Skip to content
Avaa sivuvalikko

Aivokasvaimet

Kasvaimet aivoissa ovat verrattain harvinaisia. Suomessa todetaan vain noin 1000 uutta aivokasvainta vuosittain, mikä on noin 3% kaikista uusista vuosittain todetuista kasvaimista.

Aivokasvaimia on kudostyypiltään yli 150 erilaista. Yleisimpiä tyyppejä ovat gliooma, eli tukisolukasvain, ja meningeooma, eli aivokalvokasvain. Noin puolet aivokasvaimista on glioomia, ja noin neljäsosa meningeoomia.

Aivokasvaimet luokitellaan solutyypin, pahanlaatuisuuden, geneettisten ja immunohistokemiallisten tekijöiden, eli vasta-aineiden toteamiseen perustuvien tekijöiden, avulla eri ryhmiin. Glioomista noin puolet ovat luokkaa IV, eli kaikista pahanlaatuisimpia glioblastoomia. Yleisiä ovat myös luokan III ja II astrosytoomat ja oligodendroglioomat. Meningeoomat, eli aivokalvokasvaimet, ovat useimmiten kudostyypiltään hyvänlaatuisia, eli luokkaa I. Lue tarkemmin aivokasvainten luokituksesta täältä.

Muut syövät, kuten keuhkosyöpä, rintasyöpä, melanooma tai munuaissyöpä, voivat lähettää etäispesäkkeitä aivojen alueelle. Näitä kasvaimia kutsutaan usein arkikielellä aivokasvaimiksi, vaikka todellisuudessa niiden alkuperä on aivojen ja kallon ulkopuolella.

Riski sairastua aivosyöpään

Useimmiten aivokasvainten aiheuttajaa ei tiedetä, mutta tunnettuja riskitekijöitä ovat aiemmin annettu sädehoito aivojen alueelle ja jotkut, hyvin harvinaiset, perinnölliset tilat.

Aivokasvaimen oireet

Aivokasvain on alkuvaiheessa usein vähäoireinen. Oireet ovat erilaisia riippuen siitä, minkä kokoinen kasvain on, miten nopeasti se on kasvanut ja millä aivojen alueella se sijaitsee.

Tyypillisiä aivokasvaimen oireita ovat muun muassa:

  • Epileptiset kohtaukset
  • Jatkuvat ja pahenevat muistin, asioiden ja tilanteiden hahmotuksen, aloitekyvyn ja sosiaalisten taitojen, kuten tahdikkuuden häiriöt, jotka voivat myös ilmentyä käytöksen muutoksina
  • Väsymys ja väsyvyys, jolle ei löydy muuta, ilmeistä selitystä
  • Liikkumiseen ja lihasten toimintaan liittyvät melko nopeasti, useimmiten ei kuitenkaan äkillisesti, kehittyneet oireet, kuten raajan kömpelyys ja heikkous
  • Tavanomaisesta päänsärystä poikkeava päänsärky, miltei aina yhdessä muiden oireiden, kuten huimauksen, näköhäiriöiden tai pahoinvoinnin kanssa
  • Erilaiset näkemiseen ja hahmottamiseen liittyvät häiriöt sekä tasapaino-ongelmat

Edellä mainitut aivokasvaimelle tyypilliset oireet voivat johtua monista muistakin syistä kuin aivokasvaimesta. On hyvä muistaa, että aivokasvaimet ovat hyvin harvinaisia, ja useimmiten kyseessä on joku toinen, samantapaisia oireita aiheuttava tila.

Tarkempaa tietoa aivokasvainten oireista löydät täältä.

Aivokasvaimen diagnosointi

Aivokasvainta on tärkeä osata epäillä tarvittaessa. Tärkein tutkimus aivokasvaimen diagnosoimiseksi on aivojen MRI, eli magneettitutkimus. Aivokasvain näkyy useimmiten myös tietokonekerroskuvauksessa (TT), mutta ei kuitenkaan aina. Lähinnä pienet glioomat voivat jäädä tietokoneella havaitsematta.

