Skip to content

Ge inte cancern försprång – våra tjänster i tidig riskbedömning av cancer

Med tanke på behandlingsresultat och förväntad livslängd är det viktigt att hitta cancern i tid. Docrates erbjuder en tjänst för tidig riskbedömning av cancer samt en servicehelhet för tidig upptäckt och diagnostisering av förstadier av cancer.

Som en privat aktör på marknaden, kan vi erbjuda ett komplement till screeningtjänsterna på den offentliga sektorn. Om du känner oro överlag eller på grund av cancerhistoria i släkten, stigande ålder eller ifall din ålder inte ger dig rätt till screening, är du välkommen att kontakta oss. Du kan boka tid för en personlig riskbedömning hos någon av våra specialister. Du kan även välja en undersökning utan att uppsöka läkare.

Dessa tidiga riskbedömningstjänster är i huvudsak ämnade för patienter som inte har några symptom. Ifall du har symptom eller misstänker att du har cancer, skall du vara direkt i kontakt med vår tidsbokning. Våra sjukskötare gör en första bedömning av din situation och ordnar med en första mottagning till någon av våra cancerspecialister. Vi har inga väntetider.

 

Tjänster för tidig cancerdiagnostisering

Bröstcancer: Magnetundersökning

Magnetundersökning av brösten är en av de känsligaste metoderna för att upptäcka bröstcancer.  Undersökningen är säker, eftersom den inte ger strålningsbelastning som vid mammografi. Magnetundersökning kan vid behov kompletteras med mammografi och ultraljudsundersökning. Enligt internationella rekommendationer är magnetundersökning lämplig för att övervaka risken för bröstcancer i stället för mammofrafi eller tillsammans med mammografi speciellt för de som hör till riskgruppen och årligen för alla kvinnor över 40 år och varannat år till kvinnor över 50 år som ett komplement till det offentliga screeningen.

Magnetundersöking som tidig diagnostisering 562 € + expeditionsavgift 32 €.

Läs mer

Prostatacancer: PSA-test

Vid tidig diagnostisering av prostatacancer kan man dra nytta av PSA-testet, som är ett blodprov. Docrates Cancersjukhus rekommenderar som regel PSA-mätning för män från 45 år framåt. Om cancer har förekommit i den nära släkten, lönar det sig att påbörja testerna och uppföljningen redan tidigare. Du kan komma på PSA-test utan tidsbokning. Betala PSA-testet i förväg på nätet.

PSA-test 78 €.

Läs mer

Tarmcancer: FIT-test

Testet som används vid screening för tarmcancer heter FIT-test. Med FIT-testet letar man efter dolt blod i avföringen. Docrates Cancersjukhus rekommenderar blodtest av avföringen för att upptäcka risk för tarmcancer för både män och kvinnor från 50 år framåt med tre års intervaller. Patienten gör testet själv i sitt hem och skickar det till laboratoriet per post.

FIT-test 100 €.

Läs mer

Hudcancer: Mottagning med en specialist i hudsjukdomer och en dermatologisk undersökning

Regelbundna undersökningar av huden rekommenderas särskilt till personer som har rikligt med födelsemärken, i vars närmaste släkt förekommer melanom och/eller upprepade gånger har bränt sig i solen eller har exponerats för mycket solsken.

En hudcancerundersökning vid Docrates Cancersjukhus består av en dermatologisk undersökning av en dermatolog samt en intervju med kunden.

Mottagning med en specialist i hudsjukdomer och en dermatologisk undersökning 192 € + expeditionsavgift 32 €.

Läs mer

Riskkartläggning vid tidig diagnostisering av lungcancer

Onkologen bedömar behovet av nödvändiga diagnostiska undersökningar på basis av dina symtom, din individuella medicinska historia, din ålder och andra riskfaktorer och gör upp en individuell undersökningsplan för dig. Den kan innehålla till. ex. datortomografi av lungorna, som ger mer exakt ingormation om lungornas läge än vad den vanliga röntgenundersökningen ger.

Mottagning med en cancerläkare och riskkartläggning av lungcancer fr.o.m. 274 € + expeditionsavgift 32 €.

Läs mer

Individanpassad kartläggning av cancerrisk

Onkologen bedömer behovet av tjänster för tidig riskbedömning av cancer på basis av din individuella medicinska historia, din ålder, din släkthistoria och möjliga symptom. Efter kartläggningen gör läkaren upp en individuell undersöknings- och uppföljningsplan för dig.

Läkaren kan också rekommendera andra undersökningar än de som anges på denna sida.

Mottagning med en cancerläkare (30  min.) och riskkartläggning 274 + expeditionsavgift 32 €.

Läs mer

Misstänker du cancer? Har du fått en cancerdiagnos?

Ifall du har symptom eller misstänker att du har cancer, skall du vara direkt i kontakt med vår tidsbokning. Våra sjukskötare gör en första bedömning av din situation och ordnar med en första mottagning till någon av våra cancerspecialister. Vi har inga väntetider.

Vid misstanke om cancer är det viktigt med snabb diagnos och stöd – cancerläkaren finns nära dig

Cancer. Bara ordet får hjärtat att slå snabbare och huvudet att fyllas av frågor. Vad händer om jag får cancer?...

Läs mer

Docrates Cancersjukhus erbjuder information och vägledning i Stockholm 

På vår kundservice i Stockholm möter du en sjuksköterska, vår nordiska koordinator, för ett personligt samtal. Vi har tid att...

Docrates utökar verksamheten inom endoskopi

För att möta det ökade behovet av endoskopitjänster inleder Docrates Cancersjukhus gastrointestinal endoskopiverksamhet för tidig upptäckt och diagnostik av cancer....

Jenni Marko utsedd till HR-direktör på Docrates Cancersjukhus

Jenni Marko, EM, har utsetts till HR-direktör och medlem i ledningsgruppen på Docrates Cancersjukhus från och med den 13 februari...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)