Cancer i bukspottkörteln är en av de allvarligaste cancersjukdomarna, eftersom endast några procent av dem som insjuknat är vid liv fem år efter diagnosen. Dessutom upptäcks sjukdomen sällan på ett tidigt stadium. Cancer i bukspottkörteln uppstår när friska celler i bukspottkörtelvävnaden börjar växa till elakartade tumörer. Av okänd anledning blir bukspottkörtelcancer allt vanligare. Den vanligaste typen av cancer i bukspottkörteln kallas adenocarcinom, det vill säga körtelcancer, dessutom finns det ett mindre antal sällsynta undertyper, som cancer i bukspottkörtelns cellöar.

Sjukdomsrisk för bukspottkörtelncancer

Cancer i bukspottkörteln är en sjukdom som liksom de andra cancerformerna främst drabbar äldre människor, oftast i 70-årsålder. Alla faktorer som kan påverka uppkomsten av cancer i bukspottkörteln är inte kända, men rökning (särskilt bland män), kronisk inflammation i bukspottkörteln och diabetes verkar ha ett tydligt samband med bukspottkörtelcancer. Alkohol är en indirekt orsak till cancer i bukspottkörteln, eftersom riklig användning kan orsaka kronisk inflammation vilket i sin tur är en av de faktorer som ökar risken för cancer. Rökning, även snusanvändning, ökar risken för att insjukna i bukspottkörtelcancer. Även ärftliga faktorer påverkar. Vem som helst kan dock drabbas.

Symptom på bukspottkörtelncancer

Cancer i bukspottkörteln är en lömsk sjukdom eftersom den inledningsvis kan ha ett fåtal symtom, eller inga alls. De vanligaste symtomen, som ofta visar sig först vid en redan långt framskriden cancer, är viktminskning, smärta i övre delen av buken, ryggsmärta och att huden och ögonvitor färgas gula. Tarmens funktion kan förändras och det kan förekomma diarré och illamående, till och med kräkningar. Hos ett fåtal patienter kan en akut inflammation i bukspottkörteln vara symtom på cancer.

Diagnostisering av bukspottkörtelncancer

Flera olika metoder används för att undersöka bukspottkörteln. Vid diagnostiseringen används till exempel ultraljudsundersökning, datortomografi (DT), magnetisk resonanstomografi (MRT) och nålbiopsi. Man kan även söka efter cancer i bukspottkörteln genom att leta efter tumörmarkören CA 19-9 i blodet. CA 19-9 är ett ämne som utsöndras av cancercellerna och det förekommer i serum hos 80 procent av alla patienter med cancer i bukspottkörteln. Denna tumörmarkör är dock otillförlitlig och kan därför inte användas vid screening.

Behandling av bukspottkörtelncancer

Den främsta behandlingsformen vid lokal bukspottkörtelcancer är kirurgi. Operationen är inte alltid botande, eftersom man sällan kan avlägsna all cancervävnad. Genom att operera kan man även lindra patientens symtom, om till exempel gallgångarna är blockerade. Övriga behandlingsformer är cytostatikabehandling eller en kombination av cytostatikabehandling och strålbehandling.

Vid cytostatikabehandling finns det flera olika alternativ. Läkemedelsbehandlingens totala längd är beroende av behandlingens effekt och patientens allmäntillstånd. Behandlingen har biverkningar och patienten måste därför måste ha ett relativt bra allmäntillstånd. Cytostatikabehandling botar inte en spridd cancer, men den lindrar symtom och förlänger den förväntade livslängden.

Till Docrates Cancersjukhus är du varmt välkommen om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos. Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Magnus Sjöroos (nordic@docrates.com, tel. +358 50 500 1800, mån-fre kl. 8-16) hjälper gärna till att ordna med det som behövs innan du kommer till oss. De står också till tjänst med all nödvändig information.

 

Källor som använts i artikeln:

Specialister från Docrates Cancersjukhus
Duodecim Terveyskirjasto: http://www.terveyskirjasto.fi/
Cancerorganisationernas webbplats: http://www.cancer.fi/se/cancer/
Webbplatsen Tohtori: www.tohtori.fi
Hematologföreningen i Finland, webbplats: http://hematology.fi
Cancerpatienterna i Finland rf, webbplats: http://www.syopapotilaat.fi
Tidningen Duodecim: http://www.duodecimlehti.fi

 

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 50 500 1800 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)