En stor del av de lokala bröstcancerfallen är symptomfria vid konstaterandet. Den vanligaste symptom på bröstcancer är en knöl i bröstet eller i armhålan, men ibland kan bröstcancer upptäckas i  samband med  t.ex. mammografiscreening, fastän någon knöl inte tidigare har konstaterats.

Vanliga symptom på bröstcancer och skäl att låta till undersöka sig:

  • knöl i bröstet eller i armhålan
  • knutor i vävnaden
  • bröstvårtan eller brösthuden är indragen
  • hudrodnad och “apelsinhud”
  • blod eller vätska från bröstvårtan

Inget av dessa symptom är specifikt för enbart cancer. Symptomen kräver därför alltid närmare undersökningar.

Du kan själv bidra till att sjukdomen upptäcks tidigt genom att undersöka dina bröst regelbundet.

Docrates Cancersjukhus önskar dig varmt välkommen om du misstänker cancer eller har fått en cancerdiagnos. Du behöver aldrig vänta – ditt välbefinnande är alltid vår största fokus. Läkaren kartlägger situationen och rekommenderar vid behov fortsatta undersökningar.
Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Magnus Sjöroos (tel. +358 10 773 2020, nordic@docrates.com) hjälper dig gärna att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhus. De står också till tjänst med all nödvändig information.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)