Docrates Syöpäsairaala hyödyntää hoidoissaan tietoa sekä ihmisen että syövän perimästä. Docrateella on käytössään useita eri geeni- ja muita testejä, joiden ideana on kasvaimen tarkan profiloinnin kautta saada lisätietoa siitä, mitä lääkkeitä tulisi käyttää (esim. täsmälääkkeitä) ja mitä lääkkeitä tulisi välttää niiden todennäköisen tehottomuuden vuoksi. Testeistä voi olla apua myös syövän alkuperän selvittämisessä tilanteissa, joissa todetaan levinnyt syöpä ilman ilmeistä lähtökasvainta. Testien perusteella voidaan myös saada lisätietoa syövän ennustetta arvioitaessa.

Testit tehdään joko kudosnäytteestä, verestä tai syljestä.

Esimerkkejä Docrateella käytössä olevista testeistä:

Biocept

Biocept on erittäin herkkä menetelmä yleisimpien geenimutaatioiden tutkimiseen verinäytteestä. Testillä voidaan lisäksi analysoida levinnyttä syöpää sairastavan henkilön verenkierrossa olevia, ns. kiertävien syöpäsolujen biomarkkereita. Tutkimus voi olla hyödyllinen tilanteissa, joissa kudosnäytettä ei voida ottaa. ( http://biocept.com/patients/)

Color

Docrateella henkilön syöpäalttiutta voidaan tutkia myös geenitestillä. Näyte otetaan syljestä, ja näytteestä tutkitaan tunnetut ja yleisimmät lisääntyneeseen syöpäalttiuteen liittyvät geenit. Tutkimus voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun lähisuvussa on esiintynyt tavanomaista useampia syöpätapauksia, tai henkilö muusta syystä epäilee kantavansa geenivirheitä, jotka voisivat liittyä lisääntyneeseen syöpäriskiin. (http://www.genomill.com/products/color)

Lue lisää syövän perinnöllisyysselvityksestä ja Color-testistä.

Guardant 360  

Guardant 360 tutkimuksessa tutkitaan suuri joukko (73) syöpägeenejä verestä ns. liukoisella kudosnäytteellä (liquid biopsy). Tutkimus on erittäin herkkä  (menetelmän detektioraja on 0,04%, ja tarkkuus 99,9%). Tutkimus voi olla hyödyllinen tilanteessa, jossa alkuperäisestä kasvaimesta tai sen etäpesäkkeestä on vaikea saada kudosnäytettä, ja halutaan selvittää geenitutkimuksella potilaalle soveltuvia hoitoja, esimerkiksi täsmälääkehoitoja. (www.guardanthealth.com/guardant360)

CMI (Caris MI Profile)

CMI testillä määritellään syövästä otetusta kudosnäytteestä suuren joukon tekijöitä, niin geenejä, kuin syöpäsolujen pinnalla tai syöpäkudoksessa olevia rakenteita, eli ns. biomarkkereita. Tutkimuksen tulos voi olla avuksi lääkehoitovalinnoissa tilanteessa, jossa ei ole ilmeistä tutkittuun tietoon perustavaa hoitovaihtoehtoa. (www.carismolecularintelligence.com)

OncoDEEP & TRACE

OncoDEEP & TRACE tutkimuksessa on kaksi vaihetta. OncoDEEP testillä määritellään syövästä otetusta kudosnäytteestä suuren joukon tekijöitä, niin geenejä, kuin syöpäsolujen pinnalla tai syöpäkudoksessa olevia rakenteita, eli ns. biomarkkereita. Tutkimuksen tulos voi olla avuksi lääkehoitovalinnoissa tilanteessa, jossa ei ole ilmeistä tutkittuun tietoon perustavaa hoitovaihtoehtoa. OncoTRACE tutkimusta varten näyte otetaan verestä, ja siitä tutkitaan geenejä OncoDNA tutkimuksen löydösten perusteella. OncoTRACE antaa tietoa kaikista syöpäpesäkkeistä – ei vain siitä, josta kudosnäyte on otettu. Mikäli kudosnäyte on otettu sairauden aikaisemmassa vaiheessa testi antaa myös tietoa siitä, mitä muutoksia geenivirheiden ilmentymässä on tapahtunut väliaikana. OncoTRACE tutkimuksella voidaan myös, toistettaessa hoidon aikana tai kun uutta hoitoa suunnitellaan, havaita muutoksia geenivirheprofiilissa, mikä puolestaan voi antaa lisätietoa uutta hoitoa suunniteltaessa. (www.oncodna.com/distributors)

OncotypeDX

Oncotype DX testiä käytetään rintasyövän liitännäislääkehoitoa suunniteltaessa, tilanteissa joissa arvioidaan että solunsalpaajahoidoista voisi luopua ennustetta huonontamatta. Testi tehdään rinnan kasvaimen kudosnäytteestä. (breast-cancer.oncotypedx.com/en-GB/Patient-Invasive)

Lue lisää aiheesta täältä.

Foundation Medicine

FoundationOne CDx-analyysillä tutkitaan kasvaimesta 324 syöpään liitettyä geeniä. Analyysi on erittäin kattava, koska monista muista testeistä poiketen FoundationOne kartoittaa tutkittavat geenit kokonaan löytäen samalla kertaa kaikentyyppiset ja harvinaisetkin muutokset.

FoundationOne Liquid puolestaan on niin sanottu nestebiopsia-analyysi, jossa verinäytteestä tutkitaan 70 geenin osalta verenkierrossa olevaa kasvaimen DNA:ta. Nestebiopsia-menetelmä on hyödyllinen erityisesti, mikäli normaalia kudosnäytettä kasvaimesta ei ole mahdollista ottaa tai halutaan seurata potilaan vastetta täsmälääkehoitoon.

Löydettyjen muutosten perusteella syntyy lääkärin käytettäväksi raportti, joka kertoo, mitkä hyväksytyt ns. täsmälääkkeet tai kliiniset lääketutkimukset voisivat sopia potilaalle. (www.foundationmedicine.fi)

Tutkimustulokset

Kaikkiin tutkimuksiin liittyy testiä suorittavan laboratorion kattava lausunto. On tärkeää, että tutkimustulos käydään huolella läpi hoitavan lääkärin kanssa, ja Color-testin osalta kliinisen genetiikan erikoislääkärin kanssa. Näin voidaan varmistua siitä, että tutkimustuloksen tulkinta ja tutkimustuloksista johtuvat toimenpiteet ovat oikeat.

Lisätietoa geeniprofiloinnista ja -testeistä ajanvarausnumerostamme 010 773 2000.

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä, hoitoon viikossa
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
Ajanvaraus 010 773 2000 ma-to 8-18, pe 8-16