Skip to content
Avaa sivuvalikko

Eturauhassyövän yksilöllinen hoito

Eturauhassyövän hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti taudin ominaisuuksien mukaan. Hoidon valintaan vaikuttavat muut mahdolliset sairaudet, mahdolliset viitteet niin sanottuun korkean riskin eturauhassyöpään, levinneisyystutkimusten tulokset sekä tietenkin potilaan omat toiveet.

Sairastuttuaan eturauhassyöpään moni potilas on eri hoitovaihtoehtojen äärellä haastavan tilanteen edessä. Eri hoitomuotoja punnittaessa onkin tärkeää, että diagnostiset tutkimukset ja hoitosuositukset perustuvat viimeisimpään lääketieteelliseen tutkittuun näyttöön ja koettuun tietoon. Docrates Syöpäsairaalassa potilas ja omaiset otetaan aina korostetusti huomioon keskusteltaessa eri hoitovaihtoehdoista sekä niiden eduista ja haitoista.

Paikallinen tai paikallisesti edennyt eturauhassyöpä eli prostatasyöpä voidaan parantaa yhä useammin sädehoidolla. Sädehoito onkin vakiinnuttanut asemansa tehokkaana eturauhassyövän hoitomuotona 2000-luvulla. Myös leikkaus voi olla parantava, jos syöpä on täysin paikallinen.

Eturauhassyövän jättäminen aktiiviseurannan varaan on nykytiedon valossa kiistanalaista myös paikallisissa matalan riskin eturauhassyövissä.

Yksilölliset tutkimukset, kuten syövän geeniprofilointi, voivat antaa viitteitä kokeilemisen arvoisista uusista syöpähoidoista. Docrates Syöpäsairaalassa syövän molekyyli- ja geeniprofilointia on hyödynnetty jo pitkään.

Sädehoito on tehokas eturauhassyövän hoitomuoto

Eturauhassyövän ominaisuuksista riippuen sädehoito voidaan räätälöidä monella eri tavalla. Ulkoisessa sädehoidossa on valittavana useita eri tekniikoita ja sädehoito voidaan antaa myös kudoksensisäisenä HDR-brakyhoitona. Aggressiivisissa syövissä paras hoitotulos saadaan todennäköisimmin yhdistämällä ulkoinen sädehoito kudoksensisäiseen korkean annosnopeuden HDR-hoitoon. Riskitekijöiden perusteella sädehoitoon voidaan yhdistää myös lääkehoitoja.

Eturauhassyövän sädehoidon sivuvaikutusten minimoimiseksi hyödynnämme Docrateella uutta SpaceOAR Hydrogel -nimistä valmistetta osana jokaisen sädehoitoa saavan eturauhassyöpäpotilaan standardihoitoa. SpaceOar on eturauhasen ja peräsuolen väliin ruiskutettava geeli, joka siirtää peräsuolen pois eturauhasen välittömästä läheisyydestä. Sädehoidon aikana peräsuoleen kohdistuva sädeannos pienenee merkittävästi, minkä ansiosta miehille ei kehity esimerkiksi juuri lainkaan aiemmin varsin tavallista pitkäaikaista ripulia.

Jokaiselle potilaalle SpaceOAR ei kuitenkaan sovellu tai ole välttämätön. Hoitava lääkäri tekee yksilöllisesti harkiten yhdessä potilaan kanssa päätöksen SpaceOAR:n käytöstä.

Yksilöllisen tarpeen mukaan potilaalle voidaan suositella myös käyntiä uroterapeutin, fysioterapeutin tai esimerkiksi ravitsemukseen tai seksuaaliterapiaan perehtyneen asiantuntijan vastaanotolla. He voivat antaa kotihoito-ohjeita esimerkiksi toipumista edistäviin harjoitteisiin sekä yleiseen hyvinvointiin liittyen.

Eturauhassyövän lääkehoidot

Yleisimmin lääkehoitoa annetaan levinneessä eturauhassyövässä, mutta myös korkean riskin paikallisissa syövissä lisähoitona.

