Skip to content

Rekrytering

Docrates Cancersjukhuset sysselsätter redan närä 100 yrkesverksamma inom cancerundersökning och -behandling. Dessutom omfattar vårt team självständiga yrkesutövare med specialkompetens inom cancersjukdomar.

Personalen är engagerad i att hjälpa och stödja våra patienter

Sjukhuset erbjuder sina kundserviceorienterade arbetstagare en intressant utsiktsplats för modern cancerterapi, en trivsam arbetsmiljö och en mångsidig arbetsbild, inklusive utvecklingsmöjligheter.

Docrates har redan nästan 100 toppspecialister som är engagerade i att ta hand om patienterna i linje med sjukhusets värdegrund om medmänsklighet. Sjukhuset är internationellt engagerat och betjänar sina kunder på upp till nio olika språk. Varje patient har en egen läkare och ett eget vårdteam som är tillgängliga och närvarande under varje fas av vårdförloppet och ger all tillgänglig information och stöd i den nya livssituationen.

– År efter år har vi utvecklat vårt sjukhus genom expansion, rekrytering av ett stort antal av de bästa specialisterna, de senaste utrustningsinvesteringarna och läkemedelsbehandlingarna. Det är viktigt för oss att våra patienter inte behöver vänta när det finns misstankar om cancer eller när diagnosen har fastställts, utan att de får komma till grundliga undersökningar och vård utan dröjsmål. Genom att inleda vården utan dröjsmål vill vi minimera inte bara risken för aggressiv cancerspridning, utan också det mänskliga lidande som väntan orsakar. Vi har omfattande modeller för tidig upptäckt av cancer och användningen av dem har ökat avsevärt under åren, säger IlpoTolonen, verkställande direktör, Docrates Cancer Sjukhus.

Är du intresserad av?

Om du är intresserad av Docrates Cancersjukhuset som arbetsplats.

På rekrytering sidan

Artikel

Möt oss på Docrates: Intervju med sjukhusfysiker Timo Kiljunen

För att kunna jobba som sjukhusfysiker måste man genomgå en lång utbildning och bygga upp en stark förståelse för strålbehandling....