Oligodendrogliooma

Aivokasvaimiin perehtynyt hoitotiimimme tarjoaa potilaalle yksilöllisesti räätälöidyt ja kokonaisvaltaiset hoidot. Hoitotiimillämme on vuosien kokemus sädehoidoista ja solusalpaajista.

Oligodendroglioomien yleisyys

Aivojen alueelta kasvamaan lähteneistä kasvaimista eli aivokasvaimista noin puolet on glioomia eli tukisolukasvaimia. Niiden alkuperä on glia- eli tukisoluissa, jotka ympäröivät aivoissa hermosoluja ja verisuonia. Glioomista vajaa 10 % on oligodendroglioomia eli harvaulokesolukasvaimia. Suomessa todetaan kaikkiaan runsaat 900 aivokasvainta vuodessa, joista oligodendroglioomia on noin 30-40. Useimmat oligodendroglioomat tulevat aikuisille; 2/3 näistä 18-54 vuotiaille.

Oligodendrogliooman sijainti

Oligodendrogliooma kasvaa kaikissa aivojen osissa. Yli 90 % oligodendroglioomista kasvaa aivoteltan eli tentoriumin yläpuolella, isoaivojen aivokuoren eri osissa. Otsa- ja ohimolohkot ovat yleisimmät sijaintipaikat.

Oligodendrogliooman syy ja alkuperä

Monien kasvainten alkusyy on tuntematon, niin myös oligodendroglioomien. Miksi oligodendrogliooma siis syntyy, ei tiedetä. Oligodendroglioomat alkavat kasvaa oligodendrosyytti- nimisistä soluista (oligodendro= suomeksi: harva uloke). Oligodendrosyytit ovat glia- eli tukisoluja. Aivojen tukisoluja on muitakin, kuten tähtisoluja eli astrosyyttejä. Aivoissa on tukisolujen lisäksi hermosoluja ja verisuonia ja verisoluja. Oligo­dendrosyytti-solut mm. muodostavat hermosolujen ympärillä olevaa valkeaa myeliiniä, ikään kuin ”eristysainetta”.

Oligodendrogliooman ominaisuudet

Oligodendroglioomat ovat yleensä pehmeitä, harmaasävyisiä kasvaimia. Ne sisältävät usein kalkkia, verenvuotoja ja / tai rakkuloita. Mikroskoopilla katsottaessa kasvaimen soluilla on ikään kuin ”lyhyet kädet” ja ne muistuttavat ulkonäöltään paistettua kananmunaa. Joskus kasvaimessa on muunkin näköisiä soluja, kuten astrosyyttejä (suomeksi tähtisoluja). Raja normaaliaivoon ei ole tarkka, vaan kasvaimen sisälläkin kasvaa normaaleja aivosoluja.

Oligodendrogliooman diagnoosi perustuu aina patologin näytteeseen. Pelkästään magneettikuvien perusteella ei taudinmääritystä voida tehdä. Patologi kuvailee kasvaimen mikroskooppisen ulkonäön sekä jakaantuvien solujen määrän eli pahanlaatuisuuden. Lisäksi kasvaimesta määritetään kromosomit ja tiettyjä geenivirheitä.

Oligodendroglioomat ovat pahanlaatuisuudeltaan luokkaa II tai III, mitä isompi numero, sen pahanlaatui­sempi. Luokan IV kasvaimia ei enää kutusuta oligodendroglioomiksi vaan glioblastoomiksi. Jos siinä on oligodendrosytoomalta näyttäviä soluja, sitä kutsutaan nykyluokituksessa silti glioblastoomaksi. Luokan I oligodendroglioomia ei ole, vaikka jotkut luokan II oligodendroglioomat ovat niin hitaasti kasvavia, että ne miltei täyttäisivät tuon luokka I kriteerin.

Keskeinen ominaisuus oligodendroglioomissa on kromosomeissa 1 ja 19 olevat muutokset. 1. kromoso­mista puuttuu toinen lyhyt haara (p) ja 19. kromosomista toinen pitkä haara (q). Nykyisin nämä kromosomi­muu­tokset ovat edellytys oligodendrogliooma-diagnoosille. Vaikka kasvain näyttäisi patologin silmiin oligodendro­glioomalta, diagnoosia ei voi asettaa ellei kromosomimuutosta:1p19q deleetioita eli puutoksia –löydy.

Lisäksi tutkitaan, onko IDH 1 entsyymiä säätelevä geeni mutatoitunut. Nämä entsyymit ovat oleellisia solu­jen energia-aineenvaihdunnalle. IDH 1 ja toisinaan IDH2 mutaatiot tekevät kasvaimet ennusteeltaan parem­miksi, mutta ilmiön merkitys ja hyödyntäminen hoidoissa on vasta aivan alkutekijöissä. Tyypillinen oligo­dendro­gliooma on siis gradus II, IDH1/2 mutatoitunut, 1p19q deletoitunut. Muitakin geenitutkimus­tuloksia voidaan kertoa samoin kuvailla kasvainpalan mikroskoopissa näkyvää ulkonäköä. Voidaan myös ilmoittaa, kuinka suuri osa soluista näyttää olevan jakautumassa käyttäen K1-67 lukua. Yleensä se on luokan II oligodendro­glioomissa matala, alle 10%.

