Bröstcancer

Docrates Cancersjukhus ger behandling av bröstcancer utan väntetid

Fördelar med behandling av bröstcancer på Docrates

 • Snabb operation och fortsatt vård

 • Bröstcancerkirurgen, onkologen och radiologen planerar vården i nära samarbete

 • Kirurgisk kompetens inom sparande kirurgi

 • Individuellt utformad strålbehandling

Snabb tillgång till vård och nöjda patienter

 • Diagnos inom några dagar

 • Behandlingen påbörjas inom en vecka

 • All vård koordineras under samma tak

 • Egen läkare och sjukskötare

 • Mycket nöjda patienter, hela 94 %

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. I Finland konstateras årligen mer än 4 000 nya fall av bröstcancer, och i Sverige är siffran mer än det dubbla.

Idag kan de flesta av bröstcancerfallen botas fullständigt. Orsaken till detta är de förbättrade terapimöjligheterna, screeningundersökningarna, och människornas ökade kännedom och medvetenhet om cancer. En väsentlig del av cancerfallen upptäcks i ett tidigt skede, och då är sannolikheten att bli fullständigt återställd störst.

Här på Docrates Cancersjukhus inleds behandlingen direkt när vi fått all grundläggande information.
Du behöver aldrig vänta – ditt välbefinnande är alltid vår största fokus.

Våra experter inom cancerbehandling har en gedigen och lång erfarenhet av diagnostisering och behandling av bröstcancer. Rätt cancerdiagnos utgör grunden för behandlingen: med hjälp av den senaste diagnostikutrustningen och personalens yrkesskicklighet utreds noggrant vilken typ av bröstcancer det är fråga om och hur utbredd den är, och på det sättet kan behandlingen riktas optimalt.

På Docrates garanterar ditt eget vårdteam samt våra kompletterande stödtjänster de bästa förutsättningarna att tillfriskna och bevara en god livskvalitet trots sjukdomen.

På dessa sidor hittar du mer information om en heltäckande behandling av bröstcancer utan väntetid.

 

Docrates Cancersjukhus önskar dig varmt välkommen om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos. Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Henna Lundenius (nordic@docrates.com, tel. +358 50 500 1800, mån-fre kl. 8-16) hjälper dig gärna att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhus. De står också till tjänst med all nödvändig information.

 

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svenskspråkig vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 50 500 1800 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)

Första besöket

 • Läkartid direkt

 • 60 – 90 min

 • Svenskspråkig personal står till tjänst med all nödvändig information

Banbrytare inom strålbehadling

Efter en s k sparande operation, där man försöker bevara så mycket som möjligt av bröstet, bestrålas bröstet i praktiken alltid. Strålbehandlingen minskar risken betydligt för att cancern förnyas lokalt, och ökar livslängden. Till vårt förfogande har vi dagens mest utvecklade strålbehandlingsteknik, VMAT RapidArc.

Säkerheten kommer självklart alltid först när vi planerar operationen. Men vi planerar också från början för ett så gott estetiskt resultat som möjligt.

Jari Viinikainen Kirurg, ML, specialist i plastikkirurgi

Teamet

Våra toppexperter – multiprofessionell expertis

Lääkehoidon ylilääkäri Tuomo Alanko. Chief Physician, Tuomo Alanko.
Tuomo Alanko
Timo Joensuu
Kalevi Kairemo
Syöpätautien erikoislääkäri Maigo Riener. Specialist in Medical Oncology and Radiotherapy, Maigo Riener.
Maigo Riener
Tom Wiklund
Carl Blomqvist
Akseli Hemminki
Petteri Hervonen
Päivi Hietanen
Leila Vaalavirta

Patientberättelser

Kristas berättelse

Livet tog en ny vändning När Krista Jännäri, art director med egen PR-byrå, fick en kallelse till mammografi-undersökning hösten 2012 tänkte hon först inte gå. “Jag hade gjort en mammografi två år tidigare, och den visade ingenting. D...