Uudet lääkkeet soveltuvat usein myös iäkkäille, monisairaille potilaille sekä käytettäväksi osana yhdistelmähoitoja. Nämä uudet eturauhassyöpälääkkeet ovat usein sekä tehokkaampia että paremmin siedettyjä kuin aikaisemmat lääkkeet, ja ne voivat olla tehokkaita myös aikaisempien lääkkeiden jo menetettyä tehonsa. Uusilla lääkkeillä voidaan helpottaa oireita, hidastaa taudin etenemistä erityisesti luustossa, ja pidentää elinaikaa. Docrates Syöpäsairaalassa hyödynnetään eturauhassyövän hoidossa uusimpia lääkehoitoja.

Levinnyt eturauhassyöpä vaatii moniammatillista kokemusta ja useita eri hoitomuotoja

Levinnyttä eturauhassyöpää voidaan hoitaa tehokkaasti, ja hoito tulee aina suunnitella yksilöllisesti. Ensilinjan hoitoon kuuluu aina lääkehoito, yleisimmin hormonaalinen hoito ja solunsalpaajahoito, tai niiden yhdistelmä sekä usein luustoa vahvistava lääke, jos syöpä on levinnyt laajasti luustoon.

Käytössämme on perinteisten eturauhassyövän hoitomuotojen lisäksi isotooppihoitomuodot kuten radium-223- ja samarium -hoito, joita hyödynnetään luustoon levinneen eturauhassyövän hoidossa. Vuonna 2017 Docrateella otettiin käyttöön 177-lutetium-PSMA-hoidot, jotka mahdollistavat myös luuston ulkopuolelle levinneiden etäpesäkkeiden tehokkaan tuhoamisen ilman vakavia haittavaikutuksia.

ESMO2021 kokouksessa esiteltiin VISION-tutkimuksen tuloksia*, joissa todettiin tilastollisesti merkittävä eloonjäämishyöty 177-lutetium-PSMA-hoidoilla verrattuna standardihoitoon.

Viimeisimpänä olemme ottaneet käyttöön 225-aktinium-PSMA-hoidon, joka on vielä kokeellista Fimean erityisluvallista lääkehoitoa. Alustavat tutkimustulokset 225-aktinium-PSMA-hoidoista ovat lupaavia, ja tuovat 177-lutetium-PSMA-hoitojen rinnalla uuden mahdollisuuden levinneen eturauhassyövän hoitoon. Näitä voidaan käyttää yhdessä myös ns. tandem- eli yhdistelmähoitona.

Lue lisää levinneen eturauhassyövän hoidosta Docrateella.

*Julkaistu syyskuun 16. NEJM:ssä.

Maksuttomat kliiniset lääketutkimukset

Sairaalassamme on käynnissä jatkuvasti erilaisia kliinisiä tutkimuksia, joiden puitteissa potilaalle saattaa avautua täysin uusia hoitomahdollisuuksia. Lue lisää täältä.

Lue enemmän

Miksi hoitaa eturauhassyöpää yksityisessä syöpäsairaalassa?

Docrateelle hakeudutaan tutkimuksiin ja hoitoon muun muassa nopeuden, yksilöllisen ja aktiivisen hoito-otteen, maailmanluokan sädehoidon sekä elämänlaadullisten seikkojen vuoksi.

Lue lisää

Mika Piltz: Olen kiitollinen siitä, että oikeilla hoitovalinnoilla voidaan vaikuttaa elämänlaatuun

Eturauhassyöpädiagnoosi syksyllä 2021 pisti 54-vuotiaan Mika Piltzin kuviot hetkeksi uusiksi. Kalenteri täyttyi lukuisilla sädehoitokerroilla ja lääkärikäynneillä, mutta moni asia säilyi...

Hans sai levinneeseen eturauhassyöpäänsä tehokasta hoitoa

15 vuoden ajan Hansin tilanne on vaihdellut epätoivosta toivoon. Nyt hän haluaa kertoa matkasta, joka antoi hänelle takaisin elämänlaadun.

Eturauhassyövän hoidon perusta on oikea ja tarkka tieto syövän aggressiivisuudesta ja levinneisyydestä

Eturauhassyöpä on länsimaissa miesten yleisin syöpä. Usein se on varhaisvaiheessaan oireeton.  – Oireettomankin eturauhassyövän varhainen toteaminen on mahdollista, kertoo syöpätautien...

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: uusimmat hoidot ja tutkimukset, kokeneet ammattilaiset
  • Yksilöllisyys: oma hoitotiimi, räätälöity diagnostiikka ja hoito
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16