Skip to content

Eturauhassyövän hoidon perusta on oikea ja tarkka tieto syövän aggressiivisuudesta ja levinneisyydestä

20.2.2018 Kategoriat: Artikkelit
Eturauhassyöpä Syövän diagnosointi
Eturauhassyöpä on länsimaissa miesten yleisin syöpä. Usein se on varhaisvaiheessaan oireeton.  – Oireettomankin eturauhassyövän varhainen toteaminen on mahdollista, kertoo syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri ja Docrates Syöpäsairaalan sädehoidon ylilääkäri Timo Joensuu. Kun eturauhassyöpä löydetään ajoissa, se on helpompi hoitaa ja voidaan myös välttää syövän mahdollinen leviäminen. Keskeistä eturauhassyövän hoidon suunnittelussa on syövän laajuuden ja levinneisyyden tarkka selvittäminen ennen hoitoa ja myös hoitojen aikana - tämä luo pohjan yksilölliselle, yhteistyössä sovitulle hoidolle.

Eturauhassyövällä on monet kasvot

Eturauhassyöpää on tutkittu paljon ja sen kliininen taudinkuva tunnetaan nykyään melko hyvin. Yhden nimikkeen alle mahtuu kuitenkin laaja määrä eriasteisia ja eri tavalla käyttäytyviä, erilaisen ennusteen omaavia ja erilaisia hoitoja vaativia eturauhassyövän muotoja. Tämä tekee hoidosta haasteellista ja vaatii usein yksilöllisen hoitosuunnitelman parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Toisen ääripään syövät ovat ns. kilttejä muotoja, yleensä iäkkäillä miehillä ilmeneviä, jotka eivät aiheuta minkäänlaisia oireita. Näitä syöpiä voidaan jäädä tiiviisti seuraamaan ja aloittaa hoito vasta tilanteen mahdollisesti muuttuessa. Toisessa ääripäässä on yleensä nuorehkoilla 50–60 vuotiailla miehillä esiintyvä aggressiivinen ja hallitsemattomasti kasvava eturauhassyöpä, joka vaatii välittömästi tehokasta hoitoa. Ääripäiden välissä on laaja joukko potilaita, joilla eturauhassyöpä on alussa rauhallinen ja etenee hitaasti ja joka reagoi suotuisasti hoitoihin. Tällainen syöpä voi levitä luustoon, jos sitä ei saada hoidettua ajoissa.

PSA-testi sekä uudet Proclarix- ja STHLM3-testit ovat ainoa keino saada kiinni oireeton eturauhassyöpä varhaisvaiheessaan

Eturauhasen säännöllisellä PSA-testauksella voidaan havaita yleensä oireettomana ilmenevä eturauhassyöpä jo varhaisvaiheessaan. PSA-testi tehdään verikokeella. Docrateen asiantuntijat suosittelevat PSA:n vuosittaista mittauttamista PSA-testillä 50–75-vuotiaille. Jos lähisuvussa on ollut syöpää, seuranta ja testaus kannattaa aloittaa jo aikaisemmin. Uusia niin ikään verestä tehtäviä testejä ovat Proclarix ja STHLM3, joiden avulla voidaan arvioida eturauhassyöpäriski jopa paremmin kuin pelkällä PSA-testillä.

Proclarix-testi on hyvä työkalu tilanteissa, joissa potilaan PSA-arvo on hieman koholla, ja täyttä varmuutta varsinaisesta syöpäkasvaimesta eturauhasessa ei ole. Proclarix on tarkoitettu eturauhassyövän diagnosointiin tilanteessa, jossa potilaan PSA-arvo on koholla (2-10 ng/ml), ja eturauhanen on suurentunut.

STHLM3-testi löytää myös sellaisia eturauhassyöpiä, joita ei voi pelkällä PSA-kokeella todeta, jos PSA on alhainen. Korkeammilla PSA-arvoilla testi vähentää kudosnäytetutkimusten määrää ja täten monet miehet välttyvät niiltä haitoilta, jotka saattavat liittyä eturauhasen kudosnäytteen ottamiseen. Testi parantaa myös mahdollisuuksia löytää ärhäkkäät syövät, kertoo syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri ja Docrates Syöpäsairaalan sädehoidon ylilääkäri Timo Joensuu.

