Behandling av prostatacancer planeras alltid individuellt utifrån sjukdomens egenskaper. Valet av behandling beror på eventuella andra sjukdomar, eventuella tecken på prostatacancer med hög risk, resultaten av spridningsundersökningarna samt förstås patientens egna önskemål.

Lokal prostatacancer kan botas med strålbehandling eller operation. Strålbehandlingen skräddarsys på många olika sätt utifrån egenskaperna hos cancern. Vid enbart extern strålbehandling kan man välja mellan många olika tekniker, och strålbehandling kan också ges inne i vävnaden. Vid aggressiva cancerformer når man sannolikt det bästa resultatet genom att kombinera den externa strålbehandlingen med HDR-behandling med hög dosrat inne i vävnaden. Beroende på riskfaktorerna kan även hormonbehandling kombineras med strålbehandling.

I anknytning till alla prostatacancerbehandlingar rekommenderas besök hos uroterapeut, fysioterapeut eller kanske en näringsexpert eller sexualterapeut. De kan bl a ge allmänna hälsotips och råd om egen vård i hemmet, som t ex övningar som främjar tillfrisknandet.

Vid behandling av spridd prostatacancer krävs multiprofessionell kompetens och flera olika behandlingsformer

Utöver konventionella behandlingsformer för prostatacancer har vi även tillgång till isotopbehandlingar med till exempel radium-223 och samarium. Den nyaste behandlingsformen, som vi tog i bruk i början av 2017, är behandling med lutetium-PSMA. Isotopbehandlingar med radioaktiva läkemedel som söker sig till skelettet (radium eller samarium) har visat sig vara effektiva och säkra metoder när metastaserna finns endast i skelettet. Vid behandling med lutetium-PSMA är det möjligt att även effektivt förstöra metastaser som spritt sig utanför skelettet, utan allvarliga biverkningar.

Vid användning av HDR-brakyterapi som tilläggsbehandling i kombination med konventionell extern strålbehandling av prostatacancer med hög risk som har spritt sig lokalt är det möjligt att samtidigt öka stråldosen och minimera sannolikheten för biverkningar.

Läs mera om individuell behandling och användning av de nyaste behandlingsformerna vid spridd prostatacancer.

Klinisika läkemedelsprövningar

Docrates verkar inom klinisk läkemedelsprövning och vi har redan deltagit i 30 olika projekt inom detta. Mer information om aktuella läkemedelsprövningar för prostatacancer hittar du här.

Om du misstänker prostatacancer eller har fått en cancerdiagnos får du snabbt en tid till de erfarna cancerspecialisterna på Docrates utan någon remiss. Behandlingen inleds utan dröjsmål. Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Magnus Sjöroos (nordic@docrates.com, tel. +358 10 773 2020, mån-fre kl. 8-16) hjälper gärna svenskspråkiga patienter att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhuset. De står också till tjänst med all nödvändig information.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)