Skip to content
Öppna menu

Cancer i bukspottkörteln (pankreascancer)

Cancer i bukspottkörteln, som kallas även pankreascancer, är en av de allvarligaste cancersjukdomarna, eftersom endast några av dem som insjuknat är vid liv fem år efter diagnosen. Dessutom upptäcks sjukdomen sällan på ett tidigt stadium. Cancer i bukspottkörteln uppstår när friska celler i bukspottkörtelvävnaden börjar växa till elakartade tumörer. Av okänd anledning blir bukspottkörtelcancer allt vanligare. Den vanligaste typen av cancer i bukspottkörteln kallas adenocarcinom, det vill säga körtelcancer, dessutom finns det ett mindre antal sällsynta undertyper, som neuroendokrina tumörer.

Sjukdomsrisk för bukspottkörtelcancer

Cancer i bukspottkörteln är en sjukdom som liksom de andra cancerformerna främst drabbar äldre människor, oftast i 70-årsålder. Alla faktorer som kan påverka uppkomsten av cancer i bukspottkörteln är inte kända, men rökning (särskilt bland män), kronisk inflammation i bukspottkörteln och diabetes verkar ha ett tydligt samband med bukspottkörtelcancer. Alkohol är en indirekt orsak till cancer i bukspottkörteln, eftersom riklig användning kan orsaka kronisk inflammation vilket i sin tur är en av de faktorer som ökar risken för cancer. Rökning, även snusanvändning, ökar risken för att insjukna i bukspottkörtelcancer. Även ärftliga faktorer påverkar. Vem som helst kan dock drabbas.

Symptom på bukspottkörtelcancer

Cancer i bukspottkörteln är en lömsk sjukdom eftersom den inledningsvis kan ha ett fåtal symtom, eller inga alls. De vanligaste symtomen, som ofta visar sig först vid en redan långt framskriden cancer, är viktminskning, smärta i övre delen av buken, ryggsmärta och att huden och ögonvitor färgas gula. Tarmens funktion kan förändras och det kan förekomma diarré och illamående, till och med kräkningar. Hos ett fåtal patienter kan en akut inflammation i bukspottkörteln vara tecken på cancer.

Diagnostisering av bukspottkörtelcancer

Flera olika metoder används för att undersöka bukspottkörteln. Vid diagnostiseringen används till exempel ultraljudsundersökning, datortomografi (DT), magnetisk resonanstomografi (MRI) och nålbiopsi. Man kan också leta efter tumörmarkören CA 19-9 i blodet. CA 19-9 är ett ämne som utsöndras av cancercellerna och det förekommer i serum hos 80 procent av alla patienter med cancer i bukspottkörteln. Denna tumörmarkör är dock otillförlitlig och kan därför inte användas vid screening.

Behandling av bukspottkörtelcancer

Den främsta behandlingsformen vid lokal bukspottkörtelcancer är kirurgi. Operationen är inte alltid botande, eftersom man sällan kan avlägsna all cancervävnad. Genom att operera kan man även lindra patientens symtom, om till exempel gallgångarna är blockerade.

Cytostatika eller en kombination av cytostatika och strålbehandling före operationen används i allt högre utsträckning eftersom de kan förbättra prognosen vid lokal bukspottkörtelcancer. Bukspottskörtelcancer som inte lämpar sig för operativ behandling behandlas i regel med cytostatika.

Vid cytostatikabehandling finns det flera olika alternativ. Läkemedelsbehandlingens totala längd är beroende av behandlingens effekt och patientens allmäntillstånd. Behandlingen har biverkningar och patienten måste därför måste ha ett relativt bra allmäntillstånd. Cytostatikabehandling botar inte cancer, men den lindrar symtom och förlänger den förväntade livslängden.

Behandling av bukspottkörtelcancer på Docrates Cancersjukhus

När det finns misstanke om bukspottkörtelcancer eller om patienten har fått en cancerdiagnos får patienten utan dröjsmål och utan remiss tid på vår mottagning. Våra sakkunniga har flera års erfarenhet av cancerbehandling och är engagerade i sitt arbete. Vår vänliga personal förstår de rädslor och bekymmer som cancer ger upphov till och ger därför sitt stöd redan vid den första kontakten.

Våra experter i bukspottkörtelcancer

Vårt behandlingsteam som är insatt i bukspottkörtelcancer erbjuder patienterna en skräddarsydd och övergripande diagnostik och behandling. Vi behandlar patienterna enligt de nyaste internationella och nationella vårdrekommendationerna.

I behandlingsteamet ingår flera specialistläkare, hit hör onkologer, isotopläkare, radiologer, gastroenterologer, patologer och sjukskötare som alla är erfarna sakkunniga i fråga om cancerbehandling. Det här multiprofessionella behandlingsteamet samarbetar intensivt för en exakt diagnos och för att ta fram den bästa möjliga vårdplanen. På Docrates har man även möjlighet att delta i för patienten avgiftsfria kliniska läkemedelsprövningar. Vi erbjuder dessutom stödtjänster som till exempel fysioterapi och näringsterapi.

 

Läs mer

Svenska patienters kundtjänst centraliseras till Helsingfors

Infopunkten för Docrates i Stockholm stänger i slutet av maj 2024. Från och med nu hanteras alla förfrågningar och tidsbokningar...

Läs mer

Kundmeddelande 21 Maj 2024

Docrates Cancersjukhus fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades den 16 maj 2024. Affären kräver godkännande från konkurrensmyndigheten för...

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)