Undersökningar och behandling av spridd bröstcancer

Om man utifrån de biologiska egenskaperna hos bröstcancern och de så kallade riskfaktorerna bedömer att cancern kan ha spridit sig, det vill säga bildat metastaser, gör man noggranna undersökningar av cancerns spridning innan man fattar det slutliga behandlingsbeslutet.

Med spridd bröstcancer avses cancer som redan har bildat metastaser i andra delar av kroppen, oftast i skelettet, lungorna, levern eller hjärnan. I praktiken är det ändå möjligt att en metastas bildas var som helst i kroppen. Om man utifrån de biologiska egenskaperna hos bröstcancern och de så kallade riskfaktorerna bedömer att cancern kan ha spridit sig, det vill säga bildat metastaser, gör man noggranna undersökningar av cancerns spridning innan man fattar det slutliga behandlingsbeslutet.

Docrates Cancersjukhus har avancerad teknik och utrustning för utredning av spridningen av bröstcancer. Vi utnyttjar olika typer av bildgivande utrustning i spridningsundersökningarna, bl.a. DT-, magnetröntgen-, SPECT DT- och PET-DT-apparater. Behandlingen av spridd bröstcancer skräddarsys alltid individuellt med hjälp av det multiprofessionella läkarteamet på Docrates Cancersjukhus.

Undersökningar av bröstcancerns spridning

Behovet av spridningsundersökningar vid bröstcancer fastställs utifrån den avlägsnade tumörens egenskaper, spridningen till lymfkörteln i armhålan samt symptomen. Den mest traditionella spridningsundersökningen vid bröstcancer är datortomografi av kroppen. Undersökningen kan i vissa fall kompletteras med magnetundersökning. På Docrates har man också tillgång till avancerade FDG- och NaF-PET-DT-undersökningar som används från fall till fall. Naf-PET-DT används nuförtiden ofta i stället för isotopundersökning av skelettet.

Av metastaserna tas också ett vävnadsprov för att verifiera cancern och definiera dess biologiska undertyp. Undertypen kan förändras när sjukdomen sprids, vilket i sin tur kan påverka valet av behandling, t.ex. när det gäller hormonbehandling eller HER2-inriktad behandling.

Behandling av spridd bröstcancer

Behandlingen av spridd bröstcancer skräddarsys alltid individuellt, och valet av behandlingar och det förväntade behandlingsresultatet är beroende av tumörens biologiska karaktär, tidigare behandlingar, behandlingsresultat och biverkningar, patientens allmäntillstånd, symptom och andra eventuella sjukdomar.  De viktigaste biologiska faktorerna som styr behandlingen är östrogen- och progesteronreceptorhalten (hormonreceptorhalten) och förekomsten av HER2-genen.

Spridd bröstcancer behandlas med läkemedel, strålbehandling och ibland också genom operation. Under de senaste åren har nya, effektiva och vältolererade selektiva läkemedel mot bröstcancer utvecklats. I behandlingen av spridd bröstcancer är det också viktigt att överväga den eventuella nyttan av behandlingen i förhållande till nackdelarna med behandlingen.

Prognos vid spridd bröstcancer

Endast några procent av bröstcancerpatienterna i Finland konstateras i utgångsläget lida av spridd bröstcancer. Hos en del kan bröstcancern dock återkomma senare i spridd form. Bröstcancer som spridit sig utanför bröstet och lymfkörtelområdena är enligt dagens uppfattning nästan alltid en obotlig sjukdom, men genom effektiv behandling kan ett bra behandlingsresultat uppnås för flera år. Genom behandlingarna kan man bromsa upp cancerns spridning helt eller delvis, varvid också de eventuella symptomen minskar. Läs mer om återfall och prognos vid bröstcancer.

Ett multiprofessionellt team ansvarar för våra effektiva behandlingar av bröstcancer

Vid behandlingen av spridd bröstcancer är det viktigt att patienten får diskutera behandlingsmöjligheterna med onkologen (cancerläkaren) genast när diagnosen har fastställts och att det finns ett erfaret behandlingsteam som kan samarbeta smidigt. Våra erfarna experter kan med tillförlitliga undersökningar utan dröjsmål utreda patientens lämplighet för de nya behandlingsformerna och därefter göra upp en individuell vård- och behandlingsplan för patienten.

Vid Docrates Cancersjukhus finns ett multiprofessionellt team som ansvarar för de isotopundersökningar och isotopbehandlingar som används i undersökningar av cancerspridning. Teamet består av bl.a. en erfaren radiolog inom cancerdiagnostik och en specialistläkare inom nukleärmedicin. Detta garanterar en oavbruten och fördröjningsfri interaktion mellan bildtagningsspecialisterna och de behandlande läkarna.

Läs mer

Publicerad: 19.04.2021

Nya målstyrda läkemedel ger hopp åt insjuknade i gynekologisk cancer

Patienter från Sverige reser till Finland för behandling av gynekologisk cancer. Professor i kvinnosjukdomar och förlossningar: ”Ålder får inte vara...

Läs mer
Publicerad: 15.03.2021

Ett nytt blodprov för diagnostisering av prostatacancer

Docrates Cancersjukhus har först i Finland tagit i bruk ett nytt blodprov som stöder PSA-test i diagnostisering av prostatacancer Ett...

Läs mer
Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)