Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. I Finland konstateras årligen mer ca 5 000 nya fall av bröstcancer, och i Sverige är siffran mer än det dubbla.

Idag kan de flesta av bröstcancerfallen botas fullständigt. Orsaken till detta är de förbättrade terapimöjligheterna, screeningundersökningarna, och människornas ökade kännedom och medvetenhet om cancer. En väsentlig del av cancerfallen upptäcks i ett tidigt skede, och då är sannolikheten att bli fullständigt återställd störst.

Här på Docrates Cancersjukhus inleds behandlingen direkt när vi fått all grundläggande information.
Du behöver aldrig vänta – ditt välbefinnande är alltid vår största fokus.

Våra experter inom cancerbehandling har en gedigen och lång erfarenhet av diagnostisering och behandling av bröstcancer. Rätt cancerdiagnos utgör grunden för behandlingen: med hjälp av den senaste diagnostikutrustningen och personalens yrkesskicklighet utreds noggrant vilken typ av bröstcancer det är fråga om och hur utbredd den är, och på det sättet kan behandlingen riktas optimalt.

På Docrates garanterar ditt eget vårdteam samt våra kompletterande stödtjänster de bästa förutsättningarna att tillfriskna och bevara en god livskvalitet trots sjukdomen.

På dessa sidor hittar du mer information om en heltäckande behandling av bröstcancer utan väntetid.

Fördelar med behandling av bröstcancer på Docrates

 • Snabb operation och fortsatt vård
 • Kirurgisk kompetens inom sparande kirurgi
 • Egen läkare och vårdteam
 • Bröstcancerkirurgen, onkologen och radiologen planerar vården i nära samarbete
 • Individuellt utformad strålbehandling
 • De nyaste läkemedelsbehandlingar
 • Mycket nöjda patienter
Tillgång till vård i Docrates Cancersjukhus – Bröstcancer

Till cancerläkarens mottagning och bröstcanceroperation

I Docrates Cancersjukhus får man snabbt och utan remiss mottagningstid till bröstcancer specialiserad läkare. Vi ordnar de nödvändiga undersökningarna snabbt och behändigt under samma tak. Sjukhusen är ålagda att till Institutet för hälsa och välfärd (THL) meddela kötiderna för de vanligaste cancerbehandlingarna från det att remissen har anlänt till ett mottagningsbesök hos en specialistläkare och till åtgärder. Uppgifterna är av yttersta vikt för att patienterna ska kunna bedöma hur snabbt de får komma till vård och utifrån denna information fatta beslut om valet av vårdställe.

Kötid till cancerläkarens mottagning från den första kontakten

 • Kötid till cancerläkarens mottagning från den första kontakten  1 dygn
 • Från första kontakten till operationen i genomsnitt under 11 dagar*

*Genomsnittlig tid för bröstcancerpatienter  i Docrates 1.1.-30.3.2020

+358 10 773 2020

Kontakta oss!

Mån-fre 9-16 (GMT +2)

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Vi behandlar cancerpatienter även via distansmottagning

Under coronaepidemin rekommenderar vi i första hand distansmottagning för alla våra patienter.

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)