Ge inte cancern försprång – våra tjänster i tidig riskbedömning av cancer

Med tanke på behandlingsresultat och förväntad livslängd är det viktigt att hitta cancern i tid. Docrates erbjuder en tjänst för tidig riskbedömning av cancer samt en servicehelhet för tidig upptäckt och diagnostisering av förstadier av cancer.

Som en privat aktör på marknaden, kan vi erbjuda ett komplement till screeningtjänsterna på den offentliga sektorn. Om du känner oro överlag eller på grund av cancerhistoria i släkten, stigande ålder eller ifall din ålder inte ger dig rätt till screening, är du välkommen att kontakta oss. Du kan boka tid för en personlig riskbedömning hos någon av våra specialister. Du kan även välja en undersökning utan att uppsöka läkare.

Dessa tidiga riskbedömningstjänster är i huvudsak ämnade för patienter som inte har några symptom. Ifall du har symptom eller misstänker att du har cancer, skall du vara direkt i kontakt med vår tidsbokning. Våra sjukskötare gör en första bedömning av din situation och ordnar med en första mottagning till någon av våra cancerspecialister. Vi har inga väntetider.

 

Tjänster för tidig cancerdiagnostisering

Bröstcancer: Magnetundersökning

Magnetundersökning av brösten är en av de känsligaste metoderna för att upptäcka bröstcancer.  Undersökningen är säker, eftersom den inte ger strålningsbelastning som vid mammografi. Magnetundersökning kan vid behov kompletteras med mammografi och ultraljudsundersökning. Enligt internationella rekommendationer är magnetundersökning lämplig för att övervaka risken för bröstcancer i stället för mammofrafi eller tillsammans med mammografi speciellt för de som hör till riskgruppen och årligen för alla kvinnor över 40 år och varannat år till kvinnor över 50 år som ett komplement till det offentliga screeningen.

Magnetundersöking som tidig diagnostisering 540 € + expeditionsavgift 31 €.

Läs mer

Prostatacancer: PSA-test

Vid tidig diagnostisering av prostatacancer kan man dra nytta av PSA-testet, som är ett blodprov. Docrates Cancersjukhus rekommenderar som regel PSA-mätning för män från 45 år framåt. Om cancer har förekommit i den nära släkten, lönar det sig att påbörja testerna och uppföljningen redan tidigare. Du kan komma på PSA-test utan tidsbokning. Betala PSA-testet i förväg på nätet.

PSA-test 69 €.

Läs mer

Tarmcancer: FIT-test

Testet som används vid screening för tarmcancer heter FIT-test. Med FIT-testet letar man efter dolt blod i avföringen. Docrates Cancersjukhus rekommenderar blodtest av avföringen för att upptäcka risk för tarmcancer för både män och kvinnor från 50 år framåt med tre års intervaller. Patienten gör testet själv i sitt hem och skickar det till laboratoriet per post.

FIT-test 89 €.

Läs mer

Hudcancer: Mottagning med en specialist i hudsjukdomer och en dermatologisk undersökning

Regelbundna undersökningar av huden rekommenderas särskilt till personer som har rikligt med födelsemärken, i vars närmaste släkt förekommer melanom och/eller upprepade gånger har bränt sig i solen eller har exponerats för mycket solsken.

En hudcancerundersökning vid Docrates Cancersjukhus består av en dermatologisk undersökning av en dermatolog samt en intervju med kunden.

Mottagning med en specialist i hudsjukdomer och en dermatologisk undersökning 312 € + expeditionsavgift 29 €.

Läs mer

Riskkartläggning vid tidig diagnostisering av lungcancer

Onkologen bedömar behovet av nödvändiga diagnostiska undersökningar på basis av dina symtom, din individuella medicinska historia, din ålder och andra riskfaktorer och gör upp en individuell undersökningsplan för dig. Den kan innehålla till. ex. datortomografi av lungorna, som ger mer exakt ingormation om lungornas läge än vad den vanliga röntgenundersökningen ger.

Mottagning med en cancerläkare och riskkartläggning av lungcancer fr.o.m. 282 €

Läs mer

Individanpassad kartläggning av cancerrisk

Onkologen bedömer behovet av tjänster för tidig riskbedömning av cancer på basis av din individuella medicinska historia, din ålder, din släkthistoria och möjliga symptom. Efter kartläggningen gör läkaren upp en individuell undersöknings- och uppföljningsplan för dig.

Läkaren kan också rekommendera andra undersökningar än de som anges på denna sida.

Mottagning med en cancerläkare (30  min.) och riskkartläggning 282 €

Läs mer

Ifall du misstänker att du har cancer eller ifall du redan har cancer

Ifall du har symptom eller misstänker att du har cancer, skall du vara direkt i kontakt med vår tidsbokning. Våra sjukskötare gör en första bedömning av din situation och ordnar med en första mottagning till någon av våra cancerspecialister. Vi har inga väntetider.

Läs mera

/

Mikael Lagström: Nu ska jag leva livet fullt ut varje stund

När Mikael Lagström, 67, som hade avancerad och aggressiv prostatacancer, sökte sig till Docrates för cancerbehandling hoppades han på att...

Läs mer
/

Prognosen för bröstcancer är god, när sjukdomen upptäcks i tid – Så här lyckas det bäst

Tid till 3 D-mammografi och magnetundersökning av brösten fås snabbt på Docrates Cancersjukhus i Finland. Ju snabbare bröstcancer upptäcks, desto...

Läs mer
/

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
/

Tarmcancer – en vanlig sjukdom som man talar tyst om

Tarmcancer hör till de vanligaste cancerformerna i Sverige och Finland, och antalet fall ökar ständigt. Faktorer som påverkar ökningen av...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)