Skip to content
Avaa sivuvalikko

Oligodendrogliooma

Aivokasvaimiin perehtynyt hoitotiimimme tarjoaa potilaalle yksilöllisesti räätälöidyt ja kokonaisvaltaiset hoidot. Hoitotiimillämme on vuosien kokemus sädehoidoista ja solusalpaajista.

Oligodendroglioomien yleisyys

Aivojen alueelta kasvamaan lähteneistä kasvaimista eli aivokasvaimista noin puolet on glioomia eli tukisolukasvaimia. Niiden alkuperä on glia- eli tukisoluissa, jotka ympäröivät aivoissa hermosoluja ja verisuonia. Glioomista vajaa 10 % on oligodendroglioomia eli harvaulokesolukasvaimia. Suomessa todetaan kaikkiaan runsaat 900 aivokasvainta vuodessa, joista oligodendroglioomia on noin 30-40. Useimmat oligodendroglioomat tulevat aikuisille; 2/3 näistä 18-54 vuotiaille.

Oligodendrogliooman sijainti

Oligodendrogliooma kasvaa kaikissa aivojen osissa. Yli 90 % oligodendroglioomista kasvaa aivoteltan eli tentoriumin yläpuolella, isoaivojen aivokuoren eri osissa. Otsa- ja ohimolohkot ovat yleisimmät sijaintipaikat.

Oligodendrogliooman syy ja alkuperä

Monien kasvainten alkusyy on tuntematon, niin myös oligodendroglioomien. Miksi oligodendrogliooma siis syntyy, ei tiedetä. Oligodendroglioomat alkavat kasvaa oligodendrosyytti- nimisistä soluista (oligodendro= suomeksi: harva uloke). Oligodendrosyytit ovat glia- eli tukisoluja. Aivojen tukisoluja on muitakin, kuten tähtisoluja eli astrosyyttejä. Aivoissa on tukisolujen lisäksi hermosoluja ja verisuonia ja verisoluja. Oligo­dendrosyytti-solut mm. muodostavat hermosolujen ympärillä olevaa valkeaa myeliiniä, ikään kuin ”eristysainetta”.

Oligodendrogliooman ominaisuudet

Oligodendroglioomat ovat yleensä pehmeitä, harmaasävyisiä kasvaimia. Ne sisältävät usein kalkkia, verenvuotoja ja / tai rakkuloita. Mikroskoopilla katsottaessa kasvaimen soluilla on ikään kuin ”lyhyet kädet” ja ne muistuttavat ulkonäöltään paistettua kananmunaa. Joskus kasvaimessa on muunkin näköisiä soluja, kuten astrosyyttejä (suomeksi tähtisoluja). Raja normaaliaivoon ei ole tarkka, vaan kasvaimen sisälläkin kasvaa normaaleja aivosoluja.

Oligodendrogliooman diagnoosi perustuu aina patologin näytteeseen. Pelkästään magneettikuvien perusteella ei taudinmääritystä voida tehdä. Patologi kuvailee kasvaimen mikroskooppisen ulkonäön sekä jakaantuvien solujen määrän eli pahanlaatuisuuden. Lisäksi kasvaimesta määritetään kromosomit ja tiettyjä geenivirheitä.

Oligodendroglioomat ovat pahanlaatuisuudeltaan luokkaa II tai III, mitä isompi numero, sen pahanlaatui­sempi. Luokan IV kasvaimia ei enää kutusuta oligodendroglioomiksi vaan glioblastoomiksi. Jos siinä on oligodendrosytoomalta näyttäviä soluja, sitä kutsutaan nykyluokituksessa silti glioblastoomaksi. Luokan I oligodendroglioomia ei ole, vaikka jotkut luokan II oligodendroglioomat ovat niin hitaasti kasvavia, että ne miltei täyttäisivät tuon luokka I kriteerin.

Keskeinen ominaisuus oligodendroglioomissa on kromosomeissa 1 ja 19 olevat muutokset. 1. kromoso­mista puuttuu toinen lyhyt haara (p) ja 19. kromosomista toinen pitkä haara (q). Nykyisin nämä kromosomi­muu­tokset ovat edellytys oligodendrogliooma-diagnoosille. Vaikka kasvain näyttäisi patologin silmiin oligodendro­glioomalta, diagnoosia ei voi asettaa ellei kromosomimuutosta:1p19q deleetioita eli puutoksia –löydy.

Lisäksi tutkitaan, onko IDH 1 entsyymiä säätelevä geeni mutatoitunut. Nämä entsyymit ovat oleellisia solu­jen energia-aineenvaihdunnalle. IDH 1 ja toisinaan IDH2 mutaatiot tekevät kasvaimet ennusteeltaan parem­miksi, mutta ilmiön merkitys ja hyödyntäminen hoidoissa on vasta aivan alkutekijöissä. Tyypillinen oligo­dendro­gliooma on siis gradus II, IDH1/2 mutatoitunut, 1p19q deletoitunut. Muitakin geenitutkimus­tuloksia voidaan kertoa samoin kuvailla kasvainpalan mikroskoopissa näkyvää ulkonäköä. Voidaan myös ilmoittaa, kuinka suuri osa soluista näyttää olevan jakautumassa käyttäen K1-67 lukua. Yleensä se on luokan II oligodendro­glioomissa matala, alle 10%.

