För att kunna jobba som sjukhusfysiker måste man genomgå en lång utbildning och bygga upp en stark förståelse för strålbehandling....