Skip to content
Öppna menu

Läkemedels- och strålbehandling av bröstcancer

Om egenskaper som tyder på ökad risk för att cancern förnyas konstateras i cancertumören, rekommenderas tilläggsbehandlingar efter operationen för att minimera återfallsrisken. Många patienter behöver dessa behandlingar.

Läkemedelsbehandling av bröstcancer

Docrates läkare ger en rekommendation för nödvändig läkemedelsbehandling efter operationen. Rekommendationen är individuell och grundar sig på de senaste forskningsrönen samt nationella och internationella behandlingsrekommendationer. I läkemedelsbehandlingen ingår, beroende på fallet, cytostatikabehandlingar och/eller endokrina behandlingar samt eventuella biologiska läkemedel.

Cytostatikabehandling består oftast av sex läkemedelsbehandlingar som ges intravenöst med tre veckors mellanrum. Läkemedlen väljs och periodiseras utgående från risken för återfall och patientens antagna läkemedelstolerans.

Endokrina behandlingar kallas ofta för hormonbehandlingar. Målet med endokrin behandling är att hindra det kvinnliga hormonets effekter på eventuella hormonberoende cancerceller. Hormonbehandling lämpar sig enbart för patienter som har så kallade östrogenreceptorer i sina tumörer. Oftast tas behandlingen i tablettform dagligen i fem år, men alltmer också i 10 år.

Vid HER-2-positiv bröstcancer används som adjuvant behandling förutom cytostatika även trastuzumab och i vissa fall också pertuzumab antingen intravenöst eller subkutant. HER-2-medicineringen pågår ett år och administreras i allmänhet med tre veckors mellanrum.

Läkemedelsbehandlingarna har biverkningar i varierande mån och vi lägger stor vikt på att förebygga och behandla dessa. Behovet av hormonbehandling diskuteras ofta på nytt med läkaren under uppföljningen.

Gentest kan avslöja om cytostatikabehandling alls behövs

När det gäller att välja en lämplig läkemedelsbehandling har man traditionellt utgått från tumörens spridning och biologiska egenskaper. Ny forskning har emellertid visat att detta förfarande leder till att en stor del av de kvinnor som har hormonkänslig bröstcancer får cytostatikabehandling i onödan.

Med hjälp av gentestet Oncotype DX, som tas från tumörvävnaden och som analyserar förekomsten av 21 gener, kan man bättre än tidigare få reda på vilka patienter som inte har någon nytta av cytostatikabehandling. På så sätt kan man undvika att ge effektlösa behandlingar som i onödan försämrar patientens livskvalitet.

På Docrates Cancersjukhus används gentestet Oncotype DX vid behov, om läkaren i samråd med patienten bedömer att det är nödvändigt. Testbehovet övervägs redan före bröstcanceroperationen, eftersom testresultatet då kan utnyttjas i planeringen av behandlingen efter operationen. Docrates erbjuder testet till patienter som man vet tillhör en grupp där det är osäkert om cytostatikabehandling är till någon nytta. Läs mer om ämnet.

Strålbehandling av bröstcancer

Efter en sparande operation (där man behåller så mycket som möjligt av det friska bröstet) bestrålas bröstet i praktiken alltid. Strålbehandling rekommenderas också till många kvinnor som genomgått mastektomi. Strålbehandlingen minskar betydligt risken för att cancern förnyas lokalt och ökar livslängden. Förutom bröstet rekommenderas också att armhålan och nyckelbensgropen bestrålas, om cancerceller hittats i de borttagna lymfkörtlarna. Längden på strålbehandlingen som ges som adjuvantbehandling, dvs. tilläggsbehandling, efter operationen är vanligtvis tre veckor. Behandling ges fem gånger i veckan, cirka 15 minuter åt gången.

Genom att kombinera den information som de avancerade diagnostiska undersökningarna ger med noggranna strålbehandlingsapparater, kan behandlingens skadeverkningar minimeras och själva tumören få en allt större stråldos.

Ett viktigt framsteg i strålterapi för bröstcancer är så kallad DIBH (Deep Inspiration Breath Hold). Docrates Cancersjukhuset syftar till att behandla alla bröstcancerpatienter med DIBH teknik oavsett om cancer är i vänster eller höger bröst.

Om DIBH används, drar patienten först lungorna fullt med luft och därefter håller andan en kort tid då strålning ges. Efter ett kort fritt andetag ges strålbehandling igen med DIBH. Genom att göra det, kan man minska strålningdosen till de friska vävnader som lungor, hjärta och kranskärl, vilket resulteras i minskad risk för både akuta och senare biverkningar. Idag får risken för senare biverkningar särskild uppmärksamhet eftersom allt fler bröstcancerpatienter överlever.

Strålbehandlingen planeras alltid på Docrates Cancersjukhus i nära samarbete mellan läkare, röntgensköterska och sjukhusfysiker.

Undersökningar av bröstcancerns spridning

Om man på basis av bröstcancerns lokala spridning eller biologiska egenskaper, dvs. så kallade riskfaktorer, misstänker att cancern kan ha spridit sig och bildat metastaser redan i det skedet när bröstcancern konstateras gör man noggranna undersökningar av cancerns spridning innan det slutliga behandlingsbeslutet fattas.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)