Skip to content

Försäljning och partners

Docrates samarbetar med den offentliga sektorn, försäkringsbolag och företagskunder.

Ta kontakt med vår personal som ansvarar för försäljning och partnerskap.

Jani Mikkola

Kommersiell chef
+358 050 577 9444

Johanna Baarman

Nordisk kundchef
+358 50 500 1829

Samarbetspartners

På Docrates cancersjukhus får varje patient sitt eget vårdteam som består av Docrates multiprofessionella experter samt experter från vårt omfattande samarbetsnätverk.

Vårt samarbetsnätverk består av:

Sjukhus och kliniker

Läkarcentralen Aava

Läkarcentralen Aava är ett finländskt familjeföretag med läkarcentraler i olika delar av Finland. Aava och Docrates samarbetar inom avancerad bröst- och hudcancerkirurgi samt behandlingsprocessen för företagshälsovårds- och cancerpatienter.

AccessCare

AccessCare erbjuder Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i Stockholm och de arbetar på uppdrag av Region Stockholm. ASIH riktas till patienter med ett allvarligt sjukdomstillstånd som kräver koppling till vårdgivare dygnet runt. Docrates har möjlighet att remittera patienter som bor i Stockholm i områdena Norrmalm, Gamla Stan, Södermalm, Kungsholmen, Östermalm, Solna och Lidingö till ASIH AccessCare.

Orton

Orton är ett privatsjukhus för krävande specialistvård som ägs av HUS. Orton och Docrates samarbetar för en snabb och individuell cancerbehandlingsprocess.

Terveystalo

Terveystalo är Finlands största hälsovårdsföretag. Terveystalo och Docrates samarbetar inom avancerad bröstcancerkirurgi samt behandlingsprocessen för företagshälsovårds- och cancerpatienter.

Radiologikeskus

Radiologikeskus tillhandahåller avbildningstjänster till offentliga organ och företag i olika delar av Finland. Radiologikeskus och Docrates samarbetar för en snabb och individuell diagnostik och vård av bröstcancer.

Perituskliniken

Perituskliniken är ett privat specialistsjukhus inom urologi i Lund vars mål är att nå behandlingsresultat i världsklass och erbjuda vård utan väntan. Perituskliniken erbjuder toppmoderna lokaler och utrustning inklusive fyra operationssalar varav en är utrustad med en operationsrobot. De erbjuder även diagnostiska undersökningar med skiktröntgen med eller utan spårsubstans (PET-DT) samt magnetkamera (MRT). På urologmottagningen har de den senaste tekniska utrustningen för att genomföra diagnostik.

Aleris Christinakliniken

Christinakliniken är en privat onkologmottagning i Stockholm som ägs av Aleris. Christinakliniken erbjuder t.ex bröstcancerutredningar och -behandlingar, second opinion efter cancerdiagnos och medicinsk behandling av prostatacancer utan väntetid.

BonCura

BonCura är en privatmottagning i Solna med specialistmottagning inom cancer och palliativ vård. De erbjuder stöd för både patienten och anhöriga.

Andra samarbetspartners

Curium

Curium är världens ledande tillverkare av radioaktiva läkemedel. Samarbetet mellan Curium och Docrates gör det möjligt för cancerpatienterna att få de nyaste diagnostiska PET-avbildningarna och den nyaste radionuklidterapin.

 

Vita Laboratorier

Vita Laboratoriot är ett finländskt familjeföretag som tillhandahåller högkvalitativa laboratorietjänster. Samarbetet mellan Vita Laboratoriot och Docrates möjliggör högklassig och snabb laboratoriediagnostik av cancer.

Läs mer

Utbyggnaden av Docrates Cancersjukhus slutförd – utökat tjänsteutbud

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors erbjuder allt mångsidigare utbud av tjänster, särskilt för kunder med misstänkt cancer och i behov av...

Läs mer

Snabbt till undersökningar och vård – på Docrates skräddarsys vården alltid individuellt för bröstcancerpatienter

En knöl i bröstet eller en bröstcancerdiagnos kan skapa mycket oro. Ur patientens synvinkel är det viktigt att snabbt uppsöka...

Tuomo Alanko vid Docrates Cancersjukhus vald till Årets forskare

På Forumet för kliniska prövningar den 26 oktober 2023 belönades årets forskningsexperter i Finland. Vid forumet valdes Tuomo Alanko vid...

Individuellt anpassad fysioterapi för cancerpatienter

Fysioterapi erbjuder ett brett utbud av metoder och terapier som förbättrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos cancerpatienter i alla stadier av...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)