Klassificering av prostatacancer: Gleason och TNM

Prostatacancer klassificeras med hjälp av Gleason och TNM. Klassificeringen hjälper läkaren att bedöma vilka behandlingsmetoder som är effektivast för olika cancerformer. Klassificeringen hjälper också till att göra en prognos.

Gleasongradering

Specificerings- eller malignitetsgraden för prostatacancer bestäms av en patolog utifrån en mikroskopundersökning med hjälp av den internationella Gleasongraderingen. Graderingen utgår från specificeringsgraden i körtelstrukturerna i prostatacancern eller förändringens storlek jämfört med normal struktur.

Ju större Gleasonsumman är, desto större är också förändringen och desto mer malign, dvs. aggressiv, är cancern. En mycket differentierad, lik en normal körtelstruktur anger en låg malignitetsgrad och en odifferentierad, dvs. mycket förändrad körtelstruktur, anger på motsvarande sätt aggressiv cancer. Den förändring som cancern orsakar bedöms i fem steg (1–5) så att de två vanligaste typområdena i cancerbiopsin kategoriseras skilt för sig. Genom att räkna ihop dessa poäng fås Gleasonsumman.

I teorin skulle Gleasonsumman för prostatacancer kunna vara 2–10, där 10 är den sämsta. Efter att moderna, avancerade tekniker blivit en del av den patologiska diagnostiken vet man att låga Gleason-spridningssätt inte i praktiken förekommer i prostatacancer. Därför ligger Gleasonsumman för prostatacancer vanligtvis mellan 6 och 10, där Gleasonsumman 6 i allmänhet betyder cancer med goda prognoser. När Gleasonsumman är 6 eller lägre är prostatacancern lokal hos 70 procent av patienterna.

Mycket höga Gleasonsummor (8–10) betyder aggressiv cancer med hög risk. När Gleasongraderingen är 8–10 har prostatacancern ofta spridits redan när den konstateras. Ju högre risk cancern har, desto större är också risken för återfall. Idag kan spridd prostatacancer behandlas effektivt med olika kombinationer av strålterapi och läkemedel.

Klassificering enligt Gleason

Gleasonsumma

Betydelse

6

Mycket differentierad, i allmänhet godartad prostatacancer. Växer vanligtvis långsamt och är mindre aggressiv.

7

Måttligt differentierad prostatacancer med medelhög risk som kan växa snabbt.

8-10

Dåligt differentierad eller helt odifferentierad aggressiv prostatacancer med hög risk. Växer vanligtvis snabbt, sprider sig lätt och det är mer sannolikt att den återkommer.

Gradus

WHO:s äldre klassificering delar upp prostatacancerformer enligt cellernas differentieringsgrad i klasserna 1–3. Klassificeringen är alltså cytologisk, det vill säga baserad på cellära.

Klassificering enligt Gradus

Gradus klass

Betydelse

1

Cancern är mycket differentierad.

2

Cancern är måttligt differentierad.

3

Cancern är dåligt differentierad.

TNM – Klassificering av prostatacancer enligt tumörens utbredning

Tumörutbredningen kategoriseras enligt TNM-klassificering. I TNM-klassificeringen anger T hur tumören har trängt in i omgivningen, N spridning till närliggande lymfkörtlar och M eventuella metastaser. Klassificeringen baseras på resultaten av diagnostika test, undersökningar och avbildning och den är som följer:


TNM-klassificering

Primärtumör (T)

Betydelse

T0

Inga tecken på primärtumör.

T1

Tumören går inte att känna eller se.

T1a

Tumören har hittats av en slump vid operationen, och tumören utgör högst 5 procent av den avlägsnade vävnaden.

T1b

Tumören har hittats av en slump vid operationen, och tumören utgör över 5 procent av den avlägsnade vävnaden.

T1c

Tumören har konstaterats i ett nålprov, som vanligtvis tas på grund av förhöjd PSA.

T2

Tumören är begränsad till prostatan.

T2a

Tumören är begränsad till hälften av en lob.

T2b

Tumören utgör mer än hälften av en lob.

T2c

Det finns tumörer i båda loberna.

T3

Tumören har trängt igenom prostatakapseln.

T3a

Tumören har trängt igenom prostatakapseln från andra sidan eller båda sidor.

T3b

Tumören har trängt in i sädesblåsan.

T4

Tumören har fäst sig vid omgivande vävnader eller trängt in i andra närliggande organ än sädesblåsan: urinblåsans hals, den yttre ringmuskeln, ändtarmen, bäckenbottenmuskulaturen eller bäckenväggen.

Regionala lymfkörtlar (N)

Betydelse

NX

De regionala lymfkörtlarna går inte att bedöma.

N0

Inga metastaser i de regionala lymfkörtlarna.

N1

Metastaser i de regionala lymfkörtlarna.

Fjärrmestastaser

Betydelse

MX

Metastaserna går inte att bedöma.

M0

Inga fjärrmetastaser

M1

Det finns fjärrmetastaser.

M1a

Metastaser är i andra lymfkörtlar än de regionala.

M1b

Metastaser är i skelettet.

M1c

Metastaser är på andra ställen (med eller utan benmetastaser).

Läs mer

/

Cancerdiagnostik och behandling utan dröjsmål oavsett säsong

19.12.2022 | För oss är det viktigt att våra patienter inte behöver vänta. På Docrates Cancersjukhus kan diagnostik och behandlingar...

Läs mer
/

Vi förnyar prissättningen på vår service

24.11.2022 | Vi förnyar prissättningen på vår service fr.o.m. 1.1.2023. Prisökningen är en följd av den allmänna höjningen av kostnadsnivån....

Läs mer
/

Docrates Cancersjukhus fyller 15 år – alltid ett steg före cancern

24.11.2022 | Privata Docrates Cancersjukhus firar sitt 15-årsjubileum i år. Docrates Cancersjukhus är känt för banbrytande cancervård och snabba behandlingsvägar....

Läs mer
/

Undersökning: Så påverkar cancer sexlivet

Enligt en stor finsk undersökning vill cancerpatienter få mer stöd för bearbetning av det psykiska måendet och de sociala konsekvenserna...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)