Skip to content
Avaa sivuvalikko

Rintasyövän sädehoito ja lääkehoito

Leikkauksen jälkeen rintasyöpää hoidetaan usein sädehoidolla ja lääkkeillä. Saat tarvittavasta hoidosta yksilöllisen suosituksen, joka perustuu syövän uusiutumisriskiin sekä arvioon eri hoitomuotojen soveltuvuudesta ja vaikuttavuudesta.

Rintasyövän lääkehoito

Rintasyöpäleikkauksen jälkeen enemmistö potilaista saa suosituksen jostain lääkehoidosta. Suositus on yksilöllinen ja perustuu viimeisimpään tutkimustietoon sekä kansallisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin.

Rintasyövän lääkehoitoon sisältyy tilanteesta riippuen solunsalpaajahoitoja eli sytostaattihoitoja ja/tai endokriinisiä hoitoja (hormonihoito) sekä täsmälääkkeitä.

Aivan viime vuosina on löytynyt uusia tehokkaiksi osoittautuneita lääkehoitoja, joita Docrateella hyödynnetään aktiivisesti. Teemme sinulle yksilöllisen suosituksen, joka perustuu syövän uusiutumisriskiin sekä arvioon eri hoitomuotojen soveltuvuudesta ja vaikuttavuudesta. Kysy lisätietoja Docrateen tarjoamista mahdollisuuksista sairaanhoitajiltamme.

Solunsalpaajahoito koostuu yleensä kuudesta kolmen viikon välein annettavasta suonensisäisestä lääkehoitokerrasta. Lääkkeet valitaan ja jaksotetaan annettaviksi syövän uusiutumisriskin ja potilaan oletetun hoidon sietokyvyn mukaan.

Endokriinisiä hoitoja kutsutaan usein hormonihoidoiksi. Endokriinisen hoidon tavoitteena on estää naishormonin vaikutus mahdollisiin hormoniriippuvaisiin syöpäsoluihin. Hormonihoito soveltuu vain niille naisille, joiden syövässä on niin sanottuja estrogeenireseptoreita. Lääke otetaan tablettimuodossa päivittäin yleensä viiden vuoden ajan, mutta enenevissä määrin myös 10 vuoden ajan.

Docrateella on otettu käyttöön uusimpia HER2-positiiviseen, triplanegatiiviseen sekä hormoniherkkään rintasyöpään tarkoitettuja lääkehoitoja, joista on viimeisimmissä tutkimuksissa saatu lupaavia tuloksia myös levinneen rintasyövän hoidossa. HER-2 –positiivisessa rintasyövässä liitännäishoitona käytetään solunsalpaajien ohessa trastutsumabi- ja joissakin tilanteissa myös pertutsumabi-lääkettä joko suonensisäisesti tai ihonalaisesti.

Uusimmat Docrateellakin käytössä olevat hoitomenetelmät, kuten trastutsumabi-derukstekaani ja sasitutsumabigovitekaani-syöpälääkkeet parantavat tiettyjen levinnyttä rintasyöpää sairastavien potilasryhmien hoitotuloksia merkittävästi. Sasitutsumabigovitekaani-lääkkeestä on saatu myönteisiä tuloksia niin kolmoisnegatiivisen rintasyövän kuin myös hormoniherkän rintasyövän hoidossa.

ASCO 2022 -konferenssissa esiteltyjen tulosten myötä alatyyppi HER2:n luokitus on muuttumassa laajemmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampi rintasyöpäpotilas hyötyy HER2 tekijään kohdistetun lääkkeen mekanismia hyödyntävästä täsmähoidosta, trastutsumabi-derukstekaanista.

Varhaisemman vaiheen rintasyövässä on kolmoisnegatiivisessa rintasyövässä mahdollista käyttää immunologisia hoitoja (esim. pembrolitsumabi) leikkausta edeltävänä, ns. neoadjuvanttihoitona sytostaattihoitojen rinnalla. Lisäksi niillä rintasyöpäpotilailla, jotka ovat BRCA geenivirheen kantajia, voidaan harkita PARP-estäjien käyttöä osana liitännäishoitoa.

Kaikkiin lääkehoitoihin voi lääkkeestä riippuen liittyä haittoja. Haittavaikutuksia pystytään kuitenkin useimmiten tehokkaasti ennaltaehkäisemään tai vähentämään sopivilla tukitoimilla ja –lääkkeillä. Hormonihoidon tarvetta myös pohditaan usein seurannan aikana uudestaan lääkärin kanssa.

Docrateella teemme sinulle yksilöllisen suosituksen, joka perustuu syövän uusiutumisriskiin sekä arvioon eri hoitomuotojen soveltuvuudesta ja vaikuttavuudesta. Kysy lisätietoja Docrateen tarjoamista mahdollisuuksista sairaanhoitajiltamme.

Geenitesti voi paljastaa tarvitaanko sytostaattihoitoja ollenkaan

Sopiva lääkehoito on valittu perinteisesti kasvaimen levinneisyyden ja biologisten ominaisuuksien mukaan. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin paljastaneet, että merkittävä osa niistä naisista, joilla on hormoniherkkä rintasyöpä, saa näin menetellen turhaan solunsalpaajahoitoa.

Syöpäkasvainkudoksesta tehtävän, 21 geenin ilmentymää tutkivan Oncotype DX –geenitestin avulla voidaan aiempaa paremmin selvittää, kenelle solunsalpaajahoidosta ei ole hyötyä. Näin vältytään antamasta tehotonta hoitoa, johon liittyy turhaa elämänlaadun heikkenemistä.

