Rintasyövän säde- ja lääkehoito

Leikkauksen jälkeen rintasyöpää hoidetaan usein sädehoidolla ja lääkkeillä. Saat tarvittavasta hoidosta yksilöllisen suosituksen, joka perustuu syövän uusiutumisriskiin sekä arvioon eri hoitomuotojen soveltuvuudesta ja vaikuttavuudesta.

Rintasyövän lääkehoito

Rintasyöpäleikkauksen jälkeen enemmistö potilaista saa suosituksen jostain lääkehoidosta. Suositus on yksilöllinen ja perustuu viimeisimpään tutkimustietoon sekä kansallisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin. Rintasyövän lääkehoitoon sisältyy tilanteesta riippuen solunsalpaajahoitoja eli sytostaattihoitoja ja/tai endokriinisiä hoitoja (hormonihoito) sekä mahdollisesti biologisia täsmälääkkeitä.

Solunsalpaajahoito koostuu yleensä kuudesta kolmen viikon välein annettavasta suonensisäisestä lääkehoitokerrasta. Lääkkeet valitaan ja jaksotetaan annettaviksi syövän uusiutumisriskin ja potilaan oletetun hoidon sietokyvyn mukaan.

Endokriinisiä hoitoja kutsutaan usein hormonihoidoiksi. Endokriinisen hoidon tavoitteena on estää naishormonin vaikutus mahdollisiin hormoniriippuvaisiin syöpäsoluihin. Hormonihoito soveltuu vain niille naisille, joiden syövässä on niin sanottuja estrogeenireseptoreita. Lääke otetaan tablettimuodossa päivittäin yleensä viiden vuoden ajan, mutta enenevissä määrin myös 10 vuoden ajan.

HER-2 –positiivisessa rintasyövässä liitännäishoitona käytetään solunsalpaajien ohessa tratsusumabi- ja joissakin tilanteissa myös pertutsumabi-lääkettä joko suonensisäisesti tai ihonalaisesti. HER-2 -lääkitys kestää vuoden, ja se annostellaan yleensä kolmen viikon välein.

Kaikkiin lääkehoitoihin voi lääkkeestä riippuen liittyä haittoja. Haittavaikutuksia pystytään kuitenkin useimmiten tehokkaasti ennaltaehkäisemään tai vähentämään sopivilla tukitoimilla ja –lääkkeillä. Hormonihoidon tarvetta myös pohditaan usein seurannan aikana uudestaan lääkärin kanssa.

Geenitesti voi paljastaa tarvitaanko sytostaattihoitoja ollenkaan

Sopiva lääkehoito on valittu perinteisesti kasvaimen levinneisyyden ja biologisten ominaisuuksien mukaan. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin paljastaneet, että merkittävä osa niistä naisista, joilla on hormoniherkkä rintasyöpä, saa näin menetellen turhaan solunsalpaajahoitoa.

Syöpäkasvainkudoksesta tehtävän, 21 geenin ilmentymää tutkivan Oncotype DX –geenitestin avulla voidaan aiempaa paremmin selvittää, kenelle solunsalpaajahoidosta ei ole hyötyä. Näin vältytään antamasta tehotonta hoitoa, johon liittyy turhaa elämänlaadun heikkenemistä.

Oncotype DX-geenitestiä hyödynnetään Docrates Syöpäsairaalassa, jos lääkäri yhdessä potilaan kanssa arvioi sen tarpeelliseksi. Tarvetta testille harkitaan jo ennen rintasyöpäleikkausta, jotta testitulosta voidaan käyttää hyväksi leikkauksen jälkeistä hoitoa suunniteltaessa. Docrateella testiä tarjotaan potilaalle silloin, kun hänen tiedetään kuuluvan ryhmään, jossa solunsalpaajahoidon hyödystä ei ole varmuutta. Lue lisää aiheesta.

