Skip to content

Företagets historia

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors började sin verksamhet 2007. Cancersjukhus är en spetsenhet som är specialiserad på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar. Docrates Cancersjukhus är känt för banbrytande cancervård och snabba behandlingsvägar.

Timo Joensuu, MD, docent och professor, specialistläkare i cancersjukdomar och strålbehandling, hade en vision om ett cancersjukhus med patienten i fokus för att tillgodose alla behov som en cancerpatient har. Fysikerna Pekka Aalto och Harri Puurunen, som trodde på det ambitiösa projektet, kom strax med och började förverkliga det.

Docrates Ab grundades 2006 och den egentliga verksamheten kom igång redan i oktober 2007. Då började cancerbehandlingarna i utrymmen vid Eira sjukhus, där Docrates verkade som ett center för specialistmottagning och läkemedelsbehandlingar. Nu kom också små aktieägare med i projektet.

Sjukhuset började sin verksamhet 2007, och i april 2009 öppnades det fina sjukhuset på Busholmen som planerats enligt våra önskemål för heltäckande vård av cancerpatienter. Då infördes också strålbehandlingstjänster och bilddiagnostiska tjänster i serviceutbudet. Nu kom också Aava Terveyspalvelut med som största aktieägare.

Viktiga milstolpar inom cancerbehandling

Viktiga milstolpar i införandet av de senaste behandlingsformerna på sjukhuset är bland annat den första immunterapin för bröstcancerpatienter i Finland år 2015 och strålbehandling för avancerad prostatacancer, som infördes år 2017. Radionuklidterapi gör det möjligt att effektivt förstöra metastaser som har spridit sig utanför skelettet och in i benvävnaden utan allvarliga biverkningar.

Docrates använder de senaste behandlingarna för spridd bröstcancer, t.ex. trastuzumab-deruxtekan och sacituzumabgovitekan, som ökar den förväntade livslängden för personer med spridd bröstcancer. Vårdmetoderna lindrar också symptomen och gör det möjligt att erbjuda vård för allt fler människor.

År efter år har vi utvecklat vårt sjukhus – alltid ett steg före cancern

– År efter år har vi utvecklat vårt sjukhus genom expansion, rekrytering av ett stort antal av de bästa specialisterna, de senaste utrustningsinvesteringarna och läkemedelsbehandlingarna. Det är viktigt för oss att våra patienter inte behöver vänta när det finns misstankar om cancer eller när diagnosen har fastställts, utan att de får komma till grundliga undersökningar och vård utan dröjsmål. Uppföljningen efter vården fortsätter med en regelbunden nättjänst som mäter livskvalitet. Genom att inleda vården utan dröjsmål vill vi minimera inte bara risken för aggressiv cancerspridning, utan också det mänskliga lidande som väntan orsakar. Vi har omfattande modeller för tidig upptäckt av cancer och användningen av dem har ökat avsevärt under åren, säger Ilpo Tolonen, verkställande direktör, Docrates Cancersjukhus.

Utländska patienter har behandlats på Docrates i mer än tio år. Docrates har sedan år 2019 vårdat 2 500 utländska patienter från över 60 länder. Docrates Cancersjukhus har erbjudit individuell och snabb cancervård i över 15 år.

Artikel

Mannen bakom Docrates Cancersjukhus

Vid mitten av 00-talet bestämde sig Timo Joensuu för att grunda Nordens första privata sjukhus specialiserat på cancervård. Han inspirerades...