Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer planeras alltid individuellt utifrån sjukdomens egenskaper. Valet av behandling beror på eventuella andra sjukdomar, eventuella tecken på prostatacancer med hög risk, resultaten av spridningsundersökningarna samt förstås patientens egna önskemål

Lokal prostatacancer kan botas med strålbehandling eller operation. Strålbehandlingen skräddarsys på många olika sätt utifrån egenskaperna hos cancern. Vid enbart extern strålbehandling kan man välja mellan många olika tekniker, och strålbehandling kan också ges inne i vävnaden. Vid aggressiva cancerformer når man sannolikt det bästa resultatet genom att kombinera den externa strålbehandlingen med HDR-behandling med hög dosrat inne i vävnaden. Beroende på riskfaktorerna kan även hormonbehandling kombineras med strålbehandling.

I anknytning till alla prostatacancerbehandlingar rekommenderas besök hos uroterapeut, fysioterapeut eller kanske en näringsexpert eller sexualterapeut. De kan bl a ge allmänna hälsotips och råd om egen vård i hemmet, som t ex övningar som främjar tillfrisknandet.

Vid behandling av spridd prostatacancer krävs multiprofessionell kompetens och flera olika behandlingsformer

Utöver konventionella behandlingsformer för prostatacancer har vi även tillgång till isotopbehandlingar med till exempel radium-223 och samarium. Den nyaste behandlingsformen, som vi tog i bruk i början av 2017, är behandling med lutetium-PSMA*. Lutetium-PSMA -behandling är ännu en experimentell behandling. Isotopbehandlingar med radioaktiva läkemedel som söker sig till skelettet (radium eller samarium) har visat sig vara effektiva och säkra metoder när metastaserna finns endast i skelettet. Vid behandling med lutetium-PSMA är det möjligt att även effektivt förstöra metastaser som spritt sig utanför skelettet, utan allvarliga biverkningar.

Vid användning av HDR-brakyterapi som tilläggsbehandling i kombination med konventionell extern strålbehandling av prostatacancer med hög risk som har spritt sig lokalt är det möjligt att samtidigt öka stråldosen och minimera sannolikheten för biverkningar.

Läs mera om individuell behandling och användning av de nyaste behandlingsformerna vid spridd prostatacancer.

*Lutetium-PSMA -behandling är ännu en experimentell behandling som har specialtillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet i Finland (Fimea). Behandlingen har även visat sig lämpa sig utmärkt även för de patienter för vilka alla andra behandlingsformer har varit olämpliga på grund av kraftiga biverkningar eller hos vilka sjukdomen har framskridit eller återkommit trots behandlingar. Internationella randomiserade studier pågår och är nu i sitt tredje skede, och när detta skede är slutfört kommer man sannolikt att kunna ge närmare officiella rekommendationer för behandlingen av de cancerfall som väljs ut för behandlingen. Under konferensen ESMO2018 i oktober presenterades dock redan resultat från en doseskaleringsstudie där även doser som är tre gånger så stora som den dos som även på Docrates konstaterats vara effektiv visat sig vara trygga och väl tolererade, och ingen toxicitet som begränsar doserna framkom.

Klinisika läkemedelsprövningar

Docrates verkar inom klinisk läkemedelsprövning och vi har redan deltagit i 30 olika projekt inom detta. Mer information om aktuella läkemedelsprövningar för prostatacancer hittar du här.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Vi behandlar cancerpatienter även via distansmottagning

Under coronaepidemin rekommenderar vi i första hand distansmottagning för alla våra patienter.

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)