Varhainen ja tarkka diagnostiikka takaa parhaan hoitotuloksen

Jos miehellä epäillään eturauhassyöpää esimerkiksi kohonneen PSA-arvon tai poikkeavan eturauhasen tunnustelulöydöksen perusteella, lääkäri määrää lisätutkimuksia diagnoosin tekemiseksi, esimerkiksi Proclarix- tai STHLM3-testin ja/tai eturauhasen magneettitutkimuksen.

Syöpä varmennetaan ja sen aggressiivisuus selvitetään kudosnäytetutkimuksella, jota varten otamme eturauhasesta neulanäytteen eli biopsian. Tällä ultraääniohjauksessa otettavalla näytteellä eturauhassyöpä varmennetaan. Näytteenotossa käytetään myös hyväksi magneettitutkimuksesta saatua tietoa. Eturauhassyövän erilaistumis- eli pahanlaatuisuusasteen määrittelee patologi mikroskooppitutkimuksen perusteella käyttäen kansainvälistä Gleason-luokitusta.

Docrates Syöpäsairaalassa on käytössä viimeisin diagnostiikkalaitteisto, kuten magneettikuvantaminen ja radiolääkkeitä hyödyntävä PET-diagnostiikka. Näiden, ja kliinisen henkilökunnan ammattitaidon avulla, eturauhassyövän tarkka levinneisyys saadaan selville ja hoito voidaan näin kohdentaa optimaalisesti.

Magneetti- ja PET-TT tutkimukset laajuuden ja levinneisyyden selvittämisessä

On tärkeää saada luotettava kuva syövän laajuudesta eturauhasessa. Eturauhasen magneettitutkimus on tarpeellista tehdä aina ennen lopullista leikkaus- tai sädehoitopäätöstä, ja mielellään jo ennen biopsian ottoa. Magneettitutkimus paljastaa syövän mahdollisen kasvun eturauhasen ulkopuolelle. Jos syöpä kasvaa virtsaputken sulkijalihaksen seutuun, se on erityisen vaikea poistaa leikkauksella, koska sulkijalihas voi vaurioitua leikkauksesta tai syöpäkudosta voi jäädä jäljelle lihasta suojeltaessa. Näissä tilanteissa sädehoito voidaan kohdistaa kattavammin virtsaputken suuntaan, jolloin syövästä paranee varmemmin, ja samalla vältytään kahden eri hoitomuodon aiheuttamista mahdollisista haitoista. Sädehoidolla kyetään myös eliminoimaan kattavammin kohdistetusti ne syöpäsolut, jotka ovat eturauhasen kapselin ulkopuolella.

Paras käsitys eturauhassyövän levinneisyydestä eturauhasen ulkopuolelle saadaan magneettikuvauksella ja PET-diagnostiikan avulla. Docrates Syöpäsairaalassa eturauhassyöpäpotilaiden magneettitutkimuksesta on pitkäaikainen kokemus. Magneettitutkimuslaitteemme Magnetom Vida 3T antaa eturauhassyövän diagnostiikassa tarkkaa dataa syövän laadusta ja kasvaimen muodosta.

PET-TT -kuvauksella käytetään hyväksi radioaktiivisia, fluorileimattuja merkkiaineita, jotka hakeutuvat syöpäsoluihin tai niiden pintaan. Eturauhassyövässä merkkiaineet hakeutuvat syöpäsolujen pintarakenteisiin (Prostataspesifinen membraaniantigeeni, PSMA) tai alueille jossa luuston aineenvaihdunta on kiihtynyt (Natriumfluoridi, NaF). Korostunut kertymä alueella, jolla ei normaalisti ole fysiologista kertymää tulkitaan poikkeavaksi. Lääkäri määrittelee aina tapauskohtaisesti mitä PET-merkkiainetta käytetään. Docrateella eturauhassyövän diagnostiikassa on käytössä useita merkkiaineita. Näistä PSMA on erityisen herkkä tunnistamaan eturauhassyövän leikkauksen tai sädehoidon jälkeisen uusiutumisen jo erittäin matalilla PSA-arvoilla sekä ensivaiheen eturauhassyövän leviämisen esim. imusolmukkeisiin. PSMA mahdollistaa eturauhassyövän entistäkin tarkemman diagnostiikan, jolloin myös hoito voidaan räätälöidä entistä paremmin hyvää elämänlaatua vaalien. NaF –merkkiainetta käytetään eturauhassyövän luustolevinneisyyden selvittämiseksi.

Tuumoriprofilointi hoidon kohdentamisen apuna

Docrates Syöpäsairaala hyödyntää hoidoissaan tietoa sekä ihmisen että syövän perimästä. Docrateella on käytössään useita syöpäkasvaimesta tai verestä tehtäviä geeni- ja muita testejä, joiden avulla pyritään erityistilanteissa tekemään  lääkehoitovalintoja. Lue lisätietoa syövän molekyyliprofiloinnista täällä.

Hoitovastetta seurataan aktiivisesti asiantuntevan tiimin johdolla

Docrates Syöpäsairaalassa potilaan hoitopolun varrella tutkimusten ja hoidon suuntaa tarkistetaan säännöllisesti PSA-arvojen kehityksen lisäksi kuvantatutkimuksilla ja tarvittaessa muilla tutkimuksilla. Tällä pyritään saavuttamaan jokaiselle syöpään sairastuneelle optimaalinen hoitotulos.

Sairaalan vakituiseen ammattilaisten joukkoon kuuluvat syöpätautien erikoislääkäreiden ja urologien lisäksi syöpäkuvantamiseen perehtynyt kokenut radiologi sekä isotooppilääketieteen erikoislääkäri. Tämä takaa katkeamattoman ja viiveettömän vuoropuhelun kuvannan osaajien ja hoitavien lääkäreiden välillä.

Miksi eturauhassyövän hoitoon Docrateelle?

  • Eturauhassyövän eturivin asiantuntijat
  • Täsmädiagnostiikka: endorektaalikelalla varustettu magneetti jo ennen biopsiaa sekä PSMA-PET sekä NaF-PET
  • Urologit ja onkologit saman katon alla– kokonaisvaltainen näkemys
  • Yksilöllisesti räätälöity sädehoito. Suomen laajin kokemus eturauhasen HDR-brakyhoidoista

Nopea hoitoon pääsy ja tyytyväiset potilaat

Lue uusimpia tiedotteita

Tutustu potilastarinaan: Hannu Nurmion tavoitteena normaali arki

Kun rockmuusikko Hannu ”Tuomari” Nurmio, 73, sai tietää PSA-arvojensa olevan koholla, hän päätti hakeutua magneettikuvaukseen, varmuuden vuoksi. Eturauhasesta kuvissa löytynyttä...

Lue lisää

Uudistunut uutiskirje nyt tilattavissa kuluttajille ja ammattilaisille

Syöpätaudit on nopeasti kehittyvä lääketieteen erikoisala. Docrates julkaisee muutamia kertoja vuodessa viimeisimmät kuulumiset ja uutiset liittyen esimerkiksi syövän hoitoon, diagnostiikkaan...

PODCAST: Syöpäsiskot – Jakso 2 | Jenni Kuusisto: ”Kuljin kaljuna, sillä en suostu sairastamaan piilossa”

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään, ja vuosittain 5 000 naista sairastuu rintasyöpään. Eeva.fin uudessa Syöpäsiskot-podcastissa puhutaan suoraan sairaudesta, joka koskettaa...

Tietoverkkoyhteyksissä ollut tilapäinen häiriö on saatu korjattua

Docrates Syöpäsairaalan tietoverkkoyhteyksissä on ilmennyt tilapäinen häiriö, joka on saatu korjattua. Pahoittelemme häiriöstä johtuvia viiveitä asiakaspalvelussamme ja palveluissamme.

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: uusimmat hoidot ja tutkimukset, kokeneet ammattilaiset
  • Yksilöllisyys: oma hoitotiimi, räätälöity diagnostiikka ja hoito
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16