Skip to content
Avaa sivuvalikko

Aivokasvaimet

Kasvaimet aivoissa ovat verrattain harvinaisia. Suomessa todetaan vain noin 900 uutta aivokasvainta vuosittain, mikä on noin 3% kaikista uusista vuosittain todetuista kasvaimista. Vuosina 2011-2015 aivokasvaimet olivat miehillä 12. yleisin ja naisilla 13. yleisin kasvain.

Aivokasvaimia on kudostyypiltään yli 150 erilaista. Yleisimpiä tyyppejä ovat gliooma, eli tukisolukasvain, ja meningeooma, eli aivokalvokasvain. Noin puolet aivokasvaimista on glioomia, ja noin neljäsosa meningeoomia.

Aivokasvaimet luokitellaan solutyypin, pahanlaatuisuuden, geneettisten ja immunohistokemiallisten tekijöiden, eli vasta-aineiden toteamiseen perustuvien tekijöiden, avulla eri ryhmiin. Glioomista noin puolet ovat luokkaa IV, eli kaikista pahanlaatuisimpia glioblastoomia. Yleisiä ovat myös luokan III ja II astrosytoomat ja oligodendroglioomat. Meningeoomat, eli aivokalvokasvaimet, ovat useimmiten kudostyypiltään hyvänlaatuisia, eli luokkaa I. Lue tarkemmin aivokasvainten luokituksesta täältä.

Muut syövät, kuten keuhkosyöpä, rintasyöpä, melanooma tai munuaissyöpä, voivat lähettää etäispesäkkeitä aivojen alueelle. Näitä kasvaimia kutsutaan usein arkikielellä aivokasvaimiksi, vaikka todellisuudessa niiden alkuperä on aivojen ja kallon ulkopuolella.

Riski sairastua aivosyöpään

Useimmiten aivokasvainten aiheuttajaa ei tiedetä, mutta tunnettuja riskitekijöitä ovat aiemmin annettu sädehoito aivojen alueelle ja jotkut, hyvin harvinaiset, perinnölliset tilat.

Aivokasvaimen oireet

Aivokasvain on alkuvaiheessa usein vähäoireinen. Oireet ovat erilaisia riippuen siitä, minkä kokoinen kasvain on, miten nopeasti se on kasvanut ja millä aivojen alueella se sijaitsee.

Tyypillisiä aivokasvaimen oireita ovat muun muassa:

  • Epileptiset kohtaukset
  • Jatkuvat ja pahenevat muistin, asioiden ja tilanteiden hahmotuksen, aloitekyvyn ja sosiaalisten taitojen, kuten tahdikkuuden häiriöt, jotka voivat myös ilmentyä käytöksen muutoksina
  • Väsymys ja väsyvyys, jolle ei löydy muuta, ilmeistä selitystä
  • Liikkumiseen ja lihasten toimintaan liittyvät melko nopeasti, useimmiten ei kuitenkaan äkillisesti, kehittyneet oireet, kuten raajan kömpelyys ja heikkous
  • Tavanomaisesta päänsärystä poikkeava päänsärky, miltei aina yhdessä muiden oireiden, kuten huimauksen, näköhäiriöiden tai pahoinvoinnin kanssa
  • Erilaiset näkemiseen ja hahmottamiseen liittyvät häiriöt sekä tasapaino-ongelmat

Edellä mainitut aivokasvaimelle tyypilliset oireet voivat johtua monista muistakin syistä kuin aivokasvaimesta. On hyvä muistaa, että aivokasvaimet ovat hyvin harvinaisia, ja useimmiten kyseessä on joku toinen, samantapaisia oireita aiheuttava tila.

Tarkempaa tietoa aivokasvainten oireista löydät täältä.

Aivokasvaimen diagnosointi

Aivokasvainta on tärkeä osata epäillä tarvittaessa. Tärkein tutkimus aivokasvaimen diagnosoimiseksi on aivojen MRI, eli magneettitutkimus. Aivokasvain näkyy useimmiten myös tietokonekerroskuvauksessa (TT), mutta ei kuitenkaan aina. Lähinnä pienet glioomat voivat jäädä tietokoneella havaitsematta.

Aivokasvaimen hoito

Glioomat

Glioomat eli tukisolukasvaimet kasvavat epätarkkarajaisesti aivokudoksen sisään. Yleensä ne eivät juuri koskaan ole tarkkarajaisia, vaikka MRI:ssä saattavatkin näyttää tarkkarajaisilta. Glioomia on monenlaisia.

Aivokasvaimen, myös gliooman oikeanlaisen hoidon suunnittelussa on tärkeää määrittää kasvaimen laatu, mikä edellyttää koepalan ottamista kasvaimesta. Useimmiten koepala saadaan leikkauksessa, jossa pyritään aina mahdollisimman laajaan kasvaimen poistoon, potilaan terveyttä vaarantamatta. Joskus koepalan otto voi kuitenkin aiheuttaa niin suuren riskin, ettei sitä voida ottaa. Leikkauksen tai koepalan ottamisen suorittaa neurokirurgi.

Glioomia hoidetaan leikkauksen jälkeen joko sädehoidolla, solunsalpaajilla tai niiden yhdistelmällä. Joissakin tapauksessa erityisesti luokan II glioomia voidaan myös jäädä seuraamaan magneettikuvauksin ja hoitaa vasta, mikäli ne alkavat kasvaa.

Havainnekuva glioblastoomasta
Havainnekuva glioblastoomasta

Jos gliooma on pahanlaatuinen, luokkaa IV, nimeltään glioblastooma, ei kasvainta voi parantaa. Yleensä tällöin hoitona käytetään kemosädehoitoa (sytostaat­tien eli solusalpaajien ja sädehoidon yhdistelmää) ja sen jälkeen solu­salpaajia n. 6kk ajan. Sytostaatti on useimmiten temotsolamidi. Kemo­sädehoidon aikana annos on pienempi, mutta päivittäinen.

