Rintasyövän toteaminen eli diagnoosivaihe alkaa syöpätautien erikoislääkärin vastaanotolla. Tässä vaiheessa potilaalla on useimmiten diagnosoitu syöpä mammografia- tai ultraäänitutkimuksessa tai hän on itse löytänyt rinnastaan jotain epäilyttävää. Lääkäri kartoittaa tilanteen ja tarvittaessa suosittelee jatkotutkimuksia. Tyypillisiä tarpeellisia lisätutkimuksia ovat ultraäänitutkimuksen yhteydessä otettava neulanäyte ja/tai magneettikuvaus.

Rintasyövän magneettitutkimus on tärkeä osa diagnoosia

Magneettitutkimus on yksi herkimmistä menetelmistä rintasyövän toteamisessa. Sen hyöty on suurin ennen neulanäytteen ottamista. Se antaa lisäinformaatiota, kun tutkitaan tarkemmin syövän kokoa, paikallista levinneisyyttä ja kun tehdään leikkaussuunnitelmaa.

Rintojen kuvantamista varten Docrates Syöpäsairaalalla on spesifit magneettikelat, jotka antavat erittäin tarkan kuvan syövän paikallisesta laajuudesta ja levinneisyydestä, on sitten kyse leikkauksen tai sädehoidon suunnittelusta. Kela asetetaan mahdollisimman lähelle kuvauskohdetta. Diagnostisissa ongelmatapauksissa tehdään usein kohdistettu näytteenotto, jolloin rintakeloista voi olla ratkaisevaa hyötyä.

Suomalaisessa tutkimuksessa rintojen magneettitutkimus löysi arvioitua laajemman rintasyövän peräti 27 %:lla tutkituista; ilman leikkausta edeltävää magneettitutkimusta lähes viidesosalle leikatuista olisi jäänyt rintaan syöpäpesäkkeitä. Ja ilman magneettitutkimusta lähes joka kymmenes nainen olisi joutunut uusintaleikkaukseen.

Rintojen magneettitutkimus soveltuu todennäköisesti parhaiten niille nuorille naisille, joilla ajatellaan olevan perinnöllinen riski rintasyövästä. Tutkimus ei sisällä säderasitusta eikä maitorauhasten tiiviys vaikeuta kudosmuutosten havaitsemista kuten mammografiassa.

Sekä hyvän- että pahanlaatuiset muutokset tehostuvat varjoaineella ja vain yli 5 mm:n muutoksista pystytään tekemään erotusdiagnostiikkaa. Epäilyttävistä löydöksistä on syytä ottaa biopsianäyte patologille tutkittavaksi. Voimme tehdä sen tarvittaessa myös magneettiohjatusti.

Oma hoitotiimi ja yksilöllinen, kokonaisvaltainen hoito

Docrates Syöpäsairaalassa erikoislääkärille pääsee muutamassa päivässä, tarvittavat rintasyöpätutkimukset ja leikkaus järjestetään viikossa. Lääkärin ensimmäisestä vastaanotosta lähtien potilaalla on oma lääkäri. Docrateen koordinoiva hoitaja puolestaan vastaa siitä, että hoitoprosessi sujuu mahdollisimman jouhevasti ja nopeasti. Hän auttaa potilasta käytännön asioissa sekä toimii potilaan tiedollisena ja henkisenä tukena. Potilas voi kokea hyödylliseksi konsultaatiokäynnin syöpäpotilaisiin perehtyneen fysioterapeutimme vastaanotolla, jossa määritellään henkilökohtainen tilannearvio ja ohjeistus ennen rintasyöpäleikkausta.

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä, hoitoon viikossa
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
Ajanvaraus 010 773 2000 (ma-to 8-18, pe 8-16)