Aivokasvaimen hoito

Glioomat

Glioomat eli tukisolukasvaimet kasvavat epätarkkarajaisesti aivokudoksen sisään. Yleensä ne eivät juuri koskaan ole tarkkarajaisia, vaikka MRI:ssä saattavatkin näyttää tarkkarajaisilta. Glioomia on monenlaisia.

Aivokasvaimen, myös gliooman oikeanlaisen hoidon suunnittelussa on tärkeää määrittää kasvaimen laatu, mikä edellyttää koepalan ottamista kasvaimesta. Useimmiten koepala saadaan leikkauksessa, jossa pyritään aina mahdollisimman laajaan kasvaimen poistoon, potilaan terveyttä vaarantamatta. Joskus koepalan otto voi kuitenkin aiheuttaa niin suuren riskin, ettei sitä voida ottaa. Leikkauksen tai koepalan ottamisen suorittaa neurokirurgi.

Glioomia hoidetaan leikkauksen jälkeen joko sädehoidolla, solunsalpaajilla tai niiden yhdistelmällä. Joissakin tapauksessa erityisesti luokan II glioomia voidaan myös jäädä seuraamaan magneettikuvauksin ja hoitaa vasta, mikäli ne alkavat kasvaa.

Havainnekuva glioblastoomasta
Havainnekuva glioblastoomasta

Jos gliooma on pahanlaatuinen, luokkaa IV, nimeltään glioblastooma, ei kasvainta voi parantaa. Yleensä tällöin hoitona käytetään kemosädehoitoa (sytostaat­tien eli solusalpaajien ja sädehoidon yhdistelmää) ja sen jälkeen solu­salpaajia n. 6kk ajan. Sytostaatti on useimmiten temotsolamidi. Kemo­sädehoidon aikana annos on pienempi, mutta päivittäinen.

Kun kemosädehoito on päättynyt, anne­taan solusalpaajaa kuureina, yleensä lääkettä viitenä päivänä ja sitten 23 päivää taukoa. Temo­tsol­amidia otetaan kerran päivässä kapseleina suun kautta tyhjään vatsaan. Joissakin tapauk­sissa voidaan hoitaa myös täsmälääkkeillä. Muita pahanlaatuisia aivokasvaimia, kuten luokan III astrosytoomia ja oligodendroglioomia ei yleensä hoideta kemosädehoidolla vaan sädehoidon jälkeen annetaan solunsalpaajahoitoa 3-6 kk ajan.

Mikäli kasvain arvioidaan erityisen herkäksi lääkkeille, voidaan antaa pelkästään solusalpaajaa. Nämä hoidot voivat estää uusintakasvua, parantaa elämänlaatua ja myös pidentää elinikää. Uusinta­kasvaimia voidaan hoitaa monella tavalla, mutta useimmiten uusinutta kasvainta ei voida parantaa.

Meningeoomat, neurinoomat ja muut aivokasvaimet

Meningeoomat, aivokalvokasvaimet ja neurinoomat, hermotupen kasvaimet  kasvavat työntäen aivokudosta sivuun tieltään, eivät sen läpi.

Havainnekuva meningeoomasta
Havainnekuva meningeoomasta

Ne ovat useimmiten kudostyypiltään hyvänlaatuisia, mutta niiden sijainti voi olla ”pahanlaatuinen” ts. leikkaus voisi aiheuttaa merkittävän aivovaurion riskin. Leikkaukseen tai koepalan ottoon kuitenkin yleensä pyritään. Näiden jälkeen voidaan tar­vittaessa hoitaa sädehoidolla. Joissakin tilanteissa sädehoitoa harki­taan vasta, jos kasvain alkaa kasvaa uudestaan. Sädehoito voi olla nk. stereotaktinen, jolla päästään jopa 1 mm tarkkuuteen. Tämä on tärkeätä silloin, kun ympäröiviä kudoksia pitää suojella. Solusalpaajat tulevat harvoin kyseeseen meningeoomissa tai neurinoomissa.

