Kasvaimet aivoissa ovat verrattain harvinaisia. Suomessa todetaan vain noin 900 uutta aivokasvainta vuosittain, mikä on noin 3 % kaikista uusista vuosittain todetuista kasvaimista. Vuosina 2011-2015 aivokasvaimet olivat miehillä 12. yleisin ja naisilla 13. yleisin kasvain.

Aivokasvaimia on kudostyypiltään yli 150 erilaista. Yleisimpiä tyyppejä ovat gliooma, eli tukisolukasvain, ja meningeooma, eli aivokalvokasvain. Noin puolet aivokasvaimista on glioomia, ja noin neljäsosa meningeoomia.

Aivokasvaimet luokitellaan solutyypin, pahanlaatuisuuden, geneettisten ja immunohistokemiallisten tekijöiden, eli vasta-aineiden toteamiseen perustuvien tekijöiden, avulla eri ryhmiin. Glioomista noin puolet ovat luokkaa IV, eli kaikista pahanlaatuisimpia glioblastoomia. Yleisiä ovat myös luokan III ja II astrosytoomat ja oligodendroglioomat. Meningeoomat, eli aivokalvokasvaimet, ovat useimmiten kudostyypiltään hyvänlaatuisia, eli luokkaa I. Lue tarkemmin aivokasvainten luokituksesta täältä.

Muut syövät, kuten keuhkosyöpä, rintasyöpä, melanooma tai munuaissyöpä, voivat lähettää etäispesäkkeitä aivojen alueelle. Näitä kasvaimia kutsutaan usein arkikielellä aivokasvaimiksi, vaikka todellisuudessa niiden alkuperä on aivojen ja kallon ulkopuolella.

Riski sairastua aivosyöpään

Useimmiten aivokasvainten aiheuttajaa ei tiedetä, mutta  tiedettyjä riskitekijöitä ovat  aiemmin annettu sädehoito aivojen alueelle ja jotkut, hyvin harvinaiset, perinnölliset tilat.

Aivokasvaimen oireet

Aivokasvain on alkuvaiheessa usein vähäoireinen. Oireet ovat erilaisia riippuen siitä, minkä kokoinen kasvain on, miten nopeasti se on kasvanut ja millä aivojen alueella se sijaitsee.

Tyypillisiä aivokasvaimen oireita ovat muun muassa:

  • Epileptiset kohtaukset
  • Jatkuvat ja pahenevat muistin, asioiden ja tilanteiden hahmotuksen, aloitekyvyn ja sosiaalisten taitojen, kuten tahdikkuuden häiriöt, jotka voivat myös ilmentyä käytöksen muutoksina
  • Väsymys ja väsyvyys, jolle ei löydy muuta, ilmeistä selitystä
  • Liikkumiseen ja lihasten toimintaan liittyvät melko nopeasti, useimmiten ei kuitenkaan äkillisesti, kehittyneet oireet, kuten raajan kömpelyys ja heikkous
  • Tavanomaisesta päänsärystä poikkeava päänsärky, miltei aina yhdessä muiden oireiden, kuten huimauksen, näköhäiriöiden tai pahoinvoinnin kanssa
  • Erilaiset näkemiseen ja hahmottamiseen liittyvät häiriöt sekä tasapaino-ongelmat

Tarkempaa tietoa aivokasvainten oireista löydät täältä.

Aivokasvaimen diagnosointi

Aivokasvaimelle tyypilliset oireet voivat johtua monista muistakin syistä kuin aivokasvaimesta. On hyvä muistaa, että aivokasvaimet ovat hyvin harvinaisia, ja useimmiten kyseessä on joku toinen, samantapaisia oireita aiheuttava tila.

Aivokasvainta on kuitenkin tärkeää osata epäillä tarvittaessa. Tärkein tutkimus aivokasvaimen diagnosoimiseksi on aivojen MRI, eli magneettitutkimus. Aivokasvain näkyy useimmiten myös tietokonekerroskuvauksessa (TT), mutta ei kuitenkaan aina.

Aivokasvaimen hoito

Aivokasvaimen oikeanlaisen hoidon suunnittelussa on tärkeää määrittää kasvaimen laatu, mikä edellyttää koepalan ottamista kasvaimesta. Useimmiten koepala saadaan leikkauksessa, jossa pyritään aina mahdollisimman suureen kasvaimen poistoon, potilaan terveyttä vaarantamatta. Joskus koepalan otto voi kuitenkin aiheuttaa niin suuren riskin, ettei sitä voida ottaa. Leikkauksen tai koepalan ottamisen suorittaa neurokirurgi.

Aivokasvaimia hoidetaan leikkauksen jälkeen joko sädehoidolla, solunsalpaajilla tai niiden yhdistelmällä. Joissakin tapauksessa aivokasvaimia voidaan hoitaa myös muilla täsmälääkkeillä.

Pahanlaatuisiin aivokasvaimiin käytetään kemosädehoitoa (sytostaattien eli solusalpaajien ja sädehoidon yhdistelmää) ja sen jälkeen solusalpaajia. Nämä voivat estää taudin etenemistä, pidentää elinaikaa sekä parantaa potilaan elämänlaatua.

Myös uusineiden kasvaimen hoidoissa on tarjolla monia mahdollisuuksia, vaikka useinkaan hoito ei ole parantava.

Aivokasvainten hoito Docrates Syöpäsairaalassa

Aivokasvaimiin perehtynyt hoitotiimimme tarjoaa potilaalle yksilöllisesti räätälöidyt ja kokonaisvaltaiset hoidot. Hoitotiimillämme on vuosien kokemus sädehoidoista ja solusalpaajista. Hoidamme potilaita uusimpien kansainvälisten ja kotimaisten hoitosuositusten mukaisesti.

Jos teillä on todettu aivokasvain, pääsette Docrateen erikoislääkärin vastaanotolle viiveettä ja ilman lähetettä. Ystävällinen henkilöstömme ymmärtää syöpään liittyvän pelkoja ja huolia ja antaa tukea heti ensi kontaktista lähtien.

Docrateella teillä on mahdollisuus osallistua kliinisiin lääketutkimuksiin. Tarjoamme parantumisen tueksi myös tukipalveluja kuten fysio- ja ravitsemusterapiaa.

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä, hoitoon viikossa
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
Ajanvaraus 010 773 2000 (ma-to 8-18, pe 8-16)