Mikäli rintasyöpäkasvaimessa todetaan lisääntyneeseen uusiutumisriskiin viittaavia ominaisuuksia, suositellaan leikkauksen jälkeen lisähoitoja uusiutumisen ehkäisemiseksi. Useat tarvitsevat ja ottavat näitä liitännäishoitoja. Lisäksi tarpeesta riippuen voidaan tehdä ns. levinneisyystutkimuksia sen varmistamiseksi, ettei syöpäkudosta löydy muualta elimistöstä. Rintasyövän levinneisyystutkimusten tarve määräytyy poistetun kasvaimen ominaisuuksien, kainaloimusolmukelevinneisyyden sekä oireiden perusteella. Rintasyövän perinteisin levinneisyystutkimus on vartalon tietokonetomografia. Vatsan alueen tutkimusta voidaan joissain tapauksissa täydentää magneettikuvauksella. Docrateella on saatavilla myös edistykselliset FDG- ja FES-PET-TT –tutkimukset, joita käytetään tapauskohtaisesti. Luustokartta voidaan korvata nykyisin myös fluoridi PET-TT –tutkimuksella.

Rintasyövän lääkehoito

Docrateen lääkärit antavat leikkauksen jälkeen suosituksen tarvittavasta lääkehoidosta. Suositus on yksilöllinen ja perustuu viimeisimpään tutkimustietoon sekä kansallisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin. Lääkehoitoon sisältyy tapauksesta riippuen solunsalpaajahoitoja (eli sytostaattihoitoja) ja/tai endokriinisiä hoitoja sekä mahdollisesti biologisia lääkkeitä.

HER-2 –positiivisessa rintasyövässä liitännäishoitona käytetään solunsalpaajien ohessa tratsusumabi-injektiovalmistetta (kauppanimi Herceptin), joka on saanut hiljattain Kela-korvattavuuden yksityisessä hoidossa käytettynä.

Solunsalpaajahoito koostuu yleensä kuudesta kolmen viikon välein annettavasta suonensisäisestä lääkehoitokerrasta. Endokriinisiä hoitoja kutsutaan usein hormonihoidoiksi. Endokriinisen hoidon tavoitteena on estää naishormonin vaikutukset mahdollisiin hormoniriippuvaisiin syöpäsoluihin. Hoito otetaan tablettimuodossa päivittäin yleensä 5 vuoden ajan. Lääkehoitoihin liittyy vaihtelevasti haittavaikutuksia, joiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon kiinnitämme erityistä huomiota.

Rintasyövän sädehoito

Säästävän leikkauksen jälkeen rinta sädehoidetaan käytännössä aina. Sädehoito vähentää merkittävästi syövän paikallisuusiutumia ja lisää elinaikaa. Rinnan lisäksi suositellaan myös kainalon ja soliskuoppa-alueen sädettämistä, mikäli poistetuista imusolmukkeista löytyy syöpäsoluja. Leikkauksen jälkeen adjuvantti- eli lisähoitona annettavan rintasyövän sädehoidon kesto on yleensä 4-6 viikkoa. Hoito annetaan viitenä päivänä viikossa, kerralla kokonaisuudessaan noin 15 minuuttia.

Yhdistämällä tarkkojen kuvantamistutkimusten antama informaatio nykyaikaisiin ja tarkkoihin sädehoitolaitteisiin voidaan hoidon haitat minimoida ja kasvain saa siitä huolimatta entistä suuremman säteilyannoksen. Rintasyövän sädehoidon suunnittelu on Docrates Syöpäsairaalassa aina lääkärin, röntgenhoitajan ja sairaalafyysikon aktiivista tiimityötä.

 

 

 

 

 

 

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille 1-2 päivässä, hoitoon viikossa
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
Ajanvaraus ja neuvonta 010 773 2000 (ma-to 8-18, pe 8-16)