Kun kemosädehoito on päättynyt, anne­taan solusalpaajaa kuureina, yleensä lääkettä viitenä päivänä ja sitten 23 päivää taukoa. Temo­tsol­amidia otetaan kerran päivässä kapseleina suun kautta tyhjään vatsaan. Joissakin tapauk­sissa voidaan hoitaa myös täsmälääkkeillä. Muita pahanlaatuisia aivokasvaimia, kuten luokan III astrosytoomia ja oligodendroglioomia ei yleensä hoideta kemosädehoidolla vaan sädehoidon jälkeen annetaan solunsalpaajahoitoa 3-6 kk ajan.

Mikäli kasvain arvioidaan erityisen herkäksi lääkkeille, voidaan antaa pelkästään solusalpaajaa. Nämä hoidot voivat estää uusintakasvua, parantaa elämänlaatua ja myös pidentää elinikää. Uusinta­kasvaimia voidaan hoitaa monella tavalla, mutta useimmiten uusinutta kasvainta ei voida parantaa.

Meningeoomat, neurinoomat ja muut aivokasvaimet

Meningeoomat, aivokalvokasvaimet ja neurinoomat, hermotupen kasvaimet  kasvavat työntäen aivokudosta sivuun tieltään, eivät sen läpi.

Havainnekuva meningeoomasta
Havainnekuva meningeoomasta

Ne ovat useimmiten kudostyypiltään hyvänlaatuisia, mutta niiden sijainti voi olla ”pahanlaatuinen” ts. leikkaus voisi aiheuttaa merkittävän aivovaurion riskin. Leikkaukseen tai koepalan ottoon kuitenkin yleensä pyritään. Näiden jälkeen voidaan tar­vittaessa hoitaa sädehoidolla. Joissakin tilanteissa sädehoitoa harki­taan vasta, jos kasvain alkaa kasvaa uudestaan. Sädehoito voi olla nk. stereotaktinen, jolla päästään jopa 1 mm tarkkuuteen. Tämä on tärkeätä silloin, kun ympäröiviä kudoksia pitää suojella. Solusalpaajat tulevat harvoin kyseeseen meningeoomissa tai neurinoomissa.

Aivojen lymfoomat , nk. primaarit aivolymfoomat eli imusolmuke­syö­vät hoidetaan ensisijaisesti solusalpaajilla. Muiden aivokasvainten hoidot harkitaan yksilöllisesti. Joskus voidaan käyttää nk. täsmälääkkeitä.

Aivokasvainten hoito Docrates Syöpäsairaalassa

Aivokasvaimiin perehtynyt hoitotiimimme tarjoaa potilaalle yksilöllisesti räätälöidyt ja kokonaisvaltaiset hoidot. Hoitotiimillämme on vuosien kokemus sädehoidoista ja solusalpaajista. Hoidamme potilaita uusimpien kansainvälisten ja kotimaisten hoitosuositusten mukaisesti. Hoitotiimiimme kuuluu useita asiantuntijoita: neurologi, sädehoitolääkäri, isotooppilääkäri, radiologi, sairaalafyysikko, patologi sekä kokeneet sairaanhoitajat ja röntgenhoitajat. Moniammatillinen hoitotiimi tekee yhteistyötä päästääkseen parhaaseen hoitosuunnitelmaan.

Jos teillä on todettu aivokasvain, pääsette Docrateen erikoislääkärin vastaanotolle viiveettä ja ilman lähetettä. Ystävällinen henkilöstömme ymmärtää syöpään liittyvän pelkoja ja huolia ja antaa tukea heti ensi kontaktista lähtien. Tarjoamme parantumisen tueksi myös tukipalveluja kuten fysio- ja ravitsemusterapiaa.

Lue uusimpia tiedotteita

Jos syöpä askarruttaa, Docrates on lähellä

Syöpätautien erikoislääkärimme vastaanotolle saat ajan viiveettä ja ilman lähetettä. Asiantuntijamme perehtyy tilanteeseesi ja vastaa kaikkiin kysymyksiisi. Hyödynnämme uusimpia syöpähoitoja ja...

Lue lisää

Tuore tutkimus: Seksuaalisuus eturauhassyöpäpotilaiden huolenaiheena, oireiden perusteella hoitoon hakeutui vain kolmasosa

Taloustutkimuksen tuoreen eturauhassyöpään keskittyneen Suomi Hoitaa 2023 -tutkimuksen tulokset osoittavat, että jopa 19 prosenttia potilaista hakeutuu tutkimuksiin vasta 4 kuukauden...

PSA on hyvä eturauhastesti – Näin seuraat eturauhasesi terveyttä

PSA on tärkeä apu eturauhasen terveydestä huolehtimisessa. Siksi PSA-testi onkin paras syntymäpäivälahja viisikymppiselle miehelle! Kirurgian ja urologian erikoislääkärimme Lauri Taipale...

Docrates Syöpäsairaalan laajennusosa valmistunut – Palvelutarjonta entistä monipuolisempi

Docrates Syöpäsairaalan palvelutarjonta on entistä monipuolisempi erityisesti syöpää epäileville ja varhaisvaiheen diagnostiikkaa tarvitseville asiakkaille. Laajennusosassa toteutetaan syövän havaitsemiseen liittyviä tutkimuksia,...

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: uusimmat hoidot ja tutkimukset, kokeneet ammattilaiset
  • Yksilöllisyys: oma hoitotiimi, räätälöity diagnostiikka ja hoito
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16