Skip to content

Sisäinen sädehoito on tehokas hoitomuoto levinneeseen eturauhassyöpään

14.3.2023 Kategoriat: Tiedotteet
Eturauhassyöpä Syövän hoito
14.3.2023 | Docrates Syöpäsairaalassa tutkittiin levinnyttä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien potilaiden 177Lu-PSMA-hoitojen tehokkuutta 4 viikon hoitovälillä isotooppiylilääkäri Jukka Kemppaisen johdolla.

Tutkimukseen osallistui Docrateen 62 potilasta, jotka olivat saaneet hoidon vuosina 2017–2019 177Lu-PSMA-617-radiolääkkeellä. Tutkimus osoitti, että neljän viikon hoitosykli on turvallinen potilaille, ja tällä saavutetaan hyviä hoitotuloksia. Lähes 60 prosentilla tutkimuksessa mukana olleista potilaista PSA-arvon lasku oli merkittävää, yli 50 prosenttiyksikköä. Tämä oli yhteydessä myös pidempään kokonaiselinaikaan (OS) ja pidempään etenemisvapaaseen elinaikaan (PFS) ilman, että se vaikutti hoidon turvallisuuteen.

Radiolääkkeet, kuten 177Lu-PSMA hakeutuvat PSMA:ta (prostata spesifinen membraaniantigeeni) ilmentäviin eturauhassyöpäsoluihin niiden sijainnista riippumatta ja mahdollistavat syöpähoidon, vaikka syöpä olisi levinnyt laajalle. 177Lu-PSMA-radiolääke on täsmäsädehoitoa, jossa säteilylähde voidaan viedä suonensisäisesti suoraan syöpäsoluun tai sen välittömään läheisyyteen. Lääke aiheuttaa syöpäsoluun DNA-vaurioita estäen syövän jakautumiskykyä ja kasvua sekä aiheuttaen syöpäsolujen kuolemista. Hoito vaikuttaa sekä luustoon että pehmytkudoksiin levinneisiin etäpesäkkeisiin ilman vakavia haittavaikutuksia.

– Sisäisen 177Lu-PSMA-hoitojen turvallisuus ja tehokkuus on osoitettu jo aiemmin lukuisissa tutkimuksissa. Näillä hoidoilla on saatu lupaavia hoitotuloksia levinneeseen kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään. Optimaalisin 177Lu-PSMA-hoito-ohjelma ja -annos ei ole vielä tiedossa. Ei myöskään ole vielä tiedossa, millä keinoin voitaisiin parhaiten kartoittaa ne potilaat, joille kyseinen hoito olisi kaikkein tehokkainta, kertoo Jukka Kemppainen, isotooppiylilääkäri Docrateelta.

Tutkimustulokset lupaavia myös lyhyemmällä, neljän viikon hoitovälillä toteutettuina

Docrateella toteutettiin isotooppiylilääkäri Jukka Kemppaisen johdolla vuosina 2017­­­­–2019 177Lu-PSMA -hoidon saaneiden potilaiden rekisteritutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää neljän viikon hoitovälin tehokkuutta ja vaikutusta potilaisiin sekä arvioida hoidon mahdollisia haittavaikutuksia. 177Lu-PSMA-hoidon tehokkuutta arvioitiin PSA-vasteen perusteella sekä tarkastelemalla potilaiden kokonaiselinaikaa (OS) ja etenemisvapaata elinaikaa (PFS). Tutkimuksella pyrittiin selvittämään myös, antoiko hoitoja edeltävä 18F-PSMA-PET/TT-kuvantaminen lisätietoa siitä, ketkä potilaista hyötyisivät eniten 177Lu-PSMA-hoidoista.

Tutkimuksessa oli mukana Docrates Syöpäsairaalan 62 potilasta, joilla oli diagnosoitu levinnyt kastraatioresistentti eturauhassyöpä. Potilaat saivat 177Lu-PSMA-hoitoja tammikuun 2017 ja helmikuun 2019 välisenä ajanjaksona. Seuranta-ajan mediaani oli 1,4 vuotta. Potilaat saivat keskimäärin kolme hoitokertaa neljän viikon hoitosyklillä.

– Tutkimus osoitti, että neljän viikon hoitosykli on turvallinen levinnyttä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastaville potilaille, ja tällä saavutetaan hyviä hoitotuloksia. Tiivistämällä hoitosykliä 6–8 viikosta 4 viikkoon voi olla merkitystä etenkin silloin, jos syöpä on aggressiivisessa vaiheessa. Lyhyempi hoitoväli voi mahdollisesti laajentaa hoidon mahdollisuuksia etenkin aggressiivista tautimuotoa sairastavilla potilailla. Hoito olisi hyvä aloittaa mahdollisimman ajoissa levinnyttä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavilla potilailla, jotta tauti ja sen eteneminen saataisiin paremmin kontrolliin. Ennen hoitoa tehdyllä PSMA-PET-kuvantamisella ei voitu kuitenkaan ennustaa sitä, kenellä potilaista oli hoidolle hyvä vaste ja kenellä ei. Jatkossa tarvitaan tarkempia mittareita tai toisenlaisia biomarkkereita avuksi, jotta osattaisiin löytää ne potilaat, jotka erityisesti hyötyvät tästä hoidosta, kertoo Jukka Kemppainen, isotooppiylilääkäri Docrateelta.