 

Rintasyövän sädehoito

Säästävän leikkauksen jälkeen rinta sädehoidetaan lähes aina. Myös monelle rinnan poistoleikkauksen läpikäyneelle suositellaan sädehoitoa. Rintasyövän sädehoito vähentää merkittävästi syövän paikallisuusiutumia ja lisää elinaikaa. Rinnan lisäksi suositellaan kainalon ja usein soliskuoppa-alueen sädettämistä, mikäli kainalon imusolmukkeista on löytynyt syöpäsoluja. Rintasyöpäleikkauksen jälkeen adjuvantti- eli lisähoitona annetun sädehoidon kesto on yleensä kolme viikkoa. Hoito annetaan viitenä päivänä viikossa, yhden hoitokerran kestäessä noin 15 minuuttia.

Yhdistämällä tarkkojen kuvantamistutkimusten antama informaatio nykyaikaisiin ja tarkkoihin sädehoitolaitteisiin voidaan hoidon haitat minimoida kasvaimen saadessa siitä huolimatta riittävän suuren kokonaissädeannoksen.

Tärkeä edistysaskel rintasyövän sädehoidossa on hengityspidätyksessä annettu sädehoito (DIBH eli Deep Inspiration Breath Hold technique). Docrates Syöpäsairaalassa rintasyövän leikkauksen jälkeistä sädehoitoa pyritään aina toteuttamaan hengityspidätyksessä riippumatta siitä onko syöpä ollut vasemmassa vai oikeassa rinnassa.

Hengityspidätyksessä potilas vetää keuhkot täyteen ilmaa ja on tämän jälkeen sädehoidon aikana lyhyen aikaa hengittämättä. Vapaan hengityksen jälkeen sädehoitoa annetaan taas hengityspidätyksessä. Näin menetellen voidaan vähentää tervekudosten, kuten keuhkojen, sydämen ja sepelvaltimoiden, saamaa sädeannosta, jolloin sekä akuuttien haittavaikutusten että myöhäishaittavaikutusten riski pienenee. Nykyisin myöhäishaittavaikutusten riskiin kiinnitetään erityistä huomiota, sillä yhä useampi rintasyöpäpotilas selviää syövästä.

Rintasyövän sädehoidon suunnittelu on Docrates Syöpäsairaalassa aina lääkärin, röntgenhoitajan ja sairaalafyysikon aktiivista tiimityötä.

Rintasyövän levinneisyystutkimukset

Mikäli rintasyövän paikallisen leviämisen tai biologisten ominaisuuksien eli niin sanottujen riskitekijöiden perusteella arvioidaan, että syöpä saattaa olla levinnyt eli metastasoitunut jo rintasyövän toteamisvaiheessa, tehdään ennen lopullista hoitopäätöstä tarkat levinneisyystutkimukset. Lue levinneen rintasyövän hoidosta täältä.

Lue uusimpia tiedotteita

Julkaistu: 30.06.2021

Syöpä ei pidä kesälomaa

Kesällä lomakauden alettua tutkimuksiin ja syöpähoitoihin pääsyä voi joutua odottamaan normaalia pidempään. Potilaille odottaminen on usein raskasta, eikä se ole...

Lue lisää
Julkaistu: 21.06.2021

Docrates Syöpäsairaalan hallitukseen kaksi uutta jäsentä – ex-ministeri Laura Räty ja Miia Porkkala vannovat vakaan kasvun nimeen

Docrates Syöpäsairaala on yhtiökokouksessaan 17.6.2021 valinnut hallituksensa uusiksi jäseniksi Laura Rädyn ja Miia Porkkalan. Samalla hallituksesta jäävät pois Annakaija Lappalainen...

Lue lisää
Julkaistu: 24.05.2021

Katso ikäistesi tyypillisimmät syövät – tiettyihin asioihin pitää kiinnittää huomio jo ennen eläkeikää

Syöpää voi yleisesti pitää ikääntyvien tautina, sillä monessa syövässä ilmaantumisen huippu alkaa 70 ikävuoden tienoilla. Tietyt syövät kuitenkin korostuvat jo...

Lue lisää
Julkaistu: 05.05.2021

Uusi varhaisvaiheen lääketutkimus käynnistynyt

Docrates Syöpäsairaalassa on aloitettu uuden syöpälääkkeen varhaisen vaiheen lääketutkimus. Lue TILT Biotherapeutics’n lehdistötiedote täältä: Cancer Immunotherapy Clinical Trial

Lue lisää

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille ja hoitoon viikossa, myös epidemia-aikana
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-pe 8-16