Oncotype DX-geenitestiä hyödynnetään Docrates Syöpäsairaalassa, jos lääkäri yhdessä potilaan kanssa arvioi sen tarpeelliseksi. Tarvetta testille harkitaan jo ennen rintasyöpäleikkausta, jotta testitulosta voidaan käyttää hyväksi leikkauksen jälkeistä hoitoa suunniteltaessa. Docrateella testiä tarjotaan potilaalle silloin, kun hänen tiedetään kuuluvan ryhmään, jossa solunsalpaajahoidon hyödystä ei ole varmuutta. Lue lisää aiheesta.

 

Rintasyövän sädehoito

Säästävän leikkauksen jälkeen rinta sädehoidetaan lähes aina. Myös monelle rinnan poistoleikkauksen läpikäyneelle suositellaan sädehoitoa. Rintasyövän sädehoito vähentää merkittävästi syövän paikallisuusiutumia ja lisää elinaikaa. Rinnan lisäksi suositellaan kainalon ja usein soliskuoppa-alueen sädettämistä, mikäli kainalon imusolmukkeista on löytynyt syöpäsoluja. Rintasyöpäleikkauksen jälkeen adjuvantti- eli lisähoitona annetun sädehoidon kesto on yleensä kolme viikkoa. Hoito annetaan viitenä päivänä viikossa, yhden hoitokerran kestäessä noin 15 minuuttia.

Potilaan hoitosuunnitelma laaditaan aina yksilöllisesti potilaan tilanne huomioiden. Sädehoito on mahdollista toteuttaa myös nopeutetussa aikataulussa yhden viikon aikana. Tällöin sädehoidossa käytetään suurempia kerta-annoksia. Hoitava lääkäri tekee päätöksen sädehoitohoitojakson kestosta aina tapauskohtaisesti. Vastaanotolla käydään yhdessä potilaan kanssa läpi sädehoidon toteutus, hyödyt, haitat ja huomioidaan potilaan omat toiveet ennen lopullisen suunnitelman tekoa.

Yhdistämällä tarkkojen kuvantamistutkimusten antama informaatio nykyaikaisiin ja tarkkoihin sädehoitolaitteisiin voidaan hoidon haitat minimoida kasvaimen saadessa siitä huolimatta riittävän suuren kokonaissädeannoksen.

Tärkeä edistysaskel rintasyövän sädehoidossa on hengityspidätyksessä annettu sädehoito (DIBH eli Deep Inspiration Breath Hold technique). Docrates Syöpäsairaalassa rintasyövän leikkauksen jälkeistä sädehoitoa pyritään aina toteuttamaan hengityspidätyksessä riippumatta siitä onko syöpä ollut vasemmassa vai oikeassa rinnassa.

Hengityspidätyksessä potilas vetää keuhkot täyteen ilmaa ja on tämän jälkeen sädehoidon aikana lyhyen aikaa hengittämättä. Vapaan hengityksen jälkeen sädehoitoa annetaan taas hengityspidätyksessä. Näin menetellen voidaan vähentää tervekudosten, kuten keuhkojen, sydämen ja sepelvaltimoiden, saamaa sädeannosta, jolloin sekä akuuttien haittavaikutusten että myöhäishaittavaikutusten riski pienenee. Nykyisin myöhäishaittavaikutusten riskiin kiinnitetään erityistä huomiota, sillä yhä useampi rintasyöpäpotilas selviää syövästä.

Rintasyövän sädehoidon suunnittelu on Docrates Syöpäsairaalassa aina lääkärin, röntgenhoitajan ja sairaalafyysikon aktiivista tiimityötä.

Rintasyövän levinneisyystutkimukset

Mikäli rintasyövän paikallisen leviämisen tai biologisten ominaisuuksien eli niin sanottujen riskitekijöiden perusteella arvioidaan, että syöpä saattaa olla levinnyt eli metastasoitunut jo rintasyövän toteamisvaiheessa, tehdään ennen lopullista hoitopäätöstä tarkat levinneisyystutkimukset. Lue levinneen rintasyövän hoidosta täältä.

Lue lisää

Miksi magneettikuvauksesta on hyötyä, kun epäillään rintasyöpää?

Mammografia on yleisin rintasyövän seulontaan ja varhaisdiagnostiikkaan käytetty tutkimusmenetelmä. Joissakin tilanteissa ensisijaiseksi menetelmäksi voidaan kuitenkin suositella magneettikuvausta.

Lue lisää

Rintasyövän ennuste on hyvä, kun jäljille päästään ajoissa – Näin se onnistuu parhaiten

Mitä aiemmin rintasyöpä löydetään, sitä todennäköisempää on, ettei syöpä ole ehtinyt levitä ja sitä parempi on ennuste. Varhain löydetty rintasyöpä...

Docrateella hyödynnetään uusimpia rintasyövän lääkehoitoja

Uusia syöpälääkkeitä kehitetään koko ajan, ja jo käytössä oleville lääkkeille löydetään myös uusia käyttökohteita.

Miksi hoitaa rintasyöpää yksityisessä syöpäsairaalassa?

Yksityiseen rintasyövän hoitoon hakeudutaan muun muassa nopeuden, uusimpien ja yksilöllisten diagnostiikka- ja hoitomenetelmien sekä sinun hoitoosi ja hyvinvointiisi sitoutuneen ja...

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: uusimmat hoidot ja tutkimukset, kokeneet ammattilaiset
  • Yksilöllisyys: oma hoitotiimi, räätälöity diagnostiikka ja hoito
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16