Skip to content
Öppna menu

Individuell behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer planeras alltid individuellt utifrån sjukdomens egenskaper. Valet av behandling beror på eventuella andra sjukdomar, eventuella tecken på prostatacancer med hög risk, resultaten av spridningsundersökningarna samt förstås patientens egna önskemål.

Många patienter som insjuknat i prostatacancer står inför en utmanande situation vad gäller olika behandlingsalternativ. När man överväger olika behandlingsalternativ är det även viktigt att de diagnostiska undersökningarna och vårdrekommendationerna baserar sig på den senaste vetenskapen, på forskningsresultat och upplevd information. På Docrates Cancersjukhus ägnas patienten och de anhöriga extra uppmärksamhet då de olika behandlingsalternativen samt deras för- och nackdelar diskuteras.

Lokal eller lokalt framskriden prostatacancer kan allt oftare botas med strålbehandling. Strålbehandling har också stärkt sin ställning som effektiv behandlingsmetod för prostatacancer under 2000-talet. Även operation kan vara botande om cancern är helt lokal.

Att överlåta prostatacancern till aktiv uppföljning är i ljuset av aktuell kunskap kontroversiellt även vad gäller lokal prostatacancer med låg risk.

Individuella undersökningar, såsom genprofilering av cancern, kan ge indikationer på nya cancerbehandlingar som är värda att prova. På Docrates Cancersjukhus har genprofilering tillämpats redan länge.

Strålbehandling är en effektiv behandlingsform för prostatacancer

Strålbehandlingen skräddarsys på många olika sätt utifrån egenskaperna hos cancern. Vid enbart extern strålbehandling kan man välja mellan många olika tekniker, och strålbehandling kan också ges inne i vävnaden. Vid aggressiva cancerformer når man sannolikt det bästa resultatet genom att kombinera den externa strålbehandlingen med HDR-behandling med hög dosrat inne i vävnaden. Beroende på riskfaktorerna kan även hormonbehandling kombineras med strålbehandling.

För att minimera de biverkningar som orsakas av strålbehandling kan vi dessutom använda ett preparat vid namn SpaceOAR Hydrogel som en del i behandlingen för prostatacancerpatient som får strålbehandling. SpaceOar är ett geléaktigt material som sprutas mellan prostatan och ändtarmen, och dess syfte är att förflytta ändtarmen från prostatans omedelbara närhet under strålbehandlingen och minska ändtarmens stråldos, vilket minskar risken för långvariga biverkningar av strålbehandlingen.

SpaceOAR passar ändå inte alla patienter och den är inte heller nödvändig åt alla. Vårdande läkare bedömer behovet av SpaceOAR individuellt och fattar beslut tillsammans med patienten.

I anknytning till alla prostatacancerbehandlingar rekommenderas besök hos uroterapeut, fysioterapeut eller kanske en näringsexpert eller sexualterapeut. De kan bl a ge allmänna hälsotips och råd om egen vård i hemmet, som t ex övningar som främjar tillfrisknandet.

Läkemedelsbehandling av prostatacancer

I allmänhet ges läkemedelsbehandling vid spridd prostatacancer, men även som tilläggsbehandling vid lokal cancer med hög risk.

De nya läkemedlen passar ofta även äldre, multisjuka patienter och som en del av kombinationsbehandling. De här nya läkemedlen för prostatacancer är ofta både effektivare och tolereras bättre än de tidigare läkemedlen och de kan vara effektiva även när de tidigare läkemedlen har förlorat sin effekt. Med de nya läkemedlen kan man lindra symptomen, bromsa upp sjukdomen särskilt i skelettet och förlänga livslängden.

Vid behandling av spridd prostatacancer krävs multiprofessionell kompetens och flera olika behandlingsformer

Spridd prostatacancer kan behandlas effektivt och behandlingen ska alltid planeras individuellt. Till den primära behandlingen hör alltid läkemedelsbehandling, vanligen hormonell behandling och cellhämmande behandling eller en kombination av dessa, samt om cancern har stor utbredning i skelettet vanligen även läkemedel som stärker skelettet.

Utöver konventionella behandlingsformer för prostatacancer har vi även tillgång till isotopbehandlingar med till exempel radium-223 och samarium. Den nyaste behandlingsformen är behandling med 177-lutetium-PSMA.  177-lutetium-PSMA tog vi i bruk i början av 2017. Isotopbehandlingar med radioaktiva läkemedel som söker sig till skelettet (radium eller samarium) har visat sig vara effektiva och säkra metoder när metastaserna finns endast i skelettet. Vid behandling med 177-lutetium-PSMA är det möjligt att även effektivt förstöra metastaser som spritt sig utanför skelettet, utan allvarliga biverkningar.

 

Kliniska läkemedelsprövningar

På vårt sjukhus pågår ständigt olika kliniska undersökningar som kan leda till alldeles nya vårdmöjligheter för patienten. Mer information om aktuella läkemedelsprövningar för prostatacancer hittar du här.

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)