Sairastuttuaan eturauhassyöpään moni potilas on eri hoitovaihtoehtojen äärellä haastavan tilanteen edessä. Eri hoitomuotoja punnittaessa onkin tärkeää, että diagnostiset tutkimukset ja hoitosuositukset perustuvat viimeisimpään lääketieteelliseen tutkittuun näyttöön ja koettuun tietoon. Docrates Syöpäsairaalassa potilas ja omaiset otetaan aina korostetusti huomioon keskusteltaessa eri hoitovaihtoehdoista sekä niiden eduista ja haitoista.

Paikallinen tai paikallisesti edennyt eturauhassyöpä eli prostatasyöpä voidaan parantaa yhä useammin sädehoidolla. Sädehoito onkin vakiinnuttanut asemansa tehokkaana eturauhassyövän hoitomuotona 2000-luvulla. Myös leikkaus voi olla parantava, jos syöpä on täysin paikallinen.

Eturauhassyövän jättäminen aktiiviseurannan varaan on nykytiedon valossa kiistanalaista myös paikallisissa matalan riskin eturauhassyövissä.

Yksilölliset tutkimukset, kuten syövän geeniprofilointi, voivatkin antaa viitteitä kokeilemisen arvoisista uusista syöpähoidoista. Docrates Syöpäsairaalassa syövän geeniprofilointia on hyödynnetty jo pitkään.

Sädehoito on tehokas eturauhassyövän hoitomuoto

Eturauhassyövän ominaisuuksista riippuen sädehoito voidaan räätälöidä monella eri tavalla. Ulkoisessa sädehoidossa on valittavana useita eri tekniikoita ja sädehoito voidaan antaa myös kudoksensisäisenä HDR-brakyhoitona. Aggressiivisissa syövissä paras hoitotulos saadaan todennäköisimmin yhdistämällä ulkoinen sädehoito kudoksensisäiseen korkean annosnopeuden HDR-hoitoon. Riskitekijöiden perusteella sädehoitoon voidaan yhdistää myös lääkehoitoja.

Eturauhassyövän sädehoidon sivuvaikutusten minimoimiseksi hyödynnämme Docrateella uutta SpaceOAR Hydrogel -nimistä valmistetta osana jokaisen sädehoitoa saavan eturauhassyöpäpotilaan standardihoitoa. SpaceOar on eturauhasen ja peräsuolen väliin ruiskutettava geeli, joka siirtää peräsuolen pois eturauhasen välittömästä läheisyydestä. Sädehoidon aikana peräsuoleen kohdistuva sädeannos pienenee merkittävästi, minkä ansiosta miehille ei kehity esimerkiksi juuri lainkaan aiemmin varsin tavallista pitkäaikaista ripulia.

Yksilöllisen tarpeen mukaan potilaalle voidaan suositella myös käyntiä uroterapeutin, fysioterapeutin tai esimerkiksi ravitsemukseen tai seksuaaliterapiaan perehtyneen asiantuntijan vastaanotolla. He voivat antaa kotihoito-ohjeita esimerkiksi toipumista edistäviin harjoitteisiin sekä yleiseen hyvinvointiin liittyen.

Eturauhassyövän lääkehoidot

Yleisimmin lääkehoitoa annetaan levinneessä eturauhassyövässä, mutta myös korkean riskin paikallisissa syövissä lisähoitona.

Uudet lääkkeet soveltuvat usein myös iäkkäille, monisairaille potilaille sekä käytettäväksi osana yhdistelmähoitoja. Nämä uudet eturauhassyöpälääkkeet ovat usein sekä tehokkaampia että paremmin siedettyjä kuin aikaisemmat lääkkeet, ja ne voivat olla tehokkaita myös aikaisempien lääkkeiden jo menetettyä tehonsa. Uusilla lääkkeillä voidaan helpottaa oireita, hidastaa taudin etenemistä erityisesti luustossa, ja pidentää elinaikaa. Lue lisää lääkehoidosta täältä.

Levinnyt eturauhassyöpä vaatii moniammattillista kokemusta ja useita eri hoitomuotoja

Levinnyttä eturauhassyöpää voidaan hoitaa tehokkaasti, ja hoito tulee aina suunnitella yksilöllisesti. Ensilinjan hoitoon kuuluu aina lääkehoito, yleisimmin hormonaalinen hoito ja solunsalpaajahoito, tai niiden yhdistelmä sekä usein luustoa vahvistava lääke, jos syöpä on levinnyt laajasti luustoon.

Käytössämme on perinteisten eturauhassyövän hoitomuotojen lisäksi isotooppihoitomuodot kuten radium-223- ja samarium -hoito. Uusimpana tulokkaana aloitimme 2017 vuoden alussa lutetium-PSMA -hoidot. Lutetium-PSMA-hoito mahdollistaa myös luuston ulkopuolelle levinneiden etäpesäkkeiden tehokkaan tuhoamisen ilman vakavia haittavaikutuksia, kun taas isotooppihoito luustoon hakeutuvalla radioaktiivisella lääkkeellä (radium tai samarium) on osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi, kun etäpesäkkeitä on vain luustossa.

Lutetium-PSMA on vielä kokeellista, Fimean erityisluvallista lääkehoitoa. Kansainväliset satunnaistetut vertailututkimukset lutetium-PSMA -hoidoista ovat meneillään jo kolmannessa vaiheessaan, minkä jälkeen hoitoon valikoitavista syöpätapauksista voidaan todennäköisesti antaa tarkempia virallisia käypähoitosuosituksia. ESMO2018 kokouksessa lokakuussa esitettiin kuitenkin jo tuloksia, minkä perusteella annoseskalaatio-tutkimuksessa jopa kolminkertainen annos Docrateellakin tehokkaaksi osoittautuneeseen annokseen verrattuna osoittautui turvalliseksi ja hyvin siedetyksi ilman annosta rajoittavan toksisuuden esiintuloa.

Maksuttomat kliiniset lääketutkimukset

Sairaalassamme on käynnissä jatkuvasti erilaisia kliinisiä tutkimuksia, joiden puitteissa potilaalle saattaa avautua täysin uusia hoitomahdollisuuksia. Tällä hetkellä meillä on käynnissa yksi eturauhassyövän lääketutkimus levinnyttä eturauhassyöpää sairastaville, lue lisää täältä.

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille ja hoitoon viikossa, myös epidemia-aikana
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta

Ajanvaraus

010 773 2000

ma-to 8-18, pe 8-16

Yhteydenottopyyntö