Lähes 60 prosentilla tutkimuksessa mukana olleista potilaista PSA-arvon lasku oli yli 50 prosenttia, mikä oli yhteydessä myös pidempään kokonaiselinaikaan (OS) ja pidempään etenemisvapaaseen elinaikaan (PFS), ilman että se vaikutti hoidon turvallisuuteen. Osa potilaista hyötyy hoidosta heti ja toiset jopa pitkäaikaisesti.

Potilailla ei havaittu vakavia haittavaikutuksia, ainoastaan lievempiä vaikutuksia, joita olivat mm. suun kuivuminen ja vatsaoireet. Yleisesti potilaat sietivät neljän viikon hoitovälillä toteutettua hoitoa kiinteällä annoksella hyvin.

Tutustu Jukka Kemppaisen tutkimukseen tarkemmin täällä >>

Uusien lupaavien syöpiin kohdistuvien merkkiaineiden myötä lutetium-hoitoja on tulossa lähitulevaisuudessa myös muiden syöpien hoitoon. Maailmalla tutkitaan parhaillaan esimerkiksi hoitojen vaikutusta levinneeseen haimasyöpään, johon kaivattaisiin aiempaa tehokkaampia hoitomuotoja, kertoo Kemppainen.

Docrates antanut jo yli 1 000 lutetium-hoitoa potilaille

Docrates Syöpäsairaalassa 177-lutetium-PSMA-lääkehoito otettiin levinneen eturauhassyövän hoidossa käyttöön tammikuussa 2017 ensimmäisenä Suomessa ja lutetium-hoitoja on annettu potilaille jo yli 1 000. Lutetium-hoitoihin hakeutuu Pohjoismaista erityisesti ruotsalaiset ja norjalaiset potilaat. Lutetium-hoitoa tarjotaan Docrateen lisäksi myös julkisessa terveydenhuollossa yliopistosairaaloissa Helsingissä ja Kuopiossa.

Lisätietoja:
Jukka Kemppainen, isotooppiylilääkäri, Docrates Syöpäsairaala
jukka.kemppainen(at)docrates.com

Anna-Sofia Malmi, markkinointi- ja viestintäjohtaja
p. 050 4690 114, anna-sofia.malmi(at)docrates.com  


Lähteet: 

Single Center Experience with a 4-Week 177Lu-PSMA-617 Treatment Interval in Patients with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer

Artikkeli

Tutustu sairaalamme henkilöstöön, isotooppiylilääkäri Jukka Kemppainen

Jukka Kemppainen kokee merkityksellisenä, että hän voi olla tuomassa Suomeen uusia hoitomuotoja silloin, kun mitään muuta ei enää ole tarjolla.

Lue lisää

Miksi hoitaa eturauhassyöpää yksityisessä syöpäsairaalassa?

Yksityiseen eturauhassyövän hoitoon hakeudutaan muun muassa nopeuden, yksilöllisen ja aktiivisen hoito-otteen, maailmanluokan sädehoidon sekä elämänlaadullisten seikkojen vuoksi.

Lue lisää

Mikael Lagström: Nyt otan jokaisesta hetkestä ilon irti

Kun levinneeseen ja aggressiiviseen eturauhassyöpään sairastunut Mikael Lagström, 67, hakeutui syöpähoitoihin Docrateelle, hän toivoi saavansa lisää elinvuosia. Nyt Mikaelin hoidot...

Hans sai levinneeseen eturauhassyöpäänsä tehokasta hoitoa

15 vuoden ajan Hansin tilanne on vaihdellut epätoivosta toivoon. Nyt hän haluaa kertoa matkasta, joka antoi hänelle takaisin elämänlaadun.

Levinneen eturauhassyövän hoito vaatii vahvaa kokemusta ja useita eri hoitomuotoja

Suomessa yli 5 400 miehellä todetaan vuosittain eturauhassyöpä. Valtaosa niistä potilaista, joilla eturauhassyöpä on toteamishetkellä paikallinen, parantuu täysin. Hoidon onnistumisen...

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: uusimmat hoidot ja tutkimukset, kokeneet ammattilaiset
  • Yksilöllisyys: oma hoitotiimi, räätälöity diagnostiikka ja hoito
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16