Cancer i bukspottkörteln

Cancer i bukspottkörteln är en av de allvarligaste cancersjukdomarna, eftersom endast några av dem som insjuknat är vid liv fem år efter diagnosen. Dessutom upptäcks sjukdomen sällan på ett tidigt stadium. Cancer i bukspottkörteln uppstår när friska celler i bukspottkörtelvävnaden börjar växa till elakartade tumörer. Av okänd anledning blir bukspottkörtelcancer allt vanligare. Den vanligaste typen av cancer i bukspottkörteln kallas adenocarcinom, det vill säga körtelcancer, dessutom finns det ett mindre antal sällsynta undertyper, som neuroendokrina tumörer.

Sjukdomsrisk för bukspottkörtelcancer

Cancer i bukspottkörteln är en sjukdom som liksom de andra cancerformerna främst drabbar äldre människor, oftast i 70-årsålder. Alla faktorer som kan påverka uppkomsten av cancer i bukspottkörteln är inte kända, men rökning (särskilt bland män), kronisk inflammation i bukspottkörteln och diabetes verkar ha ett tydligt samband med bukspottkörtelcancer. Alkohol är en indirekt orsak till cancer i bukspottkörteln, eftersom riklig användning kan orsaka kronisk inflammation vilket i sin tur är en av de faktorer som ökar risken för cancer. Rökning, även snusanvändning, ökar risken för att insjukna i bukspottkörtelcancer. Även ärftliga faktorer påverkar. Vem som helst kan dock drabbas.

Symptom på bukspottkörtelcancer

Cancer i bukspottkörteln är en lömsk sjukdom eftersom den inledningsvis kan ha ett fåtal symtom, eller inga alls. De vanligaste symtomen, som ofta visar sig först vid en redan långt framskriden cancer, är viktminskning, smärta i övre delen av buken, ryggsmärta och att huden och ögonvitor färgas gula. Tarmens funktion kan förändras och det kan förekomma diarré och illamående, till och med kräkningar. Hos ett fåtal patienter kan en akut inflammation i bukspottkörteln vara tecken på cancer.

Diagnostisering av bukspottkörtelcancer

Flera olika metoder används för att undersöka bukspottkörteln. Vid diagnostiseringen används till exempel ultraljudsundersökning, datortomografi (DT), magnetisk resonanstomografi (MRI) och nålbiopsi. Man kan också leta efter tumörmarkören CA 19-9 i blodet. CA 19-9 är ett ämne som utsöndras av cancercellerna och det förekommer i serum hos 80 procent av alla patienter med cancer i bukspottkörteln. Denna tumörmarkör är dock otillförlitlig och kan därför inte användas vid screening.

Behandling av bukspottkörtelcancer

Den främsta behandlingsformen vid lokal bukspottkörtelcancer är kirurgi. Operationen är inte alltid botande, eftersom man sällan kan avlägsna all cancervävnad. Genom att operera kan man även lindra patientens symtom, om till exempel gallgångarna är blockerade.

Cytostatika eller en kombination av cytostatika och strålbehandling före operationen används i allt högre utsträckning eftersom de kan förbättra prognosen vid lokal bukspottkörtelcancer. Bukspottskörtelcancer som inte lämpar sig för operativ behandling behandlas i regel med cytostatika.

Vid cytostatikabehandling finns det flera olika alternativ. Läkemedelsbehandlingens totala längd är beroende av behandlingens effekt och patientens allmäntillstånd. Behandlingen har biverkningar och patienten måste därför måste ha ett relativt bra allmäntillstånd. Cytostatikabehandling botar inte cancer, men den lindrar symtom och förlänger den förväntade livslängden.

Behandling av bukspottkörtelcancer på Docrates Cancersjukhus

När det finns misstanke om bukspottkörtelcancer eller om patienten har fått en cancerdiagnos får patienten utan dröjsmål och utan remiss tid på vår mottagning. Våra sakkunniga har flera års erfarenhet av cancerbehandling och är engagerade i sitt arbete. Vår vänliga personal förstår de rädslor och bekymmer som cancer ger upphov till och ger därför sitt stöd redan vid den första kontakten.

Våra experter i bukspottkörtelcancer

Vårt behandlingsteam som är insatt i bukspottkörtelcancer erbjuder patienterna en skräddarsydd och övergripande diagnostik och behandling. Vi behandlar patienterna enligt de nyaste internationella och nationella vårdrekommendationerna.

I behandlingsteamet ingår flera specialistläkare, hit hör onkologer, isotopläkare, radiologer, gastroenterologer, patologer och sjukskötare som alla är erfarna sakkunniga i fråga om cancerbehandling. Det här multiprofessionella behandlingsteamet samarbetar intensivt för en exakt diagnos och för att ta fram den bästa möjliga vårdplanen. På Docrates har man även möjlighet att delta i för patienten avgiftsfria kliniska läkemedelsprövningar. Vi erbjuder dessutom stödtjänster som till exempel fysioterapi och näringsterapi.

 

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)