Oligodendrogliooman oireet

Oligodendrogliooma saattaa olla kasvanut vuosia, ennen kuin se todetaan, koska solujen lisääntyminen on hidasta. Ylei­simpiä oireita ovat erilaiset kohtaukset ja toiminnan ohjauksen, kuten arvostelukyvyn, tarpeettomien ärsyk­keiden poissulkemisen ja tahdikkuuden häiriöt. Kohtaukset saattavat usein olla hyvin lyhyitä enintään 1-2 minuuttia ja paikallisia, kuten outo hajutuntemus tai esim. yläraajan puutuminen. Joskus taas kohtauk­set ovat yleistyneitä eli nykivien liikkeiden lisäksi ilmenee tajunnan tason alenema. Joskus ilmenee päänsärkyä, mutta hyvin harvoin ainoana oireena. Oireet vaihtelevat kasvaimen sijainnin ja koon mukaan.

Lue täältä lisää aivokasvainten oireista.

Oligodendrogliooman hoito

Jos kasvain sijaitsee niin, että sitä voidaan leikata, näin yleensä tehdään. Tavanomaisesti kasvaimesta poistetaan niin paljon kuin on mahdollista ilman että aiheutetaan liikaa oireita. Mikäli kasvain sijaitsee hyvin hankalasti tai potilas on huonokuntoinen, voidaan joutua tyytymään pelkkään koepalaan.

Luokan II oligodendroglioomissa alle 40 -45 vuotiaalla potilaalla, jolla kasvain on magneettikuvassa pieni, yleensä alle 4cm läpimitaltaan ja kudos­tyypiltään hitaasti kasvava, voidaan jäädä tiiviiseen seurantaan ja antaa säde- ja/tai solusalpaajahoitoa vasta, jos kasvain alkaa kasvaa. Käytännöt saattavat vaihdella eikä ehdotonta totuutta hoidoista ole olemassa. Mikäli kasvain on suurempi tai potilas iäkkäämpi annetaan usein solusalpaajia ja/tai annetaan sädehoito, jonka jälkeen annetaan solusalpaajia. Yleisimmin käytetty solusalpaaja on temotsolamidi, mutta aiemmin käytetty yhdistelmä: PCV (P= prokarbatsepiini; CCNU eli lomustiini ja V= vinkristiini) on ollut yhtä tehokas.

Luokan III oligodendroglioomissa annetaan yleensä aina sädehoito ja sen jälkeen solusalpaajahoito. Mikäli kasvain uusii, joudutaan harkitsemaan uusintaleikkausta, lisäsädehoitoa tai uutta solusalpaajakuuria. Myös kokeellisia hoitoja voidaan käyttää.

Oligodendrogliooman ennuste

Oligodendroglioomien ennuste vaihtelee suuresti. Yleensä koskaan ei voida antaa tarkkaa ennustetta yksittäisen potilaan kohdalla. Voidaan korkeintaan kertoa sen potilasryhmän ennusteesta, johon hän kuuluu. Luokan II oligodendrogliooma- potilaista yli puolet elää yli 14 vuotta, joidenkin tutkimusten mukaan mediaani eloonjäänti = se eloonjäänti, jonka puolet potilaista ylittää, on selvästi yli 14 vuotta.  Luokan III kasvaimissa mediaanieloonjäänti on 5-6 vuotta.

Oligodendrogliooman hoito Docrates Syöpäsairaalassa

Aivokasvaimiin perehtynyt hoitotiimimme tarjoaa potilaalle yksilöllisesti räätälöidyt ja kokonaisvaltaiset hoidot. Hoitotiimillämme on vuosien kokemus sädehoidoista ja solusalpaajista. Hoidamme potilaita uusimpien kansainvälisten ja kotimaisten hoitosuositusten mukaisesti. Hoitotiimiimme kuuluu useita asiantuntijoita: neurologi, sädehoitolääkäri, isotooppilääkäri, radiologi, sairaalafyysikko, patologi sekä kokeneet sairaanhoitajat ja röntgenhoitajat. Moniammatillinen hoitotiimi tekee yhteistyötä päästääkseen parhaaseen hoitosuunnitelmaan.

Jos teillä on todettu oligodendrogliooma, pääsette Docrateen erikoislääkärin vastaanotolle viiveettä ja ilman lähetettä. Ystävällinen henkilöstömme ymmärtää syöpään liittyvän pelkoja ja huolia ja antaa tukea heti ensi kontaktista lähtien. Tarjoamme parantumisen tueksi myös tukipalveluja kuten fysio- ja ravitsemusterapiaa.

Lue uusimpia tiedotteita

Asiakastiedote 21.5.2024

Docrates Syöpäsairaala liittyy osaksi Mehiläistä 16.5.2024 allekirjoitetulla yrityskaupalla. Kauppa vaatii toteutuakseen kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Lue lisää

Vastaanotolle tultaessa henkilötiedot tarkistetaan henkilötodistuksella

Asioidessasi Docrates Syöpäsairaalassa varauduthan esittämään kuvallisen henkilötodistuksen.

Investoinnit diagnostiikkaan ja uusiin hoitoihin sekä palveluihin – Docrates Syöpäsairaala julkaisi vuosikatsauksen 2023

Vuonna 2023 Docrates Syöpäsairaala edisti strategiaansa investoimalla laajempiin toimitiloihin, kehittämällä syövän varhaisen toteamisen palveluita ja rekrytoimalla lisää osaajia. Yhtiön liikevaihto...

Docrates aloittaa uudentyyppisen alfasäteilyhoidon ensimmäisenä Pohjoismaissa

Docrates Syöpäsairaala aloittaa uuden kokeellisen alfasäteilyhoidon levinnyttä eturauhassyöpää sairastaville potilaille ensimmäisenä Pohjoismaissa. Alfasäteilyhoitoa voidaan antaa itsenäisenä hoitomuotona tai yhdistää se...

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: uusimmat hoidot ja tutkimukset, kokeneet ammattilaiset
  • Yksilöllisyys: oma hoitotiimi, räätälöity diagnostiikka ja hoito
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16