Spesielt svenske og norske pasienter fra de nordiske landene søker lutetiumbehandling her. I tillegg til Docrates, tilbys lutetiumbehandling også i det offentlige helsevesenet ved universitetssykehusene i Helsinki og Kuopio.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Jukka Kemppainen, lege i nukleærmedisin, Docrates Cancer Center
jukka.kemppainen(at)docrates.com

Anna-Sofia Malmi, markeds- og kommunikasjonsdirektør
Tlf. +358 (0)50 4690 114, anna-sofia.malmi(at)docrates.com

Docrates Cancer Center er et finsk internasjonalt privat sykehus i Helsinki som spesialiserer seg på kreftbehandling. Vi leverer individuelle tjenester for kreftpasienter i hele behandlingskjeden, fra diagnostikk til oppfølging etter behandling. Etter diagnose og bilder, kan behandlingen planlegges og iverksettes uten forsinkelse. Våre unike konsepter tiltrekker seg pasienter fra hele verden. Vi har behandlet pasienter fra flere enn 60 forskjellige land. Sammen med vårt nettverk av ledende kliniske eksperter, leverer vi genuint individuelle ledende kreftbehandlingstjenester.

 

Ler mer pasienthistorier