Skip to content
Öppna menu

Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. I Finland konstateras årligen mer ca 5000 nya fall, och i Sverige är siffran mer än det dubbla. Hos män är bröstcancer sällsynt. Idag kan bröstcancer behandlas effektivt. Det är viktigt att upptäcka bröstcancer så tidigt som möjligt, göra noggranna undersökningar och planera en anpassad behandling.

Behandling av bröstcancer har utvecklats i en enorm takt, och det finns flera behandlingsalternativ tillgängliga. I takt med att behandlingarna utvecklas förbättras också prognosen hela tiden. Cirka nio av tio patienter lever fem år efter att sjukdomen diagnostiserats, och en stor del av dessa är helt botade från sjukdomen.

Innan behandlingsbeslut bör diagnosen av bröstcancer göras noggrant. Avbildningsundersökningar och vävnadsprov har en viktig roll vid diagnosticering av bröstcancern och planeringen av vården. Nödvändiga ytterligare undersökningar, såsom MRI, utförs vanligtvis på vårt sjukhus före operation. På Docrates säkerställer ändamålsenlig utrustning samt personals yrkesskicklighet en hög kvalitet på undersökningarna.

Här på Docrates Cancersjukhus inleds behandlingen direkt när vi fått all grundläggande information.
Du behöver aldrig vänta – ditt välbefinnande är alltid vår största fokus.

Våra experter inom cancerbehandling har en gedigen och lång erfarenhet av diagnostisering och behandling av bröstcancer. Med hjälp av den senaste diagnostikutrustningen utreds noggrant vilken typ av bröstcancer det är fråga om och hur utbredd den är. På Docrates Cancersjukhus kan du snabbt genomgå bröstcanceroperation.

Behandling av bröstcancer på Docrates Cancersjukhus

På vårt sjukhus behandlas bröstcancer effektivt genom att anpassa undersökningar och behandlingar individuellt för varje patient. Vi erbjuder kirurgisk expertis av hög kvalitet och de senaste behandlingarna. På Docrates ditt eget vårdteam kommer att stödja dig under hela behandlingsvägen. På Docrates Cancersjukhus får du tid hos en läkare som specialiserat sig på bröstcancer snabbt och utan remiss. På dessa sidor hittar du mer information om en heltäckande behandling av bröstcancer utan väntetid.

1.Symptom på bröstcancer

Bröstcancer upptäcks ofta under mammografiscreening. En stor del av de lokala bröstcancerfallen är symptomfria vid konstaterandet. Den vanligaste symptom på bröstcancer är en knöl i bröstet eller i armhålan. Du kan själv bidra till att sjukdomen upptäcks tidigt genom att undersöka dina bröst regelbundet. På Docrates Cancersjukhus rekommenderas screening för bröstcancer till alla kvinnor i åldern 40–74 år.

Vanliga symptom på bröstcancer

 • Smärta i bröstet
 • Knöl i bröstet
 • Bröstvårtan eller brösthuden är indragen
 • Blod eller vätska från bröstvårtan
 • Svullnad i bröstet

2.Detektion av bröstcancer

Konstaterandet av bröstcancer, dvs. diagnosfasen börjar på en cancerspecialists mottagning. Efter det att läkaren undersökt och intervjuat patienten, rekommenderar specialisten vid behov fortsatta undersökningar. Vid misstanke om bröstcancer är typiska undersökningar efter den kliniska undersökningen mammografi, ultraljudsundersökning av brösten och vid behov ett nålprov som tas i samband med ultraljudsundersökningen. Om man observerar något som tyder på cancer, utförs som kompletterande fortsatt undersökning ofta en magnetundersökning (MRI), som är den känsligaste metoden för att undersöka bröstcancer.

Undersökningar

 • Mammografi
 • Ultraljudsundersökning av brösten
 • Biopsi
 • Magnetundersökning av brösten

3.Behandling av bröstcancer

Om man utifrån de biologiska egenskaperna hos bröstcancern och de så kallade riskfaktorerna bedömer att cancern kan ha spridit sig, gör man noggranna undersökningar av cancerns spridning innan man fattar det slutliga behandlingsbeslutet. Den första behandlingen för lokal bröstcancer är kirurgi. Efter operationen behandlas bröstcancer ofta med strålterapi och någon form av medicinering.

Behandlingar

 • Operativ behandling av bröstcancer
 • Strålbehandling
 • Läkemedelsbehandling

Fördelar med behandling av bröstcancer på Docrates

 • Snabb operation och fortsatt vård
 • Kirurgisk kompetens inom sparande kirurgi
 • Egen läkare och vårdteam
 • Bröstcancerkirurgen, onkologen och radiologen planerar vården i nära samarbete
 • Individuellt utformad strålbehandling
 • De nyaste läkemedelsbehandlingar
 • Mycket nöjda patienter
Patientberättelse

Noggrann diagnos och snabb, mänsklig vård betydande för behandlingen när Jaana fick i bröstcancer

Företagaren Jaana Nurmi, som insjuknade i bröstcancer sommaren 2017, delar med sig av sina erfarenheter av bröstcancer. Hon vill speciellt...

Symptom på bröstcancer

Den vanligaste symptom på bröstcancer är en knöl i bröstet eller i armhålan. En stor del av de lokala bröstcancerfallen är symptomfria vid konstaterandet och kan upptäckas i  samband med  t.ex. mammografiscreening.

Vanliga symptom på bröstcancer och skäl att låta till undersöka sig är till exempel smärta i bröstet, knöl i bröstet, blod eller vätska från bröstvårtan eller svullnad i bröstet. Det är dock bra att komma ihåg att inget av dessa symptom är specifikt för enbart cancer. Om du har symptom rekommenderar vi alltid att du konsulterar en expert så att symptomen diagnostiseras och behandlas korrekt.

Vanliga symptom på bröstcancer

 • Smärta i bröstet
 • Knöl i bröstet
 • Bröstvårtan eller brösthuden är indragen
 • Blod eller vätska från bröstvårtan
 • Svullnad i bröstet

Detektion av bröstcancer

Konstaterandet av bröstcancer, dvs. diagnosfasen börjar på en cancerspecialists mottagning. Efter det att läkaren undersökt och intervjuat patienten, rekommenderar specialisten vid behov fortsatta undersökningar.

Vid misstanke om bröstcancer är typiska undersökningar efter den kliniska undersökningen mammografi och ultraljudsundersökning av brösten. Vid behov ett nålprov som tas i samband med ultraljudsundersökningen. Om man observerar något som tyder på cancer, utförs som kompletterande fortsatt undersökning ofta en magnetundersökning (MRI), som är den känsligaste metoden för att undersöka bröstcancer. Magnetundersökningen kan avslöja ytterligare förändringar i det bröst som har cancer eller i det andra bröstet, där cancern inte observerats vid tidigare undersökningar. Därigenom kan en magnetundersökning ge värdefull tilläggsinformation vid planeringen av rätt slags behandling.

Undersökningar

 • Mammografi
 • Ultraljudsundersökning av brösten
 • Magnetundersökning av brösten
 • Biopsi

Bröstcanceroperation

Den första behandlingen för lokal bröstcancer är kirurgi. På Docrates kan du snabbt genomgå bröstcanceroperation. Alla nödvändiga tilläggsundersökningar görs före operationen. MRI rekommenderas att utföras före operationen, eftersom vid magnetundersökning kan man se metastaser, antingen i samma bröst där man redan observerat cancer eller i det andra bröstet, som inte upptäcks vid mammografi.  Detta kan ha en inverkan på operationen.

Våra kunniga och erfarna radiologer, bröstcancerkirurger och onkologer arbetar i nära samarbete under samma tak och därför sker den diskussionen mellan läkare smidigt och utan dröjsmål. Hos en del kvinnor som drabbats av bröstcancer kan man bevara bröstet när cancern opereras bort, medan man hos andra tvingas ta bort hela bröstet, alltså genomföra en mastektomi. Om ett bröst helt måste avlägsnas, kan det bröst som förlorats på grund av cancern rekonstrueras redan under själva canceroperationen. Man kan också återskapa ett nytt bröst senare.

Behandlingar

 • Operativ behandling av bröstcancer
 • Strålbehandling
 • Läkemedelsbehandling
Tillgång till vård i Docrates Cancersjukhus – Bröstcancer

Till cancerläkarens mottagning och bröstcanceroperation

I Docrates Cancersjukhus får man snabbt och utan remiss mottagningstid till bröstcancer specialiserad läkare. Vi ordnar de nödvändiga undersökningarna snabbt och behändigt under samma tak. Sjukhusen är ålagda att till Institutet för hälsa och välfärd (THL) meddela kötiderna för de vanligaste cancerbehandlingarna från det att remissen har anlänt till ett mottagningsbesök hos en specialistläkare och till åtgärder. Uppgifterna är av yttersta vikt för att patienterna ska kunna bedöma hur snabbt de får komma till vård och utifrån denna information fatta beslut om valet av vårdställe.

Kötid till cancerläkarens mottagning från den första kontakten

 • Kötid till cancerläkarens mottagning från den första kontakten 1 dygn
 • Från första kontakten till operationen i genomsnitt under 19 dagar*

*Genomsnittlig tid för bröstcancerpatienter i Docrates 1.10.–31.12.2023.

+358 10 773 2020

Kontakta oss!

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)

Läs mer

Svenska patienters kundtjänst centraliseras till Helsingfors

Infopunkten för Docrates i Stockholm stänger i slutet av maj 2024. Från och med nu hanteras alla förfrågningar och tidsbokningar...

Läs mer

Kundmeddelande 21 Maj 2024

Docrates Cancersjukhus fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades den 16 maj 2024. Affären kräver godkännande från konkurrensmyndigheten för...

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)