Diagnosfasen börjar på cancerspecialistens mottagning. I denna fas har patienten oftast fått en cancerdiagnos i en mammografi- eller ultraljudsundersökning eller så har hon själv hittat något suspekt i bröstet. Läkaren kartlägger situationen och rekommenderar fortsatta undersökningar vid behov. Typiska tilläggsundersökningar är nålprov som tas i samband med ultraljudsundersökning och/eller magnetundersökning.

Magnetundersökning av brösten är en viktig del av diagnostik av bröstcancer

Magnetundersökning är en av de mest sofistikerade metoderna för att konstatera bröstcancer. Nyttan av denna är störst innan en biopsi tas. Den ger mer information vid en närmare undersökning av cancerns storlek, lokala spridning och vid planeringen av en operation.

I en finländsk undersökning fann man med hjälp av magnetundersökning av brösten en mer utbredd bröstcancer bland 27 procent av de undersökta, utan magnetundersökning innan operationen skulle närmare en femtedel av de opererade haft cancersvulster kvar i bröstet. Och utan magnetundersökning skulle närmare var tionde kvinna blivit tvungen att genomgå en ny operation.

Magnetundersökning av brösten lämpar sig sannolikt bäst för unga kvinnor hos vilka risken för bröstcancer anses vara ärftlig. Undersökningen omfattar ingen strålbelastning, och mjölkkörtlarnas densitet försvårar inte upptäckten av vävnadsförändringar på samma sätt som i mammografi.

Upptäckten av både god- och elakartade förändringar effektiveras med hjälp av kontrastmedel, och enbart i fråga om förändringar som är mer än 5 millimeter stora kan man ge en säker tolkning av huruvida det rör sig om cancer. Därför bör det också alltid finnas en möjlighet att säkerställa maligniteten hos fyndet genom en magnetriktad biopsi för att få rätt prov som undersöks av en patolog.

Eget vårdteam och individanpassad cancervård

Från och med det första läkarbesöket har patienten en egen läkare. Docrates koordinerande sköterska ansvarar för att behandlingsprocessen går så smidigt och snabbt som möjligt. Sköterskan hjälper patienten med det praktiska, svarar på frågor samt ger värme och stöd. Patienten kan ha nytta av ett konsultationsbesök hos en fysioterapeut som är insatt i cancervård. I samband med besöket görs en bedömning av situationen och anvisningar ges inför operationen.

Docrates Cancersjukhus önskar dig varmt välkommen om du misstänker cancer eller har fått en cancerdiagnos. Du behöver aldrig vänta – ditt välbefinnande är alltid vår största fokus. Läkaren kartlägger situationen och rekommenderar vid behov fortsatta undersökningar.
Våra sjuksköterskor Johanna Baarman och Henna Lundenius, tel +358 50 500 1800, nordic@docrates.com, hjälper gärna svenskspråkiga patienter att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhus. De står också till tjänst med all nödvändig information.

 

 

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)