Skip to content
Öppna menu

Behandling av tarmcancer

Vid behandling av tarmcancer upprättas alltid en individuell vårdplan i samarbete mellan Docrates och patienten. Hänsyn tas till tumörens läge, storlek och spridning samt patientens allmänkondition.

Tarmcancer kan vara ytlig, den kan ha spridit sig lokalt eller till närliggande lymfknutor eller skickat ut metastaser till mera avlägsna organ. Vilka undersökningar och behandlingar som ska göras före operationen avgörs från fall till fall. Vid t.ex. ändtarmscancer kan det vara nödvändigt med extern strålbehandling i kombination med cytostatika före operationen för att göra tumören mindre och även minska risken för lokala återfall.

Tarmcancer – operation

Operation är den främsta vårdmetoden, och den enda som botar tjock- och ändtarmscancer. Vi strävar efter att ordna operationen via Docrates så snart som möjligt. Nödvändiga tilläggsundersökningar, såsom avbildningsundersökningar, kan göras på Docrates före operationen. Docrates samarbetssjukhus ansvarar för operationen. Vårdteamet på det sjukhus som utför operationen samt Docrates egen läkare och koordinerande sköterska arbetar i ett team för att operationen ska genomföras snabbt och lyckas så bra som möjligt.

Operationsteknikerna har utvecklats de senaste åren och möjliggör bättre vårdresultat och snabbare tillfrisknande. Det är numera sällsynt att en bestående tarmstomi behövs, vilket har stor betydelse för patientens livskvalitet. Vid tjocktarmscancer görs ofta en en hemikolektomi, dvs. en del av tjocktarmen avlägsnas. Vid ändtarmscancer kan man beroende på tumörens lokalisation operera bort övre delen av ändtarmen eller hela ändtarmen inklusive dess omgivning. Om tumören finns nära analöppningen kan man också bli tvungen att ta bort analöppningen och ringmusklerna. Då behövs en bestående stomi. Efter operationen undersöker patologen noggrant den avlägsnade cancertumören för att få viktig tilläggsinformation om bl.a. spridningen till lymfkörtlarna.

Tarmcancer – läkemedelsbehandling

Efter operationen rekommenderar Docrates läkare vid behov läkemedelsbehandling. Rekommendationen är individuell och grundar sig på senaste forskningsdata samt nationella och internationella behandlingsrekommendationer.

Syftet med tilläggsbehandling, d.v.s. adjuvant behandling, är att förhindra att cancern återkommer efter operationen. Tilläggsbehandling efter operationen med cytostatika används om man hittar cancer i närliggande lymfkörtlar eller om cancern och/eller operationen är förknippad med andra faktorer som ökar risken att cancern återkommer. Målet med cytostatikabehandling är att förstöra eventuella enstaka cancerceller som spridit sig och på så sätt förhindra att metastaser bildas. Hörnstenarna i tilläggsbehandlingen av tarmcancer är intravenöst 5-fluorouracil och capecitabin i tablettform. Dessa kombineras vid behov med oxaliplatin för ytterligare effekt. Läkemedelsbehandlingarna har varierande biverkningar och vi fäster särskild uppmärksamhet vid förebyggande och behandling av dessa.

Tarmcancer – strålbehandling

Vid ändtarmscancer används strålbehandling ofta redan före operationen för att minska risken att cancern återkommer lokalt. Vid utbredd cancer kan strålbehandling även behövas för att behandla skelettmetastaser. På Docrates optimeras strålbehandlingen alltid individuellt för varje patient med användning av den bästa tekniken.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

Öppettider under jultiden

Docrates är öppet även under jultiden, exklusive helgdagar. Kontakta oss och boka tid tel +358 10 773 2020 eller +46...

Läs mer

Utbyggnaden av Docrates Cancersjukhus slutförd – utökat tjänsteutbud

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors erbjuder allt mångsidigare utbud av tjänster, särskilt för kunder med misstänkt cancer och i behov av...

Snabbt till undersökningar och vård – på Docrates skräddarsys vården alltid individuellt för bröstcancerpatienter

En knöl i bröstet eller en bröstcancerdiagnos kan skapa mycket oro. Ur patientens synvinkel är det viktigt att snabbt uppsöka...

Tuomo Alanko vid Docrates Cancersjukhus vald till Årets forskare

På Forumet för kliniska prövningar den 26 oktober 2023 belönades årets forskningsexperter i Finland. Vid forumet valdes Tuomo Alanko vid...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)