Aivojen lymfoomat , nk. primaarit aivolymfoomat eli imusolmuke­syö­vät hoidetaan ensisijaisesti solusalpaajilla. Muiden aivokasvainten hoidot harkitaan yksilöllisesti. Joskus voidaan käyttää nk. täsmälääkkeitä.

Aivokasvainten hoito Docrates Syöpäsairaalassa

Aivokasvaimiin perehtynyt hoitotiimimme tarjoaa potilaalle yksilöllisesti räätälöidyt ja kokonaisvaltaiset hoidot. Hoitotiimillämme on vuosien kokemus sädehoidoista ja solusalpaajista. Hoidamme potilaita uusimpien kansainvälisten ja kotimaisten hoitosuositusten mukaisesti. Hoitotiimiimme kuuluu useita asiantuntijoita: neurologi, sädehoitolääkäri, isotooppilääkäri, radiologi, sairaalafyysikko, patologi sekä kokeneet sairaanhoitajat ja röntgenhoitajat. Moniammatillinen hoitotiimi tekee yhteistyötä päästääkseen parhaaseen hoitosuunnitelmaan.

Jos teillä on todettu aivokasvain, pääsette Docrateen erikoislääkärin vastaanotolle viiveettä ja ilman lähetettä. Ystävällinen henkilöstömme ymmärtää syöpään liittyvän pelkoja ja huolia ja antaa tukea heti ensi kontaktista lähtien. Tarjoamme parantumisen tueksi myös tukipalveluja kuten fysio- ja ravitsemusterapiaa.

Haluatko varata ajan syöpälääkärillemme?

Voit soittaa ammattitaitoisille sairaanhoitajillemme, varata ajan suoraan verkossa, tai jättää yhteydenottopyynnön ja sairaanhoitajamme ottavat yhteyttä sinuun. Tarjoamme potilaillemme parasta mahdollista hoitoa. Meille se tarkoittaa mahdollisuutta päästä syöpätautien ammattilaisten vastaanotolle nopeasti ilman lähetettä, hoidon aloittamista viiveettä sekä potilaan kokonaisvaltaista ja yksilöllistä hoitoa.

Ajanvaraus 

Lue uusimpia tiedotteita

Docrates aloittaa uudentyyppisen alfasäteilyhoidon ensimmäisenä Pohjoismaissa

Docrates Syöpäsairaala aloittaa uuden kokeellisen alfasäteilyhoidon levinnyttä eturauhassyöpää sairastaville potilaille ensimmäisenä Pohjoismaissa. Alfasäteilyhoitoa voidaan antaa itsenäisenä hoitomuotona tai yhdistää se...

Lue lisää

Docrates Syöpäsairaala osaksi Mehiläistä

Syöpäsairauksien diagnostiikkaan, hoitoon sekä seurantaan erikoistunut Docrates Syöpäsairaala liittyy osaksi Mehiläistä 16.5.2024 allekirjoitetulla yrityskaupalla. Docrateen toiminnan vahva kehittäminen ja korkealaatuisten...

Syöpä ei pidä kesälomaa

Kesällä lomakauden alettua tutkimuksiin ja syöpähoitoihin pääsyä voi joutua odottamaan normaalia pidempään. Potilaille odottaminen on usein raskasta, eikä se ole...

Luomihoitajan luomitarkastukseen vaivattomasti

Luomitarkastuksessa kokenut sairaanhoitajamme tarkastaa luomet ja ihon sekä ohjaa tarvittaessa luomenpoistoon. Voit varata ajan ilman lähetettä.

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: uusimmat hoidot ja tutkimukset, kokeneet ammattilaiset
  • Yksilöllisyys: oma hoitotiimi, räätälöity diagnostiikka ja hoito
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16