Skip to content
Öppna menu

PSA-testning

Regelbundet kontroll av PSA-värdet möjliggör tidigt upptäckt av symptomfri prostatacancer. Docrates specialister rekommenderar att alla män över 50–75 år ska låta mäta sitt PSA-värde varje år.

Vad är PSA och när ska jag ta ett PSA-test?

Regelbunden kontroll av PSA-värdet gör det möjligt att snabbare upptäcka symptomfri prostatacancer redan i ett tidigt skede. PSA (prostataspecifik antigen) är ett protein som produceras av prostatan. Dess mängd i blodet ökar vanligtvis i prostatacancer och benign prostatahyperplasi. PSA kan utredas med ett enkelt blodprov.

Docrates specialister rekommenderar att alla män över 50–75 år ska låta mäta sitt PSA-värde varje år. Om cancer har förekommit i den nära släkten, lönar det sig att påbörja uppföljningen redan tidigare. Regelbunden mätning hjälper till att bedöma risken för prostatacancer och visar om det finns behov av fortsatta undersökningar. I vissa fall kan PCA3-bedömning ge mer information om sjukdomen.

Prostatacancer kan förekomma även om PSA-värdet är mycket lågt

Vid bedömning av betydelsen av PSA-värdet ska det alltid ställas i relation till prostatans storlek. Ju större prostatan är, desto större är PSA-värdet. Prostatacancer kan förekomma även om PSA-värdet är mycket lågt. Mängden s.k. fri PSA har ett betydande differentialdiagnostiskt värde vid bedömning av en godartad och elakartad förändring. Ju mindre mängd fri PSA, desto större är cancerrisken. Nedan finns referensvärdena för den totala PSA-halten i olika åldersgrupper samt procentuella andelar total-PSA och fri PSA som lämpar sig för bedömning av risken för prostatacancer.

Referensvärden för PSA

Vid bedömning av helhetssituationen är specialläkarens mottagning alltid en viktig del av undersökningarna

PSA-testets värden är inte alltid entydiga. Ett totalt PSA-värde som är högre än referensvärdet innebär inte alltid cancer och ett lågt PSA-värde utesluter inte nödvändigtvis heller risken för cancer.  Därför är specialläkarens mottagning också en viktig del av undersökningarna när man bedömer helhetssituationen.

Docrates läkare som är specialiserad på prostatacancer bedömer noggrant din situation. På mottagningen går man igenom till exempel medicineringen, den allmänna hälsan, tidigare undersökningar och behandling, laboratorieundersökningar och symptomenkäter. Dessutom ingår manuell undersökning, det vill säga palpation i kombination med eventuell ultraljudsundersökning.

Vid behov kan läkaren ordinera ytterligare undersökningar som till exempel Stockholm3 (STHLM3-test) och/eller prostata magnetundersökning och robotbiopsi. Våra specialläkare är experter inom området och vana vid att tillsammans med patienten lösa olika frågor kring prostatabesvär och cancermisstankar.

Docrates specialister på prostatacancer hjälper om PSA-värdet är förhöjt eller varierar

På Docrates Cancersjukhus får du heltäckande svar av toppexperter på frågor som rör prostatacancer. Vare sig det är fråga om prostatarelaterade symptom, cancermisstanke eller behandling av en redan konstaterad prostatacancer, får du heltäckande information och utredning av din situation samt konkreta rekommendationer om fortsättningen. Hos oss blir du inte ensam, utan vi diskuterar tillsammans och utreder vilka behandlingsalternativ som passar dig bäst.

Hur förbereder jag mig inför PSA-testet?

Du behöver inte låta bli att äta inför PSA-blodprovet. Avhåll dig från sexuellt umgänge och ansträngande aktivitet eller motion mot bäckenet (tex. cykling) 48 timmar före PSA-provet. Till Docrates Cancersjukhus kan du komma på PSA-test till vårt laboratorium i Gräsviken på Utterhällsstranden 2 utan remiss och tidsbokning mån–fre kl. 8–13.

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)