Oligodendrogliooman oireet

Oligodendrogliooma saattaa olla kasvanut vuosia, ennen kuin se todetaan, koska solujen lisääntyminen on hidasta. Ylei­simpiä oireita ovat erilaiset kohtaukset ja toiminnan ohjauksen, kuten arvostelukyvyn, tarpeettomien ärsyk­keiden poissulkemisen ja tahdikkuuden häiriöt. Kohtaukset saattavat usein olla hyvin lyhyitä enintään 1-2 minuuttia ja paikallisia, kuten outo hajutuntemus tai esim. yläraajan puutuminen. Joskus taas kohtauk­set ovat yleistyneitä eli nykivien liikkeiden lisäksi ilmenee tajunnan tason alenema. Joskus ilmenee päänsärkyä, mutta hyvin harvoin ainoana oireena. Oireet vaihtelevat kasvaimen sijainnin ja koon mukaan.

Lue täältä lisää aivokasvainten oireista.

Oligodendrogliooman hoito

Jos kasvain sijaitsee niin, että sitä voidaan leikata, näin yleensä tehdään. Tavanomaisesti kasvaimesta poistetaan niin paljon kuin on mahdollista ilman että aiheutetaan liikaa oireita. Mikäli kasvain sijaitsee hyvin hankalasti tai potilas on huonokuntoinen, voidaan joutua tyytymään pelkkään koepalaan.

Luokan II oligodendroglioomissa alle 40 -45 vuotiaalla potilaalla, jolla kasvain on magneettikuvassa pieni, yleensä alle 4cm läpimitaltaan ja kudos­tyypiltään hitaasti kasvava, voidaan jäädä tiiviiseen seurantaan ja antaa säde- ja/tai solusalpaajahoitoa vasta, jos kasvain alkaa kasvaa. Käytännöt saattavat vaihdella eikä ehdotonta totuutta hoidoista ole olemassa. Mikäli kasvain on suurempi tai potilas iäkkäämpi annetaan usein solusalpaajia ja/tai annetaan sädehoito, jonka jälkeen annetaan solusalpaajia. Yleisimmin käytetty solusalpaaja on temotsolamidi, mutta aiemmin käytetty yhdistelmä: PCV (P= prokarbatsepiini; CCNU eli lomustiini ja V= vinkristiini) on ollut yhtä tehokas.

Luokan III oligodendroglioomissa annetaan yleensä aina sädehoito ja sen jälkeen solusalpaajahoito. Mikäli kasvain uusii, joudutaan harkitsemaan uusintaleikkausta, lisäsädehoitoa tai uutta solusalpaajakuuria. Myös kokeellisia hoitoja voidaan käyttää.

Oligodendrogliooman ennuste

Oligodendroglioomien ennuste vaihtelee suuresti. Yleensä koskaan ei voida antaa tarkkaa ennustetta yksittäisen potilaan kohdalla. Voidaan korkeintaan kertoa sen potilasryhmän ennusteesta, johon hän kuuluu. Luokan II oligodendrogliooma- potilaista yli puolet elää yli 14 vuotta, joidenkin tutkimusten mukaan mediaani eloonjäänti = se eloonjäänti, jonka puolet potilaista ylittää, on selvästi yli 14 vuotta.  Luokan III kasvaimissa mediaanieloonjäänti on 5-6 vuotta.

Oligodendrogliooman hoito Docrates Syöpäsairaalassa

Aivokasvaimiin perehtynyt hoitotiimimme tarjoaa potilaalle yksilöllisesti räätälöidyt ja kokonaisvaltaiset hoidot. Hoitotiimillämme on vuosien kokemus sädehoidoista ja solusalpaajista. Hoidamme potilaita uusimpien kansainvälisten ja kotimaisten hoitosuositusten mukaisesti. Hoitotiimiimme kuuluu useita asiantuntijoita: neurologi, sädehoitolääkäri, isotooppilääkäri, radiologi, sairaalafyysikko, patologi sekä kokeneet sairaanhoitajat ja röntgenhoitajat. Moniammatillinen hoitotiimi tekee yhteistyötä päästääkseen parhaaseen hoitosuunnitelmaan.

Jos teillä on todettu oligodendrogliooma, pääsette Docrateen erikoislääkärin vastaanotolle viiveettä ja ilman lähetettä. Ystävällinen henkilöstömme ymmärtää syöpään liittyvän pelkoja ja huolia ja antaa tukea heti ensi kontaktista lähtien. Tarjoamme parantumisen tueksi myös tukipalveluja kuten fysio- ja ravitsemusterapiaa.

Lue uusimpia tiedotteita

/

Docrates Syöpäsairaala laajentaa sairaalaa Helsingissä

31.5.2023 | Docrates Syöpäsairaala on tehnyt investointipäätöksen laajentaa sairaalan tiloja Suomessa, Helsingin Jätkäsaaressa merkittävästi. Reilun 800 neliön kokoisen kiinteistön laajennusosan...

Lue lisää
/

Tutustu Docrates Syöpäsairaalan henkilökuntaan, esittelyssä koordinoiva hoitaja Michaela

Vakava sairaus herättää usein hämmennystä, epävarmuutta ja pelkoa. Docrates Syöpäsairaalassa koordinoivan hoitajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on olla potilaan tukena vaikean...

Lue lisää
/

Yhä useammat syöpäpotilaat hakeutuivat tutkimuksiin ja hoitoihin yksityiseen syöpäsairaalaan – Docrates Syöpäsairaalan vuoden 2022 katsaus julkaistiin

10.5.2023 | Vuonna 2022 Docrates Syöpäsairaalan liikevaihto kasvoi 26,0 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 13,5 prosentin kasvua edellisvuodesta. Liikevaihdosta 70 prosenttia...

Lue lisää
/

Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Kampin vertaistukiryhmän tapaaminen

Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Kampin vertaistukiryhmän tapaaminen to 25.5.2023: Uroterapia ja seksuaalineuvonta eturauhassyöpäpotilaan tukena

Lue lisää

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16