Regelbunden kontroll av PSA-värdet gör det möjligt att snabbare upptäcka symptomfri prostatacancer redan i ett tidigt skede. PSA (prostataspecifik antigen) är ett protein som produceras av prostatan. Dess mängd i blodet kan utredas med ett enkelt blodprov. Docrates specialister rekommenderar att alla män över 50–75 år ska låta mäta sitt PSA-värde varje år. Om cancer har förekommit i den nära släkten, lönar det sig att påbörja uppföljningen redan tidigare. Regelbunden mätning hjälper till att bedöma risken för prostatacancer och visar om det finns behov av fortsatta undersökningar. I vissa fall kan PCA3-bedömning ge mer information om sjukdomen.

Vid bedömning av betydelsen av PSA-värdet ska det alltid ställas i relation till prostatans storlek. Ju större prostatan är, desto större är PSA-värdet.Prostatacancer kan förekomma även om PSA-värdet är mycket lågt. Mängden s.k. fri PSA har ett betydande differentialdiagnostiskt värde vid bedömning av en godartad och elakartad förändring. Ju mindre mängd fri PSA, desto större är cancerrisken. Nedan finns referensvärdena för den totala PSA-halten i olika åldersgrupper samt procentuella andelar total-PSA och fri PSA som lämpar sig för bedömning av risken för prostatacancer.

Ålder (år) S-PSA ( µg/l )
40-49 under 2,5
50-59 under 3,5
60-69 under 4,5
70-79 under 6,5

 

Andel fri
PSA (%)
Cancerrisk (%)
0-10 56
10-15 28
15-20 20
20-25 16
yli 25 8

(källor: Thompson et al.: Prevalence of prostate cancer among men with a prostate-specific antigen level < or = 4.0 ng per milliliter in New England Journal of Medicine, May 27 samt Rekommendationen för gängse vård)

PSA-testning 42,50€
Priset inkluderar undersökning samt svar per post, eller om kunden så önskar, per telefon.
Du kan komma till ett PSA-test (blodprov) vardagar kl. 8–12 utan tidsbeställning.
Undersökningarna görs på Docrates Cancersjukhus, adress Utterhällsstranden 2, Helsingfors.
Anmälning i receptionen på  första våningen.
Välkommen att testa dig!

 

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt