Naispotilas ja onkologi

Bröstcancer

Docrates Cancersjukhus ger behandling av bröstcancer utan väntetid

Fördelar med behandling av bröstcancer på Docrates

  • Snabb operation och fortsatt vård

  • Bröstcancerkirurgen, onkologen och radiologen planerar vården i nära samarbete

  • Kirurgisk kompetens inom sparande kirurgi

  • Individuellt utformad strålbehandling

Snabb tillgång till vård och nöjda patienter

  • Från första kontakten till operationen inom en vecka

  • Behandlingen påbörjas inom en vecka

  • All vård koordineras under samma tak

  • Egen läkare och sjukskötare

  • Mycket nöjda patienter, hela 94 %

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. I Finland konstateras årligen mer än 4 000 nya fall av bröstcancer, och i Sverige är siffran mer än det dubbla.

Idag kan de flesta av bröstcancerfallen botas fullständigt. Orsaken till detta är de förbättrade terapimöjligheterna, screeningundersökningarna, och människornas ökade kännedom och medvetenhet om cancer. En väsentlig del av cancerfallen upptäcks i ett tidigt skede, och då är sannolikheten att bli fullständigt återställd störst.

Här på Docrates Cancersjukhus inleds behandlingen direkt när vi fått all grundläggande information.
Du behöver aldrig vänta – ditt välbefinnande är alltid vår största fokus.

Våra experter inom cancerbehandling har en gedigen och lång erfarenhet av diagnostisering och behandling av bröstcancer. Rätt cancerdiagnos utgör grunden för behandlingen: med hjälp av den senaste diagnostikutrustningen och personalens yrkesskicklighet utreds noggrant vilken typ av bröstcancer det är fråga om och hur utbredd den är, och på det sättet kan behandlingen riktas optimalt.

På Docrates garanterar ditt eget vårdteam samt våra kompletterande stödtjänster de bästa förutsättningarna att tillfriskna och bevara en god livskvalitet trots sjukdomen.

På dessa sidor hittar du mer information om en heltäckande behandling av bröstcancer utan väntetid.

Tillgång till vård i Docrates Cancersjukhus – Bröstcancer

I Docrates Cancersjukhus får man snabbt och utan remiss mottagningstid till bröstcancer specialiserad läkare. Vi ordnar de nödvändiga undersökningarna snabbt och behändigt under samma tak.

  • Från första kontakten till operationen i genomsnitt under 10 dagar*

*Genomsnittlig tid för bröstcancerpatienter  i Docrates 1.